ASUS Default Login - Username, Password and IP Address

Địa chỉ IP mặc định cho ASUS

Based on your local ip address, pick the correct IP address from the list above and click Admin. You should be redirected to your router admin interface.

Đăng nhập mặc định của ASUS

98 %
Địa chỉ IP:
192.168.1.1
Tên đăng nhập:
admin
Mật khẩu:
admin
1 %
Địa chỉ IP:
-
Tên đăng nhập:
admin
Mật khẩu:
password
0 %
Địa chỉ IP:
192.168.1.1
Tên đăng nhập:
root
Mật khẩu:
admin
0 %
Địa chỉ IP:
192.168.1.1
Tên đăng nhập:
-
Mật khẩu:
admin

ASUS Router Login

Thực hiện theo các hướng dẫn sau để đăng nhập vào ASUS Router.

  1. Kết nối cáp Router với máy tính xách tay hoặc máy tính của bạn. Hoặc sử dụng mạng không dây của bạn.

    Lời khuyên - Tốt nhất là sử dụng kết nối có dây trong khi thiết lập Router ASUS. Điều này tránh nguy cơ đột nhiên bị đăng xuất khi lưu các thay đổi của bạn.

  2. Mở trình duyệt web bạn chọn và nhập địa chỉ IP của Router ASUS. Bạn có thể tìm thấy địa chỉ IP ở mặt sau của bộ định tuyến của bạn.

  3. Bây giờ hãy nhập tên người dùng và mật khẩu mặc định của Router bằng cách truy cập trang quản trị. Nếu bạn không có tên người dùng và mật khẩu, bạn có thể thử một trong những mật khẩu mặc định cho Router ASUS.

ASUS Routers Help

Nếu bạn không thể đăng nhập vào bộ định tuyến của bạn, thì có lẽ bạn đang nhập sai tên người dùng hoặc mật khẩu. Hãy nhớ ghi chú cả hai sau khi bạn thay đổi chúng.

  • Quên mật khẩu đăng nhập? Cố gắng thiết lập lại đăng nhập bộ định tuyến của bạn. Để thực hiện việc này, nhấn và giữ nút đen nhỏ được tìm thấy ở phía sau bộ định tuyến của bạn trong khoảng 10 giây. Điều này sẽ đặt lại bộ định tuyến của bạn về cài đặt gốc.
  • Trang đăng nhập bộ định tuyến không tải? Nếu trang đăng nhập không tải, hãy đảm bảo thiết bị bạn đang sử dụng được kết nối với mạng không dây. Bạn cũng sẽ cần kiểm tra xem địa chỉ IP của bộ định tuyến sai có được đặt làm địa chỉ mặc định không.
  • Đôi khi các trang có thể có vấn đề tải, hoặc vấn đề với tốc độ. Trong trường hợp này, mạng của bạn có thể đang sử dụng một địa chỉ IP khác. Nếu điều này xảy ra, hãy tham khảo danh sách bộ định tuyến địa chỉ IP của chúng tôi và tìm đúng địa chỉ. Nếu bạn cần bất kỳ sự giúp đỡ, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về Làm thế nào để tìm địa chỉ IP của Router.
Model sử dụng ASUS

4G-AC55U
admin / admin
192.168.1.1
4G-AC55U (90IG01H0-BM3000)
admin / admin
192.168.1.1
4G-AC68U
admin / admin
192.168.1.1
4G-AC68UA1
admin / admin
192.168.1.1
4G-N12
admin / admin
192.168.1.1
4G-N12 (90IG01I0-BM3G00)
admin / admin
192.168.1.1
AAM6020VI-FI
root / admin
192.168.1.1
AM200g
-
-
AM604g
-
-
Blue Cave
admin / admin
192.168.1.1
Blue Cave-1.3
admin / admin
192.168.1.1
Blue Cave (1.30)90IG03W1-BM3010
admin / admin
192.168.1.1
Blue Cave1.30(90IG03W1-BM3010)
admin / admin
192.168.1.1
Blue CaveA0 (1.30)(90IG03W1-BM3010)
admin / admin
192.168.1.1
BRT-AC828/M2
admin / admin
192.168.1.1
BRT-AC828/M2 (1.50)
admin / admin
192.168.1.1
CM-32
admin / admin
192.168.1.1
CM-32AC2600
admin / admin
192.168.1.1
CM-32 (AC2600)
admin / admin
192.168.1.1
DCW615
-
-
DSL-AC52U
admin / admin
192.168.1.1
DSL-AC52UA
admin / admin
192.168.1.1
DSL-AC52UA1
admin / admin
192.168.1.1
DSL-AC56U
admin / admin
192.168.1.1
DSL-AC56UA1
admin / admin
192.168.1.1
DSL-AC68U
admin / admin
192.168.1.1
DSL-AC87VG
admin / password
-
DSL-AC87VG (B)
-
-
DSL-AC88U
-
-
DSL-AC88U (A)
-
-
DSL-G31
admin / admin
192.168.1.1
DSL-N10
admin / admin
192.168.1.1
DSL-N10A1 (US)
admin / admin
192.168.1.1
DSL-N10E
-
-
DSL-N10E (EU/APAC)
-
-
DSL-N11
admin / admin
192.168.1.1
DSL-N12E
-
-
DSL-N12E (EU/APAC)
-
-
DSL-N12U
admin / admin
192.168.1.1
DSL-N12UA1
admin / admin
192.168.1.1
DSL-N12UB1
admin / admin
192.168.1.1
DSL-N12U rev B1
admin / admin
192.168.1.1
DSL-N13
admin / admin
192.168.1.1
DSL-N14U
-
-
DSL-N14U (B1)
-
-
DSL-N16
-
-
DSL-N16A1
-
-
DSL-N16A1(90IG0020-BM3000)
-
-
DSL-N16U
-
-
DSL-N16U A1
-
-
DSL-N17U
admin / admin
192.168.1.1
DSL-N17UA1
-
-
DSL-N17U B1
admin / admin
192.168.1.1
DSL-N55U
admin / admin
192.168.1.1
DSL-N55U3
admin / admin
192.168.1.1
DSL-N55UA1
admin / admin
192.168.1.1
DSL-N55U (Annex A/B)
admin / admin
192.168.1.1
DSL-N55U C1
admin / admin
192.168.1.1
DSL-N55U_C1
admin / admin
192.168.1.1
DSL-N66U
admin / admin
192.168.1.1
DSL-N66UA1
admin / admin
192.168.1.1
GT-AC2900
admin / admin
192.168.1.1
GT-AC2900 (ROG Rapture)
admin / admin
192.168.1.1
GT-AC5300
admin / admin
192.168.1.1
GT-AC5300-1.41
admin / admin
192.168.1.1
GT-AC5300A (1.41)
admin / admin
192.168.1.1
GT-AC5300 (rev 1.41)
admin / admin
192.168.1.1
GT-AC5400
-
-
GT-AC5400N/S (ROG Rapture)
-
-
GT-AC9600
admin / admin
192.168.1.1
GT-AC9600A1
admin / admin
192.168.1.1
GT-AC9600A1 (3.20)
admin / admin
192.168.1.1
GT-AX11000
admin / admin
192.168.1.1
GT-AX11000 (ROG Rapture)
-
-
GT-AX6000
-
-
GT-AX6000N/S (ROG Rapture)
-
-
Lyra
admin / admin
192.168.1.1
Lyra (MAP-AC2200)
-
192.168.1.1
Lyra (MAP-AC2200) A3
admin / admin
192.168.1.1
Lyra Mini
admin / admin
192.168.1.1
LyraMini (MAP-AC1300)
-
192.168.1.1
LyraMini (MAP-AC1300) B1
admin / admin
192.168.1.1
Lyra Trio
admin / admin
192.168.72.1
LyraTrio (MAP-AC1750)
admin / admin
192.168.72.1
Lyra Voice
admin / admin
192.168.1.1
LyraVoice (AC2200)
admin / admin
192.168.1.1
LyraVoice (AC2200)(''90IG04N0-MA1G00'')
admin / admin
192.168.1.1
RP-AC55 (90IG03Z1-BM3R00)
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC1200
admin / admin
192.168.50.1
RT-AC1200G
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC1200GP
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC1200G Plus
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC1200G+ (Plus)
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC1200GU
admin / admin
192.168.50.1
RT-AC1200HP
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC1200 (US&CA)
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC1200v2
admin / admin
-
RT-AC1750
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC1750 (A1)
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC1900
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC1900C1
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC1900 (C1)
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC1900P
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC3100
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC3100-4.07
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC3200
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC3200A (2.34)
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC42U
admin / admin
192.168.50.1
RT-AC51U
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC51U (+)(90IG0150-BM3G00)
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC51U (90IG0150-BM3G00)
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC52U
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC52UA1
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC52UA1 (2.30)
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC52U B1
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC53
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC5300
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC5300A (1.31)
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC53A
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC53U
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC54U
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC55U
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC55UHP
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC56S
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC56S (A1)
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC56SS (A1)
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC56U
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC57U
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC57U (90IG02P1-BO3110)
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC57U (EU)(''90IG02P1-BO3110'')
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC57U (EU)(90IG02P1-BO3110)
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC58U
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC58U (90IG02N0-BM3000)
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC65P
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC65P(''90IG0560-MO3G10'')
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC65U
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC66U
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC66UA1
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC66U B1
admin / admin
192.168.50.1
RT-AC67U
-
-
RT-AC68P
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC68P (v2)
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC68P v2
admin / admin
-
RT-AC68U
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC68U Extreme
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC68UF
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC68U (v1S)
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC68U v1S
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC68U (v1S)(90IG00C1-BM3000)
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC68Uv2
admin / admin
-
RT-AC750
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC750GF
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC85P
-
-
RT-AC85P(''90IG04X0-MU9G00'')
-
-
RT-AC85U
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC86U
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC86U (1.40)
- / admin
192.168.1.1
RT-AC87U
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC88U
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC88U-5.01
admin / admin
192.168.1.1
RT-AC95U
-
192.168.50.1
RT-ACRH13
admin / admin
192.168.50.1
RT-ACRH13 (US)
admin / admin
192.168.1.1
RT-ACRH15
admin / admin
-
RT-ACRH17
admin / admin
192.168.50.1
RT-ACRH17 (US)
admin / admin
-
RT-ACRH26
-
-
RT-AX56U
admin / admin
-
RT-AX58U
-
-
RT-AX82U
-
-
RT-AX88U
admin / admin
192.168.1.1
RT-AX88U (AX6000)
admin / admin
192.168.1.1
RT-AX89X
-
-
RT-AX92U
admin / admin
192.168.1.1
RT-AX95Q
-
-
RT-AX95U
admin / admin
192.168.1.1
RT-AX95U (AX11000)
admin / admin
192.168.1.1
RT-AX95U (GT-AX11000)
admin / admin
192.168.1.1
RT-AX95U (RT-AX11000)
admin / admin
192.168.1.1
RT-G32A1
-
-
RT-G32B1
admin / admin
192.168.1.1
RT-G32C1
admin / admin
192.168.1.1
RT-G32 rev A1
admin / admin
192.168.1.1
RT-G32 rev B1
admin / admin
192.168.1.1
RT-G32 rev C1
admin / admin
192.168.1.1
RT-N10
admin / admin
192.168.1.1
RT-N10A1
admin / admin
192.168.1.1
RT-N10+B1
admin / admin
192.168.1.1
RT-N10C1
-
-
RT-N10D1
admin / admin
192.168.1.1
RT-N10E
admin / admin
192.168.1.1
RT-N10E (B1)
admin / admin
192.168.1.1
RT-N10E B1
admin / admin
192.168.1.1
RT-N10E (LX)
admin / admin
192.168.1.1
RT-N10P
admin / admin
192.168.1.1
RT-N10PA1
admin / admin
192.168.1.1
RT-N10Plus B1
admin / admin
192.168.1.1
RT-N10 (Plus) B1
admin / admin
192.168.1.1
RT-N10P V2
admin / admin
192.168.1.1
RT-N10 rev A1
admin / admin
192.168.1.1
RT-N10+ rev B1
admin / admin
192.168.1.1
RT-N10 rev C1
admin / admin
192.168.1.1
RT-N10 rev D1
admin / admin
192.168.1.1
RT-N10+ rev D1
admin / admin
192.168.1.1
RT-N10U
admin / admin
192.168.1.1
RT-N10U B
admin / admin
192.168.1.1
RT-N10UB (Black)
admin / admin
192.168.1.1
RT-N10UBlack
admin / admin
192.168.1.1
RT-N10UC1
admin / admin
192.168.1.1
RT-N11
admin / admin
192.168.1.1
RT-N11P
admin / admin
192.168.1.1
RT-N11P (A1)
admin / admin
192.168.1.1
RT-N11P B1
admin / admin
192.168.1.1
RT-N11Pver. A
admin / admin
192.168.1.1
RT-N12
admin / admin
192.168.1.1
RT-N12A1
admin / admin
192.168.1.1
RT-N12B1
admin / admin
192.168.1.1
RT-N12+ B1
admin / admin
192.168.1.1
RT-N12C1
admin / admin
192.168.1.1
RT-N12D1
admin / admin
192.168.1.1
RT-N12E
admin / admin
192.168.1.1
RT-N12E B1
admin / admin
192.168.1.1
RT-N12E C1
admin / admin
192.168.1.1
RT-N12E (LX)
admin / admin
192.168.1.1
RT-N12HP
admin / admin
192.168.1.1
RT-N12HP B1
admin / admin
192.168.1.1
RT-N12K
admin / admin
192.168.1.1
RT-N12K(90IG10002-MB03PA0)
admin / admin
192.168.1.1
RT-N12 rev A1
admin / admin
192.168.1.1
RT-N12 rev B1
admin / admin
192.168.1.1
RT-N12 rev C1
admin / admin
192.168.1.1
RT-N12 rev D1
admin / admin
192.168.1.1
RT-N12VP
admin / admin
192.168.1.1
RT-N13
admin / admin
192.168.1.1
RT-N13U
admin / admin
192.168.1.1
RT-N13U B1
admin / admin
192.168.1.1
RT-N14U
admin / admin
192.168.1.1
RT-N14UC1
-
-
RT-N14UHP
admin / admin
192.168.1.1
RT-N15
admin / admin
192.168.1.1
RT-N15U
admin / admin
192.168.1.1
RT-N16
admin / admin
192.168.1.1
RT-N18U
admin / admin
192.168.1.1
RT-N18UA1
admin / admin
192.168.1.1
RT-N18UA1 (2.20)
admin / admin
192.168.1.1
RT-N300
admin / admin
192.168.1.1
RT-N300 B1
admin / admin
192.168.1.1
RT-N53
admin / admin
192.168.1.1
RT-N53A1
admin / admin
192.168.1.1
RT-N54U
admin / admin
192.168.1.1
RT-N56U
admin / admin
192.168.1.1
RT-N56UA1 (V1)
admin / admin
192.168.1.1
RT-N56U B1
admin / admin
192.168.1.1
RT-N56UB1 (V2)
admin / admin
192.168.1.1
RT-N56U (V1)
admin / admin
192.168.1.1
RT-N56U V2
admin / admin
192.168.1.1
RT-N600
admin / admin
192.168.1.1
RT-N65U
admin / admin
192.168.1.1
RT-N66U
admin / admin
192.168.1.1
RT-N66U (B1)
admin / admin
192.168.1.1
RT-N66UB1
admin / admin
192.168.1.1
RT-N66U C1
admin / admin
192.168.50.1
RT-N66UC1 (B2)(90IG0460-BM3010)
admin / admin
192.168.50.1
RT-N66W
admin / admin
192.168.1.1
RT-N66WB1
admin / admin
192.168.1.1
RT-N76U
-
-
RT-N800HP
admin / admin
192.168.1.1
RT-N800HP (A1)
admin / admin
192.168.1.1
SRT-AC1900A (ASUS OnHub)
-
-
SRT-AC1900 (ASUS OnHub)
admin / admin
192.168.1.1
TM-AC1900
admin / password
192.168.29.1
TM-AC1900 (T-Mobile)
admin / password
-
VZW-AC1300
-
-
VZW-AC1300 (Verizon)
-
-
WL-330N3G
admin / admin
192.168.1.1
WL-330NUL
-
192.168.2.1
WL-500
admin / admin
192.168.1.1
WL-500b
admin / admin
192.168.1.1
WL-500b (R1.00)
admin / admin
192.168.1.1
WL-500bR1.00
admin / admin
192.168.1.1
WL-500g
admin / admin
192.168.1.1
WL-500g Deluxe
admin / admin
192.168.1.1
WL-500g Premiumv1
admin / admin
192.168.1.1
WL-500g Premiumv2
admin / admin
192.168.1.1
WL-500gP v1
admin / admin
192.168.1.1
WL-500gP v2
admin / admin
192.168.1.1
WL-500g (R2.40)
admin / admin
192.168.1.1
WL-500 (R1.92)
admin / admin
192.168.1.1
WL-500W
admin / admin
192.168.1.1
WL-500W (R1.11)
admin / admin
192.168.1.1
WL-520g
admin / admin
192.168.1.1
WL-520gC
admin / admin
192.168.1.1
WL-520gU
admin / admin
192.168.1.1
WL-530g
admin / admin
192.168.1.1
WL-530gV2
admin / admin
192.168.1.1
WL-550gE
admin / admin
192.168.1.1
WL-566gM
admin / admin
192.168.1.1
WL-566gM (R1.10)
admin / admin
192.168.1.1
WL-600g
admin / admin
192.168.1.1
WL-700gE
admin / admin
192.168.1.1
WMVN25E2+
admin / admin
192.168.1.1

FAQ Brands

1. What is the username and password of ASUS routers?

The majority of the ASUS routers have a default username of admin and a default password of admin

2. What is the default password of a ASUS router?

The majority of the ASUS routers have the default password admin

3. What is the default IP of a ASUS router?

The majority of the ASUS routers use 192.168.1.1 as the default IP address

4. How to log in to a ASUS router?

First, type the router’s IP address in your browser address bar, Then, enter your router username and password, and then click OK or LOGIN.
Above, you can find the most probable default credentials.

5. How to troubleshoot a ASUS router?

First check if the WAN cable is connected to the correct port of the router which is labelled as “WAN”. Then check if you are connected either by using the Wi-Fi network or a LAN cable connected to a LAN-labelled port of the router.

6. How to reset ASUS router login password?

Resetting the admin password of most ASUS routers is simple and requires pushing a reset button, located on the router itself, for 5 to 10 seconds.