AMIT - WIP-301 Router Login - Username, Password and IP Address

Router Model: WIP-301

 • Username: -
 • Password: -
 • IP Address: 192.168.123.254 Login
 • SSID: -

Địa chỉ IP mặc định cho WIP-301

Based on your local ip address, pick the correct IP address from the list above and click Admin. You should be redirected to your router admin interface.

Đăng nhập mặc định của AMIT

75 %
Địa chỉ IP:
192.168.123.254
Tên đăng nhập:
admin
Mật khẩu:
-
25 %
Địa chỉ IP:
192.168.123.254
Tên đăng nhập:
admin
Mật khẩu:
admin

AMIT WIP-301 Router Login

Để đăng nhập với tư cách quản trị viên vào AMIT WIP-301 Router sử dụng hướng dẫn dưới đây.

 1. Kết nối PC hoặc Laptop của bạn thông qua cáp với Router của bạn. Hoặc thay vào đó sử dụng mạng không dây của bạn.

  Lời khuyên - Bạn nên thực hiện kết nối bằng cách sử dụng cáp được gắn vào Router AMIT WIP-301. Điều đó sẽ ngăn bạn mất kết nối trong lúc cấu hình router.

 2. Bằng cách sử dụng trình duyệt web bạn chọn và nhập địa chỉ IP của Router WIP-301, bạn sẽ truy xuất đến trang đăng nhập. Bạn có thể tìm thấy địa chỉ IP ở mặt sau của bộ định tuyến của bạn.

 3. Bây giờ hãy nhập tên người dùng và mật khẩu mặc định của bộ định tuyến của bạn và bạn sẽ được cấp quyền truy cập vào bảng quản trị của nó. Nếu bạn không biết tên người dùng và mật khẩu là gì thì hãy tìm một số tên mặc định của Router WIP-301 với thương hiệu AMIT.

AMIT WIP-301 Routers Support

Nếu bạn gặp vấn đề khi đăng nhập vào bộ định tuyến WIP-301, thì có lẽ bạn đang sử dụng sai tên người dùng hoặc mật khẩu. Đừng quên lưu trữ các chi tiết đăng nhập sau khi bạn đã đặt lại chúng.

 • Quên mật khẩu đăng nhập? Cố gắng thiết lập lại đăng nhập bộ định tuyến của bạn. Để thực hiện việc này, nhấn và giữ nút đen nhỏ được tìm thấy ở phía sau bộ định tuyến của bạn trong khoảng 10 giây. Điều này sẽ đặt lại bộ định tuyến của bạn về cài đặt gốc.
 • Trang đăng nhập bộ định tuyến không tải? Nếu trang đăng nhập không tải, hãy đảm bảo thiết bị bạn đang sử dụng được kết nối với mạng không dây. Bạn cũng sẽ cần kiểm tra xem địa chỉ IP của bộ định tuyến sai có được đặt làm địa chỉ mặc định không.
 • Đôi khi các trang có thể có vấn đề tải, hoặc vấn đề với tốc độ. Trong trường hợp này, mạng của bạn có thể đang sử dụng một địa chỉ IP khác. Nếu điều này xảy ra, hãy tham khảo danh sách bộ định tuyến địa chỉ IP của chúng tôi và tìm đúng địa chỉ. Nếu bạn cần bất kỳ sự giúp đỡ, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về Làm thế nào để tìm địa chỉ IP của Router.