TP-LINK Default Login - Username, Password and IP Address

Địa chỉ IP mặc định cho TP-LINK

Based on your local ip address, pick the correct IP address from the list above and click Admin. You should be redirected to your router admin interface.

Đăng nhập mặc định của TP-LINK

100 %
Địa chỉ IP:
192.168.0.1
Tên đăng nhập:
admin
Mật khẩu:
admin

TP-LINK Router Login

Thực hiện theo các hướng dẫn sau để đăng nhập vào TP-LINK Router.

  1. Kết nối cáp Router với máy tính xách tay hoặc máy tính của bạn. Hoặc sử dụng mạng không dây của bạn.

    Lời khuyên - Tốt nhất là sử dụng kết nối có dây trong khi thiết lập Router TP-LINK. Điều này tránh nguy cơ đột nhiên bị đăng xuất khi lưu các thay đổi của bạn.

  2. Mở trình duyệt web bạn chọn và nhập địa chỉ IP của Router TP-LINK. Bạn có thể tìm thấy địa chỉ IP ở mặt sau của bộ định tuyến của bạn.

  3. Bây giờ hãy nhập tên người dùng và mật khẩu mặc định của Router bằng cách truy cập trang quản trị. Nếu bạn không có tên người dùng và mật khẩu, bạn có thể thử một trong những mật khẩu mặc định cho Router TP-LINK.

TP-LINK Routers Help

Nếu bạn không thể đăng nhập vào bộ định tuyến của bạn, thì có lẽ bạn đang nhập sai tên người dùng hoặc mật khẩu. Hãy nhớ ghi chú cả hai sau khi bạn thay đổi chúng.

  • Quên mật khẩu đăng nhập? Cố gắng thiết lập lại đăng nhập bộ định tuyến của bạn. Để thực hiện việc này, nhấn và giữ nút đen nhỏ được tìm thấy ở phía sau bộ định tuyến của bạn trong khoảng 10 giây. Điều này sẽ đặt lại bộ định tuyến của bạn về cài đặt gốc.
  • Trang đăng nhập bộ định tuyến không tải? Nếu trang đăng nhập không tải, hãy đảm bảo thiết bị bạn đang sử dụng được kết nối với mạng không dây. Bạn cũng sẽ cần kiểm tra xem địa chỉ IP của bộ định tuyến sai có được đặt làm địa chỉ mặc định không.
  • Đôi khi các trang có thể có vấn đề tải, hoặc vấn đề với tốc độ. Trong trường hợp này, mạng của bạn có thể đang sử dụng một địa chỉ IP khác. Nếu điều này xảy ra, hãy tham khảo danh sách bộ định tuyến địa chỉ IP của chúng tôi và tìm đúng địa chỉ. Nếu bạn cần bất kỳ sự giúp đỡ, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về Làm thế nào để tìm địa chỉ IP của Router.
Model sử dụng TP-LINK

AC-1750v1
-
-
AD7200 (Talon)
admin / admin
192.168.0.1
AD7200 (US) v1.0
admin / admin
192.168.0.1
Archer A10
-
-
Archer A101
-
-
Archer A10v1.0
-
-
Archer A20
-
-
Archer A20v1.x
-
-
Archer A5 v4.x
-
-
Archer A5 v5.x
admin / admin
192.168.0.1
Archer A6 v2.x
-
-
Archer A7 v5.x
admin / admin
192.168.0.1
Archer A9 v5.x
-
-
Archer A9 v6.x
-
-
Archer AX10
-
-
Archer AX1000v1.x
-
-
Archer AX11000
-
-
Archer AX11000v1
-
-
Archer AX11000v1.0
-
-
Archer AX11000v1.x
-
-
Archer AX1500
-
-
Archer AX1800
-
-
Archer AX50
-
-
Archer AX6000
-
-
Archer AX6000 (US) v1.0
-
tplinkwifi.net
Archer AX6000v1
-
-
Archer C1200v1.0 (EU/US)
admin / admin
192.168.0.1
Archer C1200 v1.x
admin / admin
192.168.0.1
Archer C1200v1.x (EU/US)
admin / admin
192.168.0.1
Archer C1200 v2.x
admin / admin
192.168.0.1
Archer C1200 v3.x
-
192.168.0.1
Archer C20i
admin / admin
-
Archer C20i1
admin / admin
-
Archer C20i (v1)
admin / admin
-
Archer C20iV1
admin / admin
-
Archer C20i (v1.0)
admin / admin
-
Archer C20v1.0
admin / admin
-
Archer C20 v1.x
admin / admin
-
Archer C20 v4.x
admin / admin
-
Archer C20 v5.x
admin / admin
-
Archer C2300 v1.x
-
192.168.1.1
Archer C25 v1.x
admin / admin
-
Archer C2600 v1.x
admin / admin
192.168.0.1
Archer C2700 v1.x
-
-
Archer C28HP
admin / admin
-
Archer C2 (US) v3.x(Archer C900 v1.x)
admin / admin
192.168.0.1
Archer C2v1
admin / admin
192.168.0.1
Archer C2 v1.x
admin / admin
192.168.0.1
Archer C2 v3.x
admin / admin
192.168.0.1
Archer C2v3.x (C900)
admin / admin
192.168.0.1
Archer C3150
-
-
Archer C3150v1
-
-
Archer C3150v1.x
-
-
Archer C3150 v2.x
-
-
Archer C3200
admin / admin
192.168.0.1
Archer C3200v1.x
admin / admin
192.168.0.1
Archer C4000 v2.x
-
-
Archer C4000 (v2.x)
-
-
Archer C5
-
-
Archer C50v1.0
admin / admin
-
Archer C50 v1.x
admin / admin
-
Archer C50v2.0
admin / admin
-
Archer C50 v2.x
admin / admin
-
Archer C50 v3.x
admin / admin
-
Archer C50 v4.x
admin / admin
192.168.0.1
Archer C50 v5.x
admin / admin
192.168.0.1
Archer C51.2
-
-
Archer C52.x
-
-
Archer C5400 v1.x
admin / admin
-
Archer C5400v1.x‎
admin / admin
-
Archer C5400 v2.x
admin / admin
-
Archer C5400v2.x‎
admin / admin
-
Archer C5400X v1.x
-
-
Archer C58
admin / admin
192.168.0.1
Archer C58HP v1.0
-
-
Archer C58HP v1.x
-
-
Archer C58 v1.x
admin / admin
192.168.0.1
Archer C59
-
-
Archer C59 v1.x
admin / admin
192.168.0.1
Archer C59 v3.x
-
-
Archer C5 (SL) v4.x
admin / admin
-
Archer C5 (US)v2.x
admin / admin
192.168.0.1
Archer C5v1.20
-
-
Archer C5 v1.x
admin / admin
192.168.0.1
Archer C5 v2.x
admin / admin
192.168.0.1
Archer C5v2.x (EU/US)
admin / admin
192.168.0.1
Archer C5 v4.x
admin / admin
192.168.0.1
Archer C60 (EU/RU) v1.x
admin / admin
192.168.0.1
Archer C60 (EU/RU) v2.x
admin / admin
192.168.0.1
Archer C60 v1.x
admin / admin
192.168.0.1
Archer C60 v2.0
admin / admin
192.168.0.1
Archer C6 v2.x
admin / admin
192.168.1.1
Archer C6v2.x (EU)
admin / admin
192.168.1.1
Archer C7R v4.x
admin / admin
192.168.0.1
Archer C7v1
-
-
Archer C7 v1.x
admin / admin
192.168.0.1
Archer C7 v2.x
admin / admin
192.168.0.1
Archer C7 v3.x
admin / admin
192.168.0.1
Archer C7 v4.x
admin / admin
192.168.0.1
Archer C7v4.x (EU)
admin / admin
192.168.0.1
Archer C7 v5.x
admin / admin
192.168.0.1
Archer C8 v1.x
admin / admin
192.168.0.1
Archer C8 v2.x
admin / admin
192.168.0.1
Archer C8 v4.x
-
192.168.0.1
Archer C900 v1.1
admin / admin
192.168.0.1
Archer C900v1.1(Archer C2(EU) v3.0)
admin / admin
192.168.0.1
Archer C9 v1.x
admin / admin
192.168.0.1
Archer C9 v2.x
admin / admin
192.168.0.1
Archer C9 v4.x
-
-
Archer C9 v5.x
-
-
Archer CR500 v1.x
admin / admin
-
Archer CR700 v1.x
admin / admin
-
Archer CR700 v2.x
admin / admin
-
Archer D2v1.x
-
-
Archer D50 v1.x
admin / admin
192.168.1.1
Archer D7 v1.x
admin / admin
192.168.1.1
Archer D9v1
admin / admin
192.168.0.1
Archer D9 v1.x
admin / admin
192.168.0.1
Archer MR200
admin / admin
-
Archer MR200v1.0
admin / admin
-
Archer VR200
-
-
Archer VR200v
-
-
Archer VR200v v2
-
-
Archer VR2800 v1.x
-
-
Archer VR900 v1.0
admin / admin
192.168.1.1
Archer VR900v (v1.0)
admin / admin
192.168.1.1
Archer VR900vv1.0
admin / admin
192.168.1.1
CR1900 v1.x
-
192.168.1.1
Deco E4R
-
-
Deco M4R
-
-
Deco M5
-
192.168.1.1
Deco M5 (3x Kit)
-
192.168.1.1
Deco M5v1.0
-
192.168.1.1
DecoM5 (v1.0)
-
192.168.1.1
DecoM6 (v1.0)
-
-
Deco M9 Plus V1
-
-
DecoM9 Plus (v1.0)
-
-
Deco P7 v1.x
-
-
Deco X10
-
-
EC330-G5u v1.x
-
-
EC440-G4u
-
192.168.0.1
HC220-G1
-
-
M53
-
-
Manuf. mdlv2
admin / admin
192.168.1.1
RE210
admin / admin
192.168.0.1
RE365v1.x(EU)
-
-
SR20
admin / admin
-
TC-W7960 v1.0
admin / admin
-
TD851W
admin / admin
192.168.1.1
TD851Wv1.x
admin / admin
192.168.1.1
TD851W v2.x
admin / admin
192.168.1.1
TD854W
admin / admin
192.168.1.1
TD854Wv1.x
admin / admin
192.168.1.1
TD-VG3631
admin / admin
192.168.1.1
TD-VG3631v1
admin / admin
192.168.1.1
TD-VG3631v1.x
admin / admin
192.168.1.1
TD-W8900G
admin / admin
192.168.1.1
TD-W8901G v1.x
admin / admin
192.168.1.1
TD-W8901G v3.x
admin / admin
192.168.1.1
TD-W8901G v6.x
admin / admin
192.168.1.1
TD-W8901N v1
admin / admin
192.168.1.1
TD-W8901N v2
admin / admin
192.168.1.1
TD-W8901N v3
admin / admin
192.168.1.1
TD-W8920G
admin / admin
192.168.1.1
TD-W8951ND v3
admin / admin
192.168.1.1
TD-W8951ND v4
admin / admin
192.168.1.1
TD-W8951ND v5
admin / admin
192.168.1.1
TD-W8951ND v6
admin / admin
192.168.1.1
TD-W8960N v1.x
admin / admin
192.168.1.1
TD-W8960Nv3
admin / admin
192.168.1.1
TD-W8960N v3.x
admin / admin
192.168.1.1
TD-W8960N v4.x
admin / admin
192.168.1.1
TD-W8960N v5.x
admin / admin
192.168.1.1
TD-W8961NB v3.0
admin / admin
192.168.1.1
TD-W8961NBv3.x
admin / admin
192.168.1.1
TD-W8961ND v1.x
admin / admin
192.168.1.1
TD-W8961ND v2.x
admin / admin
192.168.1.1
TD-W8961ND v3.x
admin / admin
192.168.1.1
TD-W8961Nv2.x
admin / admin
192.168.1.1
TD-W8968 v1
admin / admin
192.168.1.1
TD-W8968 v2
admin / admin
192.168.1.1
TD-W8968 v3
admin / admin
192.168.1.1
TD-W8970 v1
admin / admin
192.168.1.1
TD-W8970 v3
admin / admin
192.168.1.1
TD-W8970v3.x
admin / admin
192.168.1.1
TD-W8980 v1
admin / admin
192.168.1.1
TD-W89841N v4.0
admin / admin
192.168.1.1
TD-W89841NV4.0
admin / admin
192.168.1.1
TD-W9970 (EU) v2.0
admin / admin
192.168.1.1
TD-W9970 v1
admin / admin
192.168.1.1
TD-W9970 v2
admin / admin
192.168.1.1
TD-W9977
admin / admin
192.168.1.1
TD-W9977 (EU) v1.0
admin / admin
192.168.1.1
TD-W9977v1.x
admin / admin
192.168.1.1
TD-W9980 (UN) v1.0
admin / admin
-
TD-W9980 v1.x
admin / admin
-
TGR1900BLU (Google OnHub)
-
-
TGR1900 (Google OnHub)
-
-
TL-ER604W
admin / admin
192.168.0.1
TL-ER604Wv1
admin / admin
192.168.0.1
TL-MR11U
-
-
TL-MR22U
-
192.168.1.1
TL-MR22Uv1.0
-
192.168.1.1
TL-MR3020
-
-
TL-MR3020v1
-
-
TL-MR3020 v3.x
-
-
TL-MR3040 v1.x
admin / admin
192.168.0.1
TL-MR3040 v2.x
admin / admin
192.168.0.1
TL-MR3220 v1
admin / admin
192.168.1.1
TL-MR3220 v2
admin / admin
192.168.0.1
TL-MR3420 v1
admin / admin
192.168.1.1
TL-MR3420 v2
admin / admin
192.168.0.1
TL-WA830RE
admin / admin
192.168.0.254
TL-WA830REv1
admin / admin
192.168.0.254
TL-WDR3300
admin / admin
192.168.1.1
TL-WDR3500
admin / admin
192.168.0.1
TL-WDR3500v1.0
admin / admin
192.168.0.1
TL-WDR3600
admin / admin
192.168.0.1
TL-WDR3600v1.x
admin / admin
192.168.0.1
TL-WDR3600Ver 1.2 (Europe)
-
192.168.0.1
TL-WDR4300
admin / admin
192.168.0.1
TL-WDR4300v1.0
admin / admin
192.168.0.1
TL-WDR4300v1.1
admin / admin
192.168.0.1
TL-WDR4310
admin / admin
192.168.0.1
TL-WDR4310v1.0
admin / admin
192.168.0.1
TL-WDR4900
-
-
TL-WDR4900 v1
admin / admin
192.168.0.1
TL-WDR4900 v2
admin / admin
192.168.1.1
TL-WDR6500
-
-
TL-WDR7500
-
-
TL-WDR7500 v2.x
admin / admin
192.168.1.1
TL-WDR7500 v6.0
admin / admin
192.168.1.1
TL-WDR7660
admin / admin
192.168.1.1
TL-WDR7660v1.0
admin / admin
192.168.1.1
TL-WDR8500 v1.x
-
-
TL-WDR8600
-
-
TL-WR1041N v2
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR1042ND
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR1042NDV1
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR1043ND
-
-
TL-WR1043NDv1.1
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR1043NDv1.6
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR1043ND v1.x
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR1043ND v2.x
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR1043ND v3.x
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR1043ND v4.x
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR1043N v5.x
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR1043Nv5.x (EU/US)
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR1045ND
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR1045NDv1.x
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR2543ND v1
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR340G
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR340Gv1.3
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR340Gv2.2
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR340G+v2.3
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR340Gv2.3
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR340G v3
-
-
TL-WR340G+v4.0
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR340Gv4.0
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR340 v1.3
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR340 v2.2
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR340 v2.3
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR340 v4.0
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR541Gv6.5
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR541G v6.x
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR541G v7.x
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR542G v6.5
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR543G v2.0
-
-
TL-WR641G v3.4
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR642G v3.5
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR642G v3.6
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR703N v1.0
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR710N (US) v1.0
admin / admin
192.168.0.254
TL-WR710N v1.0
admin / admin
192.168.0.254
TL-WR720N
-
-
TL-WR720N(RU)v2.1
-
-
TL-WR720Nv1
-
-
TL-WR720N v2
-
-
TL-WR720Nv2.x
-
-
TL-WR740Nv1.8
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR740N v1.x
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR740Nv2.1
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR740N v2.x
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR740Nv3.0
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR740N v3.x
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR740Nv4
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR740Nv4.2
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR740N v4.x
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR740Nv4.x (EU/RU)
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR740Nv5.2
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR740N v5.x
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR740N v6.x
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR740Nv6.x (v7.x)
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR741ND
-
-
TL-WR741ND v1.6
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR741ND v1.9
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR741ND v2.4
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR741ND v3.1
-
-
TL-WR741ND v4.3
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR741NDv4.3 (EU/RU)
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR743ND v1.1
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR745N v1.0
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR802N v1.0
-
192.168.1.253
TL-WR802N v2.x
-
192.168.1.253
TL-WR802N v4.x
-
192.168.1.253
TL-WR810N
-
-
TL-WR810N (EU) v1.1
admin / admin
192.168.0.254
TL-WR810N v1.1
admin / admin
192.168.0.254
TL-WR810N v2.x
admin / admin
192.168.0.254
TL-WR840N v1
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR840Nv1.1
-
-
TL-WR840Nv1.1 (China only?)
-
-
TL-WR840N v1 (China only?)
-
-
TL-WR840N v2
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR840N v3
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR840N v4
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR840Nv4 (EU)
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR840N v5
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR840Nv5 (ES/EU)
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR840N v6
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR840Nv6 (ES/EU)
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR841HP (EU/UN) v3.x
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR841HP (UK) v1.x
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR841HP (UN/EU) v3.x
-
-
TL-WR841HP v1.x
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR841HP v3.x
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR841HP v5.x
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR841ND
-
-
TL-WR841ND (UN) v10.x
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR841ND (UN) v11.x
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR841ND v10.x
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR841ND v11.x
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR841ND v3.0
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR841NDv5.5
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR841ND v5.x
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR841NDv7.1
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR841ND v7.x
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR841ND v8.x
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR841ND v9.x
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR841N (RO) v11
-
-
TL-WR841N(RO)v11.1
-
-
TL-WR841N (RO) v11.x
-
-
TL-WR841N v10.x
-
-
TL-WR841N v11.x
-
-
TL-WR841Nv13
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR841N v13.x
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR841N v14.x
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR841N v1.5
-
-
TL-WR841Nv7.1
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR841N v7.x
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR841N v8.x
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR841Nv9.2
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR841N v9.x
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR842ND
admin / admin
-
TL-WR842ND v1.x
admin / admin
-
TL-WR842ND v2.x
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR842N (UN/EU) v3.x
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR842N v3.x
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR843ND
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR843NDV1.x
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR843N v2.x
-
-
TL-WR845N (EU/US) v3.x
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR845Nv1
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR845N v1.x
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR845Nv1.x (EU/CN)
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR845N v3.x
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR845Nv3.x (EU/US)
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR847N
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR849N(BR)v4
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR849N(BR) v4.0
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR849N(BR) v6.0
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR882N v1.x
admin / admin
tplogin.cn
TL-WR886N v1.x
admin / admin
tplogin.cn
TL-WR902AC v1.x
-
-
TL-WR902AC v3.x
-
-
TL-WR940Nv1.3
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR940N v1.x
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR940N v2.x
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR940N v3.x
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR940N v4.x
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR940N v6.x
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR940Nv6.x (EU)
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR941HP v1.x
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR941ND
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR941ND v1.0
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR941NDv2.0
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR941ND v2.x
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR941NDv3.6
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR941ND v3.x
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR941ND v4.x
admin / admin
192.168.1.1
TL-WR941ND v5.x
admin / admin
192.168.0.1
TL-WR941ND v6.x
admin / admin
192.168.0.1
TL-WTR8600
-
-
TL-XDR3020v1
-
-
Touch P5
admin / admin
192.168.0.1
Touch P5v1.x
admin / admin
192.168.0.1
v2
admin / admin
192.168.0.1
W8901Nv3
-
-

FAQ Brands

1. What is the username and password of TP-LINK routers?

The majority of the TP-LINK routers have a default username of admin and a default password of admin

2. What is the default password of a TP-LINK router?

The majority of the TP-LINK routers have the default password admin

3. What is the default IP of a TP-LINK router?

The majority of the TP-LINK routers use 192.168.1.1 as the default IP address

4. How to log in to a TP-LINK router?

First, type the router’s IP address in your browser address bar, Then, enter your router username and password, and then click OK or LOGIN.
Above, you can find the most probable default credentials.

5. How to troubleshoot a TP-LINK router?

First check if the WAN cable is connected to the correct port of the router which is labelled as “WAN”. Then check if you are connected either by using the Wi-Fi network or a LAN cable connected to a LAN-labelled port of the router.

6. How to reset TP-LINK router login password?

Resetting the admin password of most TP-LINK routers is simple and requires pushing a reset button, located on the router itself, for 5 to 10 seconds.