D-Link Default Login - Username, Password and IP Address

Địa chỉ IP mặc định cho D-Link

Based on your local ip address, pick the correct IP address from the list above and click Admin. You should be redirected to your router admin interface.

Đăng nhập mặc định của D-Link

41 %
Địa chỉ IP:
192.168.0.50
Tên đăng nhập:
-
Mật khẩu:
admin
31 %
Địa chỉ IP:
192.168.0.1
Tên đăng nhập:
admin
Mật khẩu:
admin
23 %
Địa chỉ IP:
192.168.0.1
Tên đăng nhập:
-
Mật khẩu:
Admin
1 %
Địa chỉ IP:
192.168.0.1
Tên đăng nhập:
admin
Mật khẩu:
password
1 %
Địa chỉ IP:
192.168.0.1
Tên đăng nhập:
admin
Mật khẩu:
-

D-Link Router Login

Thực hiện theo các hướng dẫn sau để đăng nhập vào D-Link Router.

  1. Kết nối cáp Router với máy tính xách tay hoặc máy tính của bạn. Hoặc sử dụng mạng không dây của bạn.

    Lời khuyên - Tốt nhất là sử dụng kết nối có dây trong khi thiết lập Router D-Link. Điều này tránh nguy cơ đột nhiên bị đăng xuất khi lưu các thay đổi của bạn.

  2. Mở trình duyệt web bạn chọn và nhập địa chỉ IP của Router D-Link. Bạn có thể tìm thấy địa chỉ IP ở mặt sau của bộ định tuyến của bạn.

  3. Bây giờ hãy nhập tên người dùng và mật khẩu mặc định của Router bằng cách truy cập trang quản trị. Nếu bạn không có tên người dùng và mật khẩu, bạn có thể thử một trong những mật khẩu mặc định cho Router D-Link.

D-Link Routers Help

Nếu bạn không thể đăng nhập vào bộ định tuyến của bạn, thì có lẽ bạn đang nhập sai tên người dùng hoặc mật khẩu. Hãy nhớ ghi chú cả hai sau khi bạn thay đổi chúng.

  • Quên mật khẩu đăng nhập? Cố gắng thiết lập lại đăng nhập bộ định tuyến của bạn. Để thực hiện việc này, nhấn và giữ nút đen nhỏ được tìm thấy ở phía sau bộ định tuyến của bạn trong khoảng 10 giây. Điều này sẽ đặt lại bộ định tuyến của bạn về cài đặt gốc.
  • Trang đăng nhập bộ định tuyến không tải? Nếu trang đăng nhập không tải, hãy đảm bảo thiết bị bạn đang sử dụng được kết nối với mạng không dây. Bạn cũng sẽ cần kiểm tra xem địa chỉ IP của bộ định tuyến sai có được đặt làm địa chỉ mặc định không.
  • Đôi khi các trang có thể có vấn đề tải, hoặc vấn đề với tốc độ. Trong trường hợp này, mạng của bạn có thể đang sử dụng một địa chỉ IP khác. Nếu điều này xảy ra, hãy tham khảo danh sách bộ định tuyến địa chỉ IP của chúng tôi và tìm đúng địa chỉ. Nếu bạn cần bất kỳ sự giúp đỡ, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về Làm thế nào để tìm địa chỉ IP của Router.
Model sử dụng D-Link

COVR-2200A1
-
192.168.0.1
COVR-2200 rev A1
-
192.168.0.1
COVR-2600R
-
192.168.0.1
COVR-2600RA1
- / Admin
192.168.0.1
COVR-C1200 rev A1
-
-
COVR-P2500 rev A1
-
-
DAP-1350A1
- / admin
192.168.0.50
DAP-1350B1
-
-
DAP-1350 rev A1
-
192.168.0.50
DAP-1350 rev B1
-
-
DCM-604A1
admin / password
192.168.0.1
DCM-604 rev A1
admin / password
192.168.0.1
DGL-4300
-
192.168.0.1
DGL-4300A1
- / Admin
192.168.0.1
DGL-4300A2
- / Admin
192.168.0.1
DGL-4300 rev A1
-
192.168.0.1
DGL-4300 rev A2
-
192.168.0.1
DGL-4500A1
- / admin
192.168.0.1
DGL-4500A2
- / admin
192.168.0.1
DGL-4500 rev A1
-
192.168.0.1
DGL-4500 rev A2
-
192.168.0.1
DGL-5500A1
-
-
DGL-5500 rev A1
-
192.168.0.1
DHP-1320A1
- / admin
192.168.0.1
DHP-1320 rev A1
-
192.168.0.1
DHP-1565A1
- / Admin
192.168.0.1
DHP-1565 rev A1
-
192.168.0.1
DI-514B1
-
-
DI-514C1
-
-
DI-514 rev B1
-
192.168.0.1
DI-514 rev C1
-
192.168.0.1
DI-524A1
-
-
DI-524A2
-
-
DI-524B2
-
-
DI-524B4
-
-
DI-524C1
-
-
DI-524D1
- / admin
192.168.0.1
DI-524E1
- / admin
192.168.0.1
DI-524G1
-
-
DI-524G2
-
-
DI-524H1
-
-
DI-524I1
-
-
DI-524 rev A1
-
192.168.0.1
DI-524 rev A2
-
-
DI-524 rev B2
-
-
DI-524 rev B4
-
-
DI-524 rev C1
-
192.168.0.1
DI-524 rev D1
-
192.168.0.1
DI-524 rev E1
-
192.168.0.1
DI-524 rev G1
-
-
DI-524 rev G2
-
-
DI-524 rev H1
-
-
DI-524 rev I1
-
-
DI-524SU E8
-
-
DI-524SU rev E8
-
-
DI-524UP
-
-
DI-524UP A1
-
-
DI-604UP
-
192.168.0.1
DI-614+A1
- / admin
192.168.0.1
DI-614+A1 / A2
- / admin
192.168.0.1
DI-614+B1
-
-
DI-614+B2
-
192.168.0.1
DI-614+ rev A1 / A2
-
192.168.0.1
DI-614+ rev B1
-
192.168.0.1
DI-614+ rev B2
-
192.168.0.1
DI-624+
-
-
DI-624+A1
-
-
DI-624A1
- / admin
192.168.0.1
DI-624B1
-
-
DI-624+B2
-
192.168.0.1
DI-624C1
-
-
DI-624C2/C3
- / admin
192.168.0.1
DI-624D2
-
-
DI-624E1
-
-
DI-624M
-
192.168.0.1
DI-624MA1
-
-
DI-624+ rev A
-
-
DI-624 rev A1
-
192.168.0.1
DI-624+ rev A1
-
-
DI-624 rev B1
-
-
DI-624+ rev B2
-
192.168.0.1
DI-624 rev C1
-
-
DI-624 rev C2/C3
-
192.168.0.1
DI-624 rev D2
-
-
DI-624 rev E1
-
-
DI-624SA1
-
-
DI-624SB1
-
-
DI-624S rev A1
-
-
DI-624S rev B1
-
-
DI-624+unk. rev.
-
-
DI-634MA1
-
-
DI-634MB1
-
-
DI-634M rev B1
-
192.168.0.1
DI-707P rev C1
-
192.168.0.1
DI-711
-
192.168.0.1
DI-711B1
- / admin
192.168.0.1
DI-713
admin / -
192.168.0.1
DI-713PA1
-
-
DI-713PE1
admin / -
192.168.0.1
DI-713P rev A1
-
192.168.0.1
DI-713P rev E1
-
192.168.0.1
DI-714
- / admin
192.168.0.1
DI-714A1
- / admin
192.168.0.1
DI-714+B1
-
-
DI-714P+ rev B1
-
192.168.0.1
DI-714 rev A1
-
192.168.0.1
DI-724UA1
-
-
DI-724U rev A1
-
192.168.0.1
DI-725EV rev A1
-
192.168.0.1
DI-754
- / admin
192.168.0.1
DI-764
- / admin
192.168.0.1
DI-774A2
- / admin
192.168.0.1
DI-774B1 (A2)
- / admin
192.168.0.1
DI-774 rev A2
-
192.168.0.1
DI-784
-
192.168.0.1
DI-784A1# B1
-
-
DI-824VUP
- / admin
192.168.0.1
DI-824VUPA
- / admin
192.168.0.1
DI-824VUPA1
- / admin
192.168.0.1
DI-824VUPB1
- / admin
192.168.0.1
DI-824VUP rev A
-
192.168.0.1
DI-824VUP rev B1
-
192.168.0.1
DIR-1360 rev A1
- / Admin
192.168.0.1
DIR-1360 rev A1 (EXO)
- / Admin
192.168.0.1
DIR-1750A1
- / Admin
-
DIR-1760 rev A1
-
-
DIR-1760 rev A1 (EXO)
- / Admin
-
DIR-1960 rev A1
-
-
DIR-1960 rev A1 (EXO)
- / Admin
-
DIR-2660 rev A1
- / Admin
-
DIR-2660 rev A1 (EXO)
- / Admin
-
DIR-2680
-
-
DIR-2680A1
-
-
DIR-280
-
192.168.0.1
DIR-280A1
- / admin
192.168.0.1
DIR-300A1
- / admin
192.168.0.1
DIR-300B1
- / admin
192.168.0.1
DIR-300B7
-
-
DIR-300C1
admin / admin
192.168.0.1
DIR-300D1
admin / admin
192.168.0.1
DIR-300NRU/B7
admin / admin
192.168.0.1
DIR-300/NRU rev B7
admin / admin
192.168.0.1
DIR-300 rev A1
-
192.168.0.1
DIR-300 rev B1
-
192.168.0.1
DIR-300 rev C1
admin / admin
192.168.0.1
DIR-300 rev D1
admin / admin
192.168.0.1
DIR-300S A1
admin / admin
192.168.0.1
DIR-300S rev A1
admin / admin
192.168.0.1
DIR-301
-
-
DIR-301A1
-
-
DIR-3060 rev A1
- / Admin
-
DIR-3060 rev A1 (EXO)
- / Admin
-
DIR-320A1
- / admin
192.168.0.1
DIR-320A2
- / admin
192.168.0.1
DIR-320/A/D1
admin / admin
192.168.0.1
DIR-320 NRU B1
admin / admin
192.168.0.1
DIR-320 rev A1
-
192.168.0.1
DIR-320 rev A2
-
192.168.0.1
DIR-320 rev D1
admin / admin
192.168.0.1
DIR-330
-
-
DIR-330A1
-
-
DIR-400 A1
(blank) / admin
192.168.0.1
DIR-410
-
192.168.0.1
DIR-410A1
- / admin
192.168.0.1
DIR-412A1
- / admin
192.168.0.1
DIR-412B1
- / admin
192.168.0.1
DIR-412 rev A1
-
192.168.0.1
DIR-412 rev B1
-
192.168.0.1
DIR-430A1
-
-
DIR-430 rev A1
-
-
DIR-450
-
-
DIR-450A1
- / admin
192.168.0.1
DIR-450 rev A1
-
192.168.0.1
DIR-455A1
-
-
DIR-455 rev A1
-
-
DIR-455U
-
-
DIR-455UA1
-
-
DIR-456A1
- / admin
192.168.0.1
DIR-456 rev A1
-
192.168.0.1
DIR-456U
admin / admin
192.168.0.1
DIR-456UA1
admin / admin
192.168.0.1
DIR-501A1
- / admin
192.168.0.1
DIR-501 rev A1
-
192.168.0.1
DIR-505A1
- / Admin
192.168.0.1
DIR-505 rev A1
-
192.168.0.1
DIR-506LA1
- / admin
192.168.0.1
DIR-506L rev A1
-
192.168.0.1
DIR-508LA1
-
-
DIR-508L rev A1
-
-
DIR-510L
-
192.168.0.1
DIR-510L rev A1
-
192.168.0.1
DIR-513A2
- / Admin
192.168.0.1
DIR-513 rev A2
-
192.168.0.1
DIR-514A1
-
-
DIR-514 rev A1
-
-
DIR-515
-
-
DIR-515A1
-
-
DIR-515 rev A1
-
192.168.0.1
DIR-516A1
-
-
DIR-516 rev A1
-
-
DIR-518LA1
-
-
DIR-518L rev A1
-
-
DIR-524A1
- / admin
192.168.0.1
DIR-524B1
- / admin
192.168.0.1
DIR-524 rev A1
-
192.168.0.1
DIR-524 rev B1
-
192.168.0.1
DIR-600A1
- / admin
192.168.0.1
DIR-600B
- / admin
192.168.0.1
DIR-600B1
- / admin
192.168.0.1
DIR-600B1/B2
- / admin
192.168.0.1
DIR-600B5
- / admin
192.168.0.1
DIR-600C1
-
-
DIR-600C2
-
-
DIR-600D1
- / admin
192.168.0.1
DIR-600L
- / admin
192.168.0.1
DIR-600LA1
- / admin
192.168.0.1
DIR-600LB1
- / admin
192.168.0.1
DIR-600L rev A1
-
192.168.0.1
DIR-600L rev B1
-
192.168.0.1
DIR-600 rev A1
-
192.168.0.1
DIR-600 rev B1
-
192.168.0.1
DIR-600 rev B1/B2
-
192.168.0.1
DIR-600 rev B5
-
192.168.0.1
DIR-600 rev C1
-
-
DIR-600 rev C2
-
-
DIR-600 rev D1
-
192.168.0.1
DIR-601A1
-
-
DIR-601B1
- / admin
192.168.0.1
DIR-601LA1
- / admin
192.168.0.1
DIR-601L rev A1
-
192.168.0.1
DIR-601 rev A1
-
192.168.0.1
DIR-601 rev B1
-
192.168.0.1
DIR-602A1
- / admin
192.168.0.1
DIR-602LA1
- / Admin
192.168.0.1
DIR-602L rev A1
-
192.168.0.1
DIR-602 rev A1
-
192.168.0.1
DIR-603
-
-
DIR-603A1
-
-
DIR-604A1
- / Admin
192.168.0.1
DIR-604 rev A1
-
192.168.0.1
DIR-605A2
-
-
DIR-605B1
- / admin
192.168.0.1
DIR-605D1
- / admin
192.168.0.1
DIR-605LA1
- / admin
192.168.0.1
DIR-605LB1
- / admin
192.168.0.1
DIR-605LB2
- / admin
192.168.0.1
DIR-605L rev A1
-
192.168.0.1
DIR-605L rev B1
-
192.168.0.1
DIR-605L rev B2
-
192.168.0.1
DIR-605 rev A2
-
192.168.0.1
DIR-605 rev B1
-
192.168.0.1
DIR-605 rev D1
-
192.168.0.1
DIR-610A1
- / Admin
-
DIR-610N+A1
-
-
DIR-610N+ rev A1
-
192.168.0.1
DIR-610 rev A1
-
-
DIR-614A1
- / admin
192.168.0.1
DIR-614B1
-
-
DIR-614 rev A1
-
192.168.0.1
DIR-614 rev B1
-
-
DIR-615A1
-
-
DIR-615B2
-
-
DIR-615C1
- / admin
192.168.0.1
DIR-615D
- / admin
192.168.0.1
DIR-615D2
- / admin
192.168.0.1
DIR-615E1
- / admin
192.168.0.1
DIR-615E3/E4
- / admin
192.168.0.1
DIR-615E3 / E4
- / admin
192.168.0.1
DIR-615E5
- / admin
192.168.0.1
DIR-615F3
- / admin
192.168.0.1
DIR-615G1
-
-
DIR-615H1
-
-
DIR-615I1
- / admin
192.168.0.1
DIR-615I3
- / admin
192.168.0.1
DIR-615K1
- / admin
192.168.0.1
DIR-615K2
admin / admin
192.168.0.1
DIR-615M1
-
-
DIR-615N1
- / Admin
192.168.0.1
DIR-615Q2
- / Admin
192.168.0.1
DIR-615R1
- / admin
192.168.0.1
DIR-615R1 (ver A)
admin / admin
192.168.1.1
DIR-615 rev A1
-
192.168.0.1
DIR-615 rev B2
-
-
DIR-615 rev C1
-
192.168.0.1
DIR-615 rev D
-
192.168.0.1
DIR-615 rev E1
-
192.168.0.1
DIR-615 rev E3 / E4
-
192.168.0.1
DIR-615 rev E5
-
192.168.0.1
DIR-615 rev F3
-
192.168.0.1
DIR-615 rev G1
-
-
DIR-615 rev H1
-
192.168.0.1
DIR-615 rev I1
-
192.168.0.1
DIR-615 rev I3
-
192.168.0.1
DIR-615 rev K1
admin / admin
192.168.0.1
DIR-615 rev K2
admin / admin
192.168.0.1
DIR-615 rev M1
-
-
DIR-615 rev N1
-
192.168.0.1
DIR-615 rev Q2
-
192.168.0.1
DIR-615 rev R1
admin / admin
192.168.1.1
DIR-615 rev S1
-
192.168.0.1
DIR-615 rev T1
-
192.168.0.1
DIR-615 rev T3
-
192.168.0.1
DIR-615S1
- / Admin
192.168.0.1
DIR-615S rev A1
admin / admin
192.168.0.1
DIR-615T1
- / Admin
192.168.0.1
DIR-615T3
- / Admin
192.168.0.1
DIR-618
-
-
DIR-618A1
-
-
DIR-618B1
- / admin
192.168.0.1
DIR-618 rev A1
-
-
DIR-618 rev B1
-
192.168.0.1
DIR-619A1
- / admin
192.168.0.1
DIR-619LA1
- / admin
192.168.0.1
DIR-619LB1
- / admin
192.168.0.1
DIR-619L rev A1
-
192.168.0.1
DIR-619L rev B1
-
192.168.0.1
DIR-619 rev A1
-
192.168.0.1
DIR-620A1E
admin / admin
192.168.0.1
DIR-620A/A1A
admin / admin
192.168.0.1
DIR-620A/E1A
admin / admin
192.168.0.1
DIR-620B1
-
-
DIR-620B1E
-
-
DIR-620C1
admin / admin
192.168.0.1
DIR-620D1
admin / admin
-
DIR-620D/F1A
-
-
DIR-620F1
-
-
DIR-620 rev A1
admin / admin
192.168.0.1
DIR-620 rev A1A
admin / admin
192.168.0.1
DIR-620 rev B1
-
-
DIR-620 rev C1
admin / admin
192.168.0.1
DIR-620 rev D1
admin / admin
-
DIR-620 rev E1
admin / admin
192.168.0.1
DIR-620 rev F1
-
-
DIR-620 rev G1
admin / admin
192.168.0.1
DIR-620S/C1
admin / admin
192.168.0.1
DIR-620S/G1A
admin / admin
192.168.0.1
DIR-625A
- / admin
-
DIR-625A1
- / admin
192.168.0.1
DIR-625A2
-
-
DIR-625C1
- / admin
192.168.0.1
DIR-625C2
-
-
DIR-625 rev A1
-
192.168.0.1
DIR-625 rev A2
-
-
DIR-625 rev C1
-
192.168.0.1
DIR-625 rev C2
-
192.168.0.1
DIR-626L
-
-
DIR-626LA1
-
-
DIR-626L rev A1
-
-
DIR-627
-
-
DIR-627A1
-
-
DIR-628A1
- / admin
192.168.0.1
DIR-628A2
- / admin
192.168.0.1
DIR-628 rev A1
-
192.168.0.1
DIR-628 rev A2
-
192.168.0.1
DIR-632
-
192.168.0.1
DIR-632A1
- / admin
192.168.0.1
DIR-635A1
- / admin
192.168.0.1
DIR-635B1
- / admin
192.168.0.1
DIR-635B3
- / admin
192.168.0.1
DIR-635 rev A1
-
192.168.0.1
DIR-635 rev B1
-
192.168.0.1
DIR-635 rev B3
-
192.168.0.1
DIR-636LA1
- / Admin
192.168.0.1
DIR-636L rev A1
-
192.168.0.1
DIR-640L
-
-
DIR-640LA1
- / Admin
-
DIR-645A1
- / admin
192.168.0.1
DIR-645LA1
- / admin
192.168.0.1
DIR-645L rev A1
-
192.168.0.1
DIR-645 rev A1
-
192.168.0.1
DIR-651A1
- / admin
192.168.0.1
DIR-651A1/A2
- / admin
192.168.0.1
DIR-651A1 / A2
- / admin
192.168.0.1
DIR-651 rev Ax
-
192.168.0.1
DIR-652A1
- / admin
192.168.0.1
DIR-652B1
- / Admin
192.168.0.1
DIR-652 rev A1
-
192.168.0.1
DIR-652 rev B1
-
192.168.0.1
DIR-653A1
- / Admin
192.168.0.1
DIR-653 rev A1
-
192.168.0.1
DIR-655A
-
-
DIR-655A1/A2
- / admin
192.168.0.1
DIR-655A3
- / admin
192.168.0.1
DIR-655A4
- / admin
192.168.0.1
DIR-655B1
- / admin
192.168.0.1
DIR-655C1
- / admin
192.168.0.1
DIR-655 rev A1/A2
-
192.168.0.1
DIR-655 rev A3
-
192.168.0.1
DIR-655 rev A4
-
192.168.0.1
DIR-655 rev B1
-
192.168.0.1
DIR-655 rev C1
-
192.168.0.1
DIR-657
-
192.168.0.1
DIR-657A1
- / Admin
192.168.0.1
DIR-660
-
192.168.0.1
DIR-660A1
- / admin
192.168.0.1
DIR-665A1
-
-
DIR-665 rev A1
-
192.168.0.1
DIR-685
-
192.168.0.1
DIR-685A1
- / Admin
192.168.0.1
DIR-802A1
- / Admin
192.168.0.1
DIR-802 rev A1
-
192.168.0.1
DIR-803A1
- / Admin
192.168.0.1
DIR-803B1
-
-
DIR-803 rev A1
-
192.168.0.1
DIR-803 rev B1
-
-
DIR-806AA1
admin / admin
192.168.0.1
DIR-806A rev A1
admin / admin
192.168.0.1
DIR-808LA1
- / Admin
-
DIR-808L rev A1
-
-
DIR-809A1
-
-
DIR-809A2
- / Admin
192.168.0.1
DIR-809 rev A1
-
192.168.0.1
DIR-809 rev A2
-
192.168.0.1
DIR-810LA1
- / Admin
192.168.0.1
DIR-810LB1
- / Admin
192.168.0.1
DIR-810L rev A1
-
192.168.0.1
DIR-810L rev B1
-
192.168.0.1
DIR-815
- / admin
192.168.0.1
DIR-815A1
-
-
DIR-815/AC D1
admin / admin
192.168.0.1
DIR-815B1
- / admin
192.168.0.1
DIR-815C1
-
-
DIR-815 rev A1
-
192.168.0.1
DIR-815 rev B1
-
192.168.0.1
DIR-815 rev C1
admin / admin
192.168.0.1
DIR-815 rev D1
admin / admin
192.168.0.1
DIR-816A1
-
-
DIR-816LA1
- / Admin
192.168.0.1
DIR-816L rev A1
-
192.168.0.1
DIR-816 rev A1
-
-
DIR-818LA1
- / Admin
192.168.0.1
DIR-818L rev A1
-
192.168.0.1
DIR-819A1
- / admin
192.168.0.1
DIR-819 rev A1
-
192.168.0.1
DIR-820LA1
- / Admin
-
DIR-820LB1
- / Admin
192.168.0.1
DIR-820L rev A1
-
-
DIR-820L rev B1
-
192.168.0.1
DIR-822A1
-
-
DIR-822D1
admin / admin
192.168.0.1
DIR-822 rev A1
-
-
DIR-822 rev D1
admin / admin
192.168.0.1
DIR-825A1
- / admin
192.168.0.1
DIR-825/AC E1
admin / admin
192.168.0.1
DIR-825/AC/G1A
- / Admin
192.168.0.1
DIR-825B1
-
-
DIR-825C1
- / admin
192.168.0.1
DIR-825D1
admin / admin
192.168.0.1
DIR-825E1 (AC)
admin / admin
192.168.0.1
DIR-825G1
- / Admin
192.168.0.1
DIR-825 rev A1
-
192.168.0.1
DIR-825 rev B1
-
192.168.0.1
DIR-825 rev C1
-
192.168.0.1
DIR-825 rev D1
admin / admin
192.168.0.1
DIR-825 rev E1
admin / admin
192.168.0.1
DIR-825 rev G1
-
192.168.0.1
DIR-826LA1
- / Admin
192.168.0.1
DIR-826L rev A1
-
192.168.0.1
DIR-827
-
-
DIR-827A1
-
-
DIR-835A1
- / admin
192.168.0.1
DIR-835 rev A1
-
192.168.0.1
DIR-836LA1
- / Admin
192.168.0.1
DIR-836L rev A1
-
192.168.0.1
DIR-840L
-
-
DIR-840LA1
-
-
DIR-842A1
'blank'' / Admin
-
DIR-842C1
'blank'' / Admin
-
DIR-842 rev A1
-
-
DIR-842 rev C1
-
192.168.0.1
DIR-843A1
'blank'' / Admin
192.168.0.1
DIR-843 rev A1
-
192.168.0.1
DIR-845LA1
- / admin
192.168.0.1
DIR-845L rev A1
-
192.168.0.1
DIR-850LA1
- / Admin
192.168.0.1
DIR-850L rev A1
-
192.168.0.1
DIR-853A1
- / Admin
-
DIR-853 rev A1
-
-
DIR-855A1
- / admin
192.168.0.1
DIR-855A2
- / admin
192.168.0.1
DIR-855LA1
- / Admin
192.168.0.1
DIR-855L rev A1
-
192.168.0.1
DIR-855 rev A1
-
192.168.0.1
DIR-855 rev A2
-
192.168.0.1
DIR-857
-
192.168.0.1
DIR-857A1
-
-
DIR-859A1
- / Admin
192.168.0.1
DIR-859 rev A1
-
192.168.0.1
DIR-860LA1
- / admin
192.168.0.1
DIR-860LB1
- / admin
192.168.0.1
DIR-860L rev A1
-
192.168.0.1
DIR-860L rev B1
-
192.168.0.1
DIR-862LA1
- / Admin
192.168.0.1
DIR-862L rev A1
-
192.168.0.1
DIR-863A1
- / Admin
192.168.0.1
DIR-863 rev A1
-
192.168.0.1
DIR-865L
-
192.168.0.1
DIR-865LA1
-
-
DIR-867A1
- / Admin
-
DIR-867 rev A1
-
-
DIR-868LA1
- / admin
192.168.0.1
DIR-868L rev A1
-
192.168.0.1
DIR-869
-
192.168.0.1
DIR-869A1
- / Admin
192.168.0.1
DIR-878A1
- / Admin
-
DIR-878 rev A1
-
-
DIR-879
-
192.168.0.1
DIR-879A1
- / Admin
192.168.0.1
DIR-880LA1
- / Admin
192.168.0.1
DIR-880L rev A1
-
192.168.0.1
DIR-882A1
- / Admin
-
DIR-882A1 (US)
- / Admin
-
DIR-882 rev A1
-
-
DIR-883A1
- / Admin
192.168.0.1
DIR-883 rev A1
-
192.168.0.1
DIR-885LA1
- / Admin
192.168.0.1
DIR-885L rev A1
-
192.168.0.1
DIR-890LA1
-
192.168.0.1
DIR-890L/R A1
-
192.168.0.1
DIR-890L rev A1
-
192.168.0.1
DIR-895LA1
- / Admin
192.168.0.1
DIR-895L/R
-
-
DIR-895L rev A1
-
192.168.0.1
DIR-X6060
-
192.168.0.1
DIR-X6060A1
- / Admin
192.168.0.1
DIR-X9000
-
-
DIR-X9000A1
- / Admin
192.168.0.1
DP-311P
-
192.168.0.10
DP-311U
-
192.168.0.10
DPR-1040
-
-
DPR-1260 rev A2
-
-
DSL-2600B
-
-
DSL-2600U
admin / admin
192.168.1.1
DSL-2600UA1
admin / admin
192.168.1.1
DSL-2640BB2
-
-
DSL-2640BB3
-
-
DSL-2640BC4
admin / admin
192.168.1.1
DSL-2640B rev B2
admin / admin
192.168.1.1
DSL-2640B rev B3
-
-
DSL-2640B rev C4
admin / admin
192.168.1.1
DSL-2640B rev T1
-
-
DSL-2640BT1
-
-
DSL-2640R
-
-
DSL-2640RA1
-
-
DSL-2640RB1
-
-
DSL-2640R rev A1
-
-
DSL-2640R rev B1
admin / admin
192.168.1.1
DSL-2640S
-
-
DSL-2640SA1
-
-
DSL-2640T
-
-
DSL-2640TA1
-
-
DSL-2640UB2
admin / admin
192.168.1.1
DSL-2640UB3
-
-
DSL-2640UC1
-
-
DSL-2640UC2
-
-
DSL-2640UC4
-
-
DSL-2640U rev B2
admin / admin
192.168.1.1
DSL-2640U rev C1
-
-
DSL-2640U rev C2
-
-
DSL-2640U rev C4
-
-
DSL-2642B
-
-
DSL-2650UD2
-
-
DSL-2650U rev D2
-
-
DSL-2680A1
-
-
DSL-2680 rev A1
-
-
DSL-2730B
-
-
DSL-2730BC4
-
-
DSL-2730B rev T1
-
-
DSL-2730BT1
-
-
DSL-2730E rev T1
-
-
DSL-2730ET1
-
-
DSL-2740BF1
-
-
DSL-2740B rev F1
-
-
DSL-2740E rev V1
-
-
DSL-2740EV1
-
-
DSL-2740R
admin / admin
192.168.1.1
DSL-2740RA1
admin / admin
192.168.1.1
DSL-2741BC2
-
-
DSL-2741B rev C2
-
-
DSL-2750B rev T1
-
192.168.1.1
DSL-2750BT1
-
-
DSL-2750E
-
-
DSL-2750EA1
-
-
DSL-2750U
-
-
DSL-2750U/NRU rev C1
admin / admin
192.168.1.1
DSL-2750U rev C1
admin / admin
192.168.1.1
DSL-2750U rev U1
-
-
DSL-2750UU1
-
-
DSL-2750Uunk.
admin / admin
192.168.1.1
DSL-2760U
-
-
DSL-2760U/BRU
-
-
DSL-2890ALA1
-
-
DSL-2890AL rev A1
-
-
DSL-3782
admin / admin
192.168.1.1
DSL-3782A1
admin / admin
192.168.1.1
DSL-6740BC2
-
-
DSL-6740B rev C2
-
-
DSL-6740U
admin / admin
192.168.1.1
DSL-6740U-G1
admin / admin
192.168.1.1
DSL-6740UG1
admin / admin
192.168.1.1
DSL-G604T
admin / admin
192.168.1.1
DSL-G604TA1
admin / admin
192.168.1.1
DSL-G620B
-
-
DSL-G620BC1
-
-
DSL-G624M
admin / admin
192.168.1.1
DSL-G624TA1
admin / admin
192.168.1.1
DSL-G624T rev A1
admin / admin
192.168.1.1
DSR-1000ACA1
-
-
DSR-1000AC rev A1
admin / admin
192.168.10.1
DSR-1000NA1
admin / admin
192.168.10.1
DSR-1000N rev A1
admin / admin
192.168.10.1
DSR-150N
admin / admin
192.168.10.1
DSR-150NA1
admin / admin
192.168.10.1
DSR-150N A2
admin / admin
192.168.10.1
DSR-250N
admin / admin
192.168.10.1
DSR-250NA1
admin / admin
192.168.10.1
DSR-500N
-
-
DSR-500NA1
-
-
DVA-G3342SD
admin / admin
192.168.1.1
DVA-G3342SDA1?
admin / admin
192.168.1.1
DVA-G3672B
admin / admin
192.168.1.1
DVA-G3810BN/TL
admin / telus
192.168.1.254
DVA-G3810BN/TL A1
telus / admin
192.168.1.254
DVG-G5402SP
- / admin
192.168.8.254
DVG-N5402SP
admin / password
192.168.0.1
DVG-N5402SPA1
admin / password
192.168.0.1
DWL-G700APA1
-
-
DWR-113
-
-
DWR-113A1
-
-
DWR-116A1
-
-
DWR-116 rev A1
-
-
DWR-117
-
192.168.0.1
DWR-117A1
- / admin
192.168.0.1
DWR-118A1
admin / admin
192.168.1.1
DWR-118A2
-
-
DWR-118B1
admin / admin
192.168.1.1
DWR-118 rev A1
admin / admin
192.168.1.1
DWR-118 rev A2
admin / admin
192.168.1.1
DWR-118 rev B1
admin / admin
192.168.1.1
DWR-131A1
-
-
DWR-131 rev A1
-
-
DWR-2010
-
-
DWR-512
-
192.168.0.1
DWR-512A1
- / admin
192.168.0.1
DWR-555
-
192.168.0.1
DWR-555A1
- / admin
192.168.0.1
DWR-755A1
-
-
DWR-755 rev A1
-
-
DWR-956
admin / admin
192.168.1.1
DWR-966
-
-
TM-G5240
-
192.168.0.1
TM-G5240A1
-
-
TM-G5240A2
admin / -
192.168.0.1
VWR-VRB1
user / user
192.168.15.1
VWR-VR rev B1
user / user
192.168.15.1
WBR-1310A1
- / admin
192.168.0.1
WBR-1310B1
- / admin
192.168.0.1
WBR-1310 rev A1
-
192.168.0.1
WBR-1310 rev B1
-
192.168.0.1
WBR-2310A1
- / admin
192.168.0.1
WBR-2310B1
-
-
WBR-2310 rev A1
-
192.168.0.1
WBR-2310 rev B1
-
192.168.0.1

FAQ Brands

1. What is the username and password of D-Link routers?

The majority of the D-Link routers have a default username of admin and a default password of admin

2. What is the default password of a D-Link router?

The majority of the D-Link routers have the default password admin

3. What is the default IP of a D-Link router?

The majority of the D-Link routers use 192.168.1.254 as the default IP address

4. How to log in to a D-Link router?

First, type the router’s IP address in your browser address bar, Then, enter your router username and password, and then click OK or LOGIN.
Above, you can find the most probable default credentials.

5. How to troubleshoot a D-Link router?

First check if the WAN cable is connected to the correct port of the router which is labelled as “WAN”. Then check if you are connected either by using the Wi-Fi network or a LAN cable connected to a LAN-labelled port of the router.

6. How to reset D-Link router login password?

Resetting the admin password of most D-Link routers is simple and requires pushing a reset button, located on the router itself, for 5 to 10 seconds.