Danh sách tài khoản đăng nhập và mật khẩu mặc định

Chọn Router của bạn từ danh sách dưới đây để xem tên người dùng và mật khẩu mặc định.
Thương hiệu Model Tên đăng nhập Mật khẩu
2Wire 2701HG-B - -
2Wire 3801HGV - -
2Wire 5012NV - -
2Wire 2700HGV - -
2Wire 3800HGV-B - -
2Wire 5012NV-2 - -
2Wire 5012NV-002 - -
2Wire 2700HG-B - -
2Wire 3600HGV - -
3Com 3CRWDR300A-73 admin -
3Com 3CRWE53196 - -
3Com 3CRWE754G72-A - -
3Com 3CRWER300-73 admin -
3Com OfficeConnect 3CRWE554G72TU admin -
3Com 3CRWDR101B-75 (WL-552) - -
3Com HomeConnect 3CRWE50194 - -
3Com OfficeConnect 3CRTRV10075 (WL-534) - -
3Com OfficeConnect 3CRWDR200A-75 - -
3Com OfficeConnect 3CRWE51196 - -
3Com OfficeConnect 3CRWER200-75 - -
3Com 3CRTRV10075 - -
3Com 3CRWDR101B-75 admin -
3Com 3CRWDR200A-75 admin -
3Com 3CRWE454G72 - -
3Com 3CRWE50194 - -
3Com 3CRWE51196 admin -
3Com 3CRWER100-75 admin -
3Com 3CRWER200-75 admin -
3Com OfficeConnect 3CRWE454G72 - -
3Com OfficeConnect 3CRWE52196 admin -
3Com OfficeConnect 3CRWER100-75 - -
3JTech Dedicated Wifi Router (DWR) cameras cameras
3JTech DWR cameras cameras
4G Systems XSBox R6v - -
4G Systems XSBox Move - -
4G Systems XSBoxR6v-42 - -
4G Systems XSBoxR6v (-42) - -
4G Systems XSBox R6v-42 - -
AboCom AR7522 - -
AboCom ARM904 - -
AboCom ARM914 admin admin
AboCom WAP253 - -
AboCom WAP5508 - -
AboCom WR254 - -
AboCom WR404 - -
AboCom WR5204 admin admin
AboCom WR5204U admin admin
AboCom WR5205 - -
AboCom WR5205G - -
AboCom WR5207 admin password
AboCom WR5208 admin admin
AboCom WR5210 admin admin
AboCom WR5501 - -
AboCom WR5503U - -
AboCom WR5506 - -
AboCom WR5507 - -
AboCom WR5510 - -
AboCom WRN500 - -
AboCom WAP257 - admin
AboCom WR254 E - -
AboCom WR5201 admin admin
AboCom WR5502 admin admin
AboCom WR5560 admin password
Accton WG3005B1-17 - -
Accton MR3202A - root
Accton WG3005D - -
Accton WG4005A-17 - -
Accton WG3005B 1-17 - -
Aceex NR22 - -
Aceex NP22 admin admin
Acer Home Gateway - -
Actiontec C3000A - -
Actiontec F2250 - -
Actiontec GT784WNV - -
Actiontec GT701WG - -
Actiontec GT704WG admin password
Actiontec GT704WGRV - -
Actiontec GT724WGR - -
Actiontec GT784WN - -
Actiontec M1000 (Qwest) - -
Actiontec Q1000 (Qwest) - -
Actiontec MI424WR rev H - -
Actiontec T2200H 'randomly generated'' admin
Actiontec V1000H (Telus) admin telus
Actiontec GT704WG Rev. B admin password
Actiontec MI424WR rev A - -
Actiontec MI424WR rev C - -
Actiontec MI424WR rev E - -
Actiontec MI424WR rev F - -
Actiontec MI424WR rev G - -
Actiontec MI424WR rev I - -
Actiontec R3000 - -
Actiontec MI424WRA - -
Actiontec C1000A - -
Actiontec MI424WRC - -
Actiontec GT701 - -
Actiontec GT784WNV5A - admin
Actiontec MI424WRI - -
Actiontec MI424WRD - -
Actiontec MI424WRF - -
Actiontec MI424WRRev F - -
Actiontec MI424WRE - -
Actiontec MI424WRRev E - -
Actiontec MI424WRG - -
Actiontec MI424WRGigE - -
Actiontec MI424WR - -
Actiontec MI424WRH - -
Actiontec PK5000 (Qwest) - -
Actiontec PK5001A - -
Actiontec R1524SU - -
Actiontec R30001B3 - -
Actiontec R3000 (1B3) - -
Actiontec V1000H - -
Actiontec C1000A (CenturyLink) 'randomly generated'' admin
Actiontec MI424WR rev D - -
Actiontec F2300 admin admin
Actiontec R3010SUW - -
Actiontec GT704WGB admin password
Actiontec GT704-WG admin password
Adaptec AWN-8084 - -
ADB DV 2211 admin admin
ADB P.DG A2100N admin password
ADB P.DG A4001N A-000-1A1-AE - -
Addon GWAR3550 - -
ADI Engineering Pronghorn SBC250 - -
ADI Engineering PronghornSBC-250-RTR - -
Adtran 1004W admin admin
Adtran 1004WB admin admin
Advantech FWA-1012VC - -
Aerohive BR100 admin aerohive
Aerohive BR200-WP - -
Aerohive AP130 aerohive admin
Afoundry EW1200 admin admin
Afoundry EW500 admin admin
Afoundry EW750 admin admin
AHOKU EEC-230 admin admin
Airlink101 AR325W admin -
Airlink101 AR410W admin admin
Airlink101 AR430W admin admin
Airlink101 AR525W admin admin
Airlink101 AR570Wv2 admin -
Airlink101 AR625W admin admin
Airlink101 AR670W admin admin
Airlink101 AR675W admin admin
Airlink101 AR680W admin admin
Airlink101 AR685W admin admin
Airlink101 AR686W - -
Airlink101 AR690W admin admin
Airlink101 AR695W admin -
Airlink101 AR725W admin admin
Airlink101 AR315W admin admin
Airlink101 AR360W3G admin -
Airlink101 AR420W admin admin
Airlink101 AR570W admin admin
Airlink101 AR570Wv1 admin admin
Airlink101 AR680Wv1 admin admin
Airlink101 AR335W admin admin
AirLive WT-2000R - -
Airnet AWR014G8 admin admin
AirTies Air 4921 - -
AirTies Air 4920v2 - -
AirTies Air 4452 - -
AirVast WR-2000 admin 1234
AirVast WR2000 - admin
Alcatel T07AW (T07L022) - -
Alcatel T07AW - -
Alcatel-Lucent CellPipe 7130 RG 5Ae.A2010 admin admin
Alcatel-Lucent CellPipe 7130 RG 6Ve.A4111 - -
Alcatel-Lucent RG200E-CA - -
Alcatel-Lucent RG200E-CA (China Telecom) - -
ALFA Network AC1200R - -
ALFA Network AIP-W511 - -
ALFA Network AIP-W411 v2.1.0 admin admin
ALFA Network AIP-W505 admin admin
ALFA Network AIP-W512 - -
ALFA Network AIP-W525H - -
ALFA Network AIP-W610 - -
ALFA Network AIP-W610H - -
ALFA Network Hornet-UB - -
ALFA Network R36 admin admin
ALFA Network AIP-W411 - -
ALFA Network AP121 - -
ALFA Network AR1200R - -
Alice IAD WLAN 4421 - -
Alice WLAN 4421 (IAD) - -
Allied Telesis AT-WR2304N manager friend
Allied Telesis AT-WA1104G - -
Allied Telesyn AT-WA1104G - -
Allnet ALL02762 - -
Alpha AFW-GR50 admin admin
Alpha Telecom 3100-4g v2 - -
Altice Labs FiberGateway GR240BG - -
Altice Labs GR240BG - -
Alvarion Networking Gateway (NG-4D1W) private -
AmbiCom WL151N-AR admin admin
Ambit Microsystems U10C007.60 - -
Ambit Microsystems 60237EUW (T60C237) root root
Ambit Microsystems T60C237 root root
Ambit Microsystems U10C0070.6 - -
Ambit Microsystems Orion 3000 (60237EUW / T60C237) root root
Amigo BRB72n admin admin
Amigo BRC70n admin admin
Amigo BRC76n admin admin
Amigo BRD70n admin admin
Amigo BRE70n admin admin
Amigo BRF70n admin admin
AMIT CDM530AM-002 - -
AMIT BDW463AM - -
AMIT CDE530AM-002 - -
AMIT CDE570AM admin admin
AMIT CDM530AM admin -
AMIT CDM530NC - -
AMIT CDM532AM-001 admin -
AMIT CDW530AM - -
AMIT CDW531AM / CDE531AM - -
AMIT CDW531AM-002 - -
AMIT TE1088 - -
AMIT WIC128 - -
AMIT WIC168AM - -
AMIT WIC228 - -
AMIT WIP181AM - -
AMIT WIP-300 - -
AMIT WIQ189AM - -
AMIT WIQ318 - -
AMIT WMQ137AM admin -
AMIT WQS418 - -
AMIT CDD531AM-U02 admin admin
AMIT CDE530AM-2 admin -
AMIT CDM530AM-2 - -
AMIT CDM531AM - -
AMIT CDW531AM-2 admin -
AMIT CDW68AAM-U01 admin -
AMIT WIP-301 - -
Amped Wireless RTA1300M admin admin
Amped Wireless AP20000G admin admin
Amped Wireless AR1200L - -
Amped Wireless B1900RT - -
Amped Wireless R10000 admin admin
Amped Wireless R10000G admin admin
Amped Wireless RE2200T - -
Amped Wireless RTA15 admin admin
Amped Wireless RTA2600 - -
Amped Wireless RTA2600-R2 - -
Amped Wireless TAP-R2 - -
Amped Wireless ALLY-00X19 - -
Amped Wireless ALLY-00X21K - -
Amped Wireless ALLY-R2100K - -
Amped Wireless R20000G admin admin
Amped Wireless RTA1300M (Artemis) admin admin
Amped Wireless RTA2600 (R1) - -
Amped Wireless SR10000 admin admin
Amped Wireless SR20000G admin admin
Amped Wireless ALLY-R1900 - -
Amped Wireless RTA2200T - -
AMRISC AMRISC " to "G1 - -
AMRISC AMRISC " to " admin admin
AMRISC AMRISC " to "v3 1234 -
AMRISC AMRISC " to "v4 - -
Anker Uspeed Dual Band Router 300Mbps admin admin
Anker Uspeed Dual Band Router 600Mbps admin admin
AOpen AOI-891 admin admin
APC WMR1000G Admin APC
Apple AirPort Express Base Station A1392 (MC414LL/A) - -
Apple AirPort Extreme Base Station A1143 (MA073LL/A) - -
Apple AirPort Extreme Base Station A1143 (MB053LL/A) - -
Apple AirPort Extreme Base Station A1301 (MB763LL/A) - -
Apple AirPort Extreme Base Station A1354 (MC340LL/A) - -
Apple AirPort Extreme Base Station A1408 (MD031LL/A) - -
Apple AirPort Extreme Base Station A1521 (ME918LL/A) - -
Apple A1143 (MA073LL/A) - -
Apple A1143 (MB053LL/A) - -
Apple A1301MB763LL/A - -
Apple A1354 (MC340LL/A) - -
Apple A1392 (MC414LL/A) - -
Apple A1408 (MD031LL/A) - -
Apple A1470 - -
Apple A1521 - -
Apple A1521 (ME918LL/A) - -
Apple AirPort Extreme A1408 (MD031LL/A) - -
Apple BCM53019A1 (ME918LL/A) - -
Araknis Networks AN-110-RT-2L1W-WIFI araknis araknis
Arcadyan Easybox 904 xDSL - -
Arcadyan ARV4518PW - -
Arcadyan WA9117A-AC23 - -
Arcadyan ARV4518PW2 - -
Arcadyan ARV7518PW - -
Arcadyan ARV7519 - -
Arcadyan VRV7006AW22-A-GR - -
Arcadyan EasyBox 904xDSL - -
Arcadyan AR7516AAW22 3-A-OT (2L) - -
Arcadyan ARV7519RW22 - -
Arcadyan EasyBox 904 (Vodafone) - -
Arcadyan EasyBox 904 xDSLR01 (Vodafone) - -
Arcadyan VRV9518SWAC24-B-49 - -
Arcadyan WA9117AAC23-99 (R01) - -
Arcadyan WA9117AAC23-99R01 - -
Arcadyan AR7516 - -
ARGtek ARG-1210 - -
ARGtek ARG-1220 admin admin
Argus Technologies EW2104 - admin
Arris SBG6700-AC admin password
Arris BGW210-700 - -
Arris DG3450 admin password
Arris DG860P2 admin password
Arris MG2402G/CT - -
Arris NVG448B - -
Arris NVG448BQ - -
Arris NVG589 - -
Arris NVG595 - -
Arris NVG599 - -
Arris RAC2V1A - -
Arris SBG6900-AC admin password
Arris SBG6950-AC2 - -
Arris SBG7400-AC2 - -
Arris SBG7580-AC - -
Arris SBG8300 admin password
Arris TG1682G admin password
Arris TG3462 - -
Arris TG3482ER - -
Arris SURFboard W31 - -
Arris TG3482P2 - -
Arris TG862G - -
Arris TG9442 - -
Arris TM522G - -
Arris TG3452 - -
Arris DG950A admin password
Arris RAC2V1A (TR4400-AC) - -
Arris SBG6400 - -
Arris SBG6950 - -
Arris SBG7400 - -
Arris SBR-AC1900P admin password
Arris SBR-AC3200P admin password
Arris SURFboard W31 (mAX AX11000) - -
Arris TG3442 (S/CE) - -
Arris TG3452A - -
Arris TG3462 (S/CE) - -
Arris TG3482ER (XB6) - -
Arris TG9442 (Touchstone mAX) - -
Arris Touchstone mAX - -
Arris Touchstone TG3452 - -
Arris Touchstone TG3462 - -
Arris TG1672G admin password
Arris SBG10 admin password
Arris TG3442 - -
Arris DG3450A admin password
Arris SBG6700-AC (591330-011-00) admin password
Arris SBG6700-AC (6482AC)(591330-011-00)--> admin password
Arris TG1672G v6 admin password
Arris TG1672G6 admin password
Arris TG1682GER 1 admin password
Arris SBR-AC1750 - password
Asante SmartHub AWRT-550N - -
Asante SmartHub AWRT-600N - -
Asante FriendlyNET FR3002AL - -
Asante FR3002AL admin -
Asante SmartHub AWRT-300N - -
AsiaRF AWAPN2403.a - -
AsiaRF Virtu801 - -
AsiaRF AP7628NU1 - -
AsiaRF AP7628NN1 - -
Askey RT4220W - -
Askey RAC2V1K - -
Askey RT210W - -
Askey RT480W - -
Askey RTA1435VW - -
Askey RTA300W - -
Askey RTA300W-D73 - -
Askey RTV1905VW - -
Askey RTW026 admin -
Askey RTW026-D31 - -
Askey RTW030 admin admin
Askey TCG220-E27 - -
Askey TCG310 user user
Askey RTA1030W admin admin
Askey RTF3505VW-GV - -
Askey RTF3505VW-GV (7058/7687) - -
Askey TCG220 - -
ASRock G10 admin admin
ASRock X10R admin admin
ASRock G10 (us) admin admin
ASUS 4G-AC68U admin admin
ASUS 4G-N12 admin admin
ASUS AAM6020VI-FI root admin
ASUS AM200g - -
ASUS AM604g - -
ASUS Blue Cave admin admin
ASUS CM-32 admin admin
ASUS DSL-N10E - -
ASUS DSL-G31 admin admin
ASUS DSL-N16 - -
ASUS DSL-N10 admin admin
ASUS DSL-N11 admin admin
ASUS DSL-N12E - -
ASUS DSL-N12U admin admin
ASUS DSL-N13 admin admin
ASUS DSL-N14U - -
ASUS DSL-N16U - -
ASUS DSL-N17U B1 admin admin
ASUS DSL-N55U admin admin
ASUS DSL-N55U C1 admin admin
ASUS GT-AC5300 admin admin
ASUS GT-AC5400 - -
ASUS GT-AX11000 admin admin
ASUS GT-AX6000 - -
ASUS Lyra Voice admin admin
ASUS Lyra Trio admin admin
ASUS RT-AC1200GU admin admin
ASUS RT-AC1200G admin admin
ASUS RT-AC1750 admin admin
ASUS RT-AC1900P admin admin
ASUS RT-AC3100 admin admin
ASUS DSL-N66U admin admin
ASUS GT-AC9600 admin admin
ASUS Lyra admin admin
ASUS Lyra Mini admin admin
ASUS RT-AC1200 admin admin
ASUS RT-AC1200GP admin admin
ASUS RT-AC1900 admin admin
ASUS RT-AC3200 admin admin
ASUS RT-AC52U B1 admin admin
ASUS RT-AC53U admin admin
ASUS RT-AC54U admin admin
ASUS RT-AC55U admin admin
ASUS RT-AC55UHP admin admin
ASUS RT-AC56U admin admin
ASUS RT-AC56S admin admin
ASUS RT-AC58U admin admin
ASUS RT-AC65U admin admin
ASUS RT-AC66U admin admin
ASUS RT-AC68UF admin admin
ASUS RT-AC68U Extreme admin admin
ASUS RT-AC68U admin admin
ASUS RT-AC750 admin admin
ASUS RT-AC750GF admin admin
ASUS RT-AC85U admin admin
ASUS RT-AC85P - -
ASUS RT-AC87U admin admin
ASUS RT-AC88U admin admin
ASUS RT-ACRH26 - -
ASUS RT-AX58U - -
ASUS RT-AX88U admin admin
ASUS RT-AX92U admin admin
ASUS RT-AX95Q - -
ASUS RT-AC57U admin admin
ASUS RT-AC65P admin admin
ASUS RT-AC68P admin admin
ASUS RT-ACRH13 admin admin
ASUS RT-ACRH17 admin admin
ASUS RT-G32 rev A1 admin admin
ASUS RT-G32 rev B1 admin admin
ASUS RT-N10 rev A1 admin admin
ASUS RT-N10 rev C1 admin admin
ASUS RT-N10P V2 admin admin
ASUS RT-N76U - -
ASUS RT-N10U admin admin
ASUS RT-N10U B admin admin
ASUS RT-N10E B1 admin admin
ASUS RT-N11 admin admin
ASUS RT-N11P admin admin
ASUS RT-N11P B1 admin admin
ASUS RT-N12+ B1 admin admin
ASUS RT-N12E admin admin
ASUS RT-N12HP admin admin
ASUS RT-N13 admin admin
ASUS RT-N13U admin admin
ASUS RT-N13U B1 admin admin
ASUS RT-N12 rev D1 admin admin
ASUS RT-N14U admin admin
ASUS RT-N14UHP admin admin
ASUS RT-N15 admin admin
ASUS RT-N15U admin admin
ASUS RT-N16 admin admin
ASUS RT-N12K admin admin
ASUS RT-N18U admin admin
ASUS RT-N300 admin admin
ASUS RT-N300 B1 admin admin
ASUS RT-N53 admin admin
ASUS RT-N10 rev D1 admin admin
ASUS RT-N10+ rev D1 admin admin
ASUS RT-N10P admin admin
ASUS RT-N12 rev A1 admin admin
ASUS RT-N12 rev B1 admin admin
ASUS RT-N12 rev C1 admin admin
ASUS RT-N12E B1 admin admin
ASUS RT-N12E C1 admin admin
ASUS RT-N65U admin admin
ASUS RT-N66U admin admin
ASUS RT-N66W admin admin
ASUS RT-N800HP admin admin
ASUS SRT-AC1900 (ASUS OnHub) admin admin
ASUS VZW-AC1300 - -
ASUS WL-330N3G admin admin
ASUS WL-330NUL - -
ASUS WL-500g admin admin
ASUS WL-500 admin admin
ASUS WL-500g Deluxe admin admin
ASUS WL-500W admin admin
ASUS WL-520g admin admin
ASUS WL-520gU admin admin
ASUS WL-520gC admin admin
ASUS WL-530g admin admin
ASUS WL-530gV2 admin admin
ASUS WL-550gE admin admin
ASUS WL-600g admin admin
ASUS RT-N56U B1 admin admin
ASUS TM-AC1900 admin password
ASUS WL-500gP v1 admin admin
ASUS WL-500gP v2 admin admin
ASUS WL-700gE admin admin
ASUS WMVN25E2+ admin admin
ASUS 4G-AC55U admin admin
ASUS 4G-AC55U (90IG01H0-BM3000) admin admin
ASUS 4G-AC68UA1 admin admin
ASUS 4G-N12 (90IG01I0-BM3G00) admin admin
ASUS Blue Cave-1.3 admin admin
ASUS Blue Cave (1.30)90IG03W1-BM3010 admin admin
ASUS Blue Cave1.30(90IG03W1-BM3010) admin admin
ASUS Blue CaveA0 (1.30)(90IG03W1-BM3010) admin admin
ASUS BRT-AC828/M2 (1.50) admin admin
ASUS CM-32AC2600 admin admin
ASUS CM-32 (AC2600) admin admin
ASUS DCW615 - -
ASUS DSL-AC52UA admin admin
ASUS DSL-AC52UA1 admin admin
ASUS DSL-AC56UA1 admin admin
ASUS DSL-AC68U admin admin
ASUS DSL-AC87VG (B) - -
ASUS DSL-AC88U - -
ASUS DSL-AC88U (A) - -
ASUS DSL-N10A1 (US) admin admin
ASUS DSL-N10E (EU/APAC) - -
ASUS DSL-N12E (EU/APAC) - -
ASUS DSL-N12UA1 admin admin
ASUS DSL-N12UB1 admin admin
ASUS DSL-N14U (B1) - -
ASUS DSL-N16U A1 - -
ASUS DSL-N16A1 - -
ASUS DSL-N16A1(90IG0020-BM3000) - -
ASUS DSL-N17UA1 - -
ASUS DSL-N55U3 admin admin
ASUS DSL-N55UA1 admin admin
ASUS DSL-N55U (Annex A/B) admin admin
ASUS DSL-N55U_C1 admin admin
ASUS DSL-N66UA1 admin admin
ASUS GT-AC2900 admin admin
ASUS GT-AC2900 (ROG Rapture) admin admin
ASUS GT-AC5300 (rev 1.41) admin admin
ASUS GT-AC5300-1.41 admin admin
ASUS GT-AC5300A (1.41) admin admin
ASUS GT-AC5400N/S (ROG Rapture) - -
ASUS GT-AC9600A1 admin admin
ASUS RP-AC55 (90IG03Z1-BM3R00) admin admin
ASUS GT-AC9600A1 (3.20) admin admin
ASUS GT-AX11000 (ROG Rapture) - -
ASUS GT-AX6000N/S (ROG Rapture) - -
ASUS LyraMini (MAP-AC1300) - -
ASUS LyraMini (MAP-AC1300) B1 admin admin
ASUS Lyra (MAP-AC2200) - -
ASUS Lyra (MAP-AC2200) A3 admin admin
ASUS LyraVoice (AC2200) admin admin
ASUS LyraVoice (AC2200)(''90IG04N0-MA1G00'') admin admin
ASUS LyraTrio (MAP-AC1750) admin admin
ASUS RT-AC56S (A1) admin admin
ASUS RT-AC1200HP admin admin
ASUS RT-AC1200 (US&CA) admin admin
ASUS RT-AC1200G Plus admin admin
ASUS RT-AC1200G+ (Plus) admin admin
ASUS RT-AC1200v2 admin admin
ASUS RT-AC1750 (A1) admin admin
ASUS RT-AC1900C1 admin admin
ASUS RT-AC1900 (C1) admin admin
ASUS RT-AC3100-4.07 admin admin
ASUS RT-AC3200A (2.34) admin admin
ASUS RT-AC51U (90IG0150-BM3G00) admin admin
ASUS RT-AC51U (+)(90IG0150-BM3G00) admin admin
ASUS RT-AC52U admin admin
ASUS RT-AC52UA1 admin admin
ASUS RT-AC52UA1 (2.30) admin admin
ASUS RT-AC53 admin admin
ASUS RT-AC53A admin admin
ASUS RT-AC5300 admin admin
ASUS RT-AC5300A (1.31) admin admin
ASUS RT-AC56SS (A1) admin admin
ASUS RT-AC57U (90IG02P1-BO3110) admin admin
ASUS RT-AC57U (EU)(90IG02P1-BO3110) admin admin
ASUS RT-AC57U (EU)(''90IG02P1-BO3110'') admin admin
ASUS RT-AC58U (90IG02N0-BM3000) admin admin
ASUS RT-AC65P(''90IG0560-MO3G10'') admin admin
ASUS RT-AC66UA1 admin admin
ASUS RT-AC67U - -
ASUS RT-AC68U v1S admin admin
ASUS RT-AC68U (v1S) admin admin
ASUS RT-AC68U (v1S)(90IG00C1-BM3000) admin admin
ASUS RT-AC68P v2 admin admin
ASUS RT-AC68P (v2) admin admin
ASUS RT-AC68Uv2 admin admin
ASUS RT-AC85P(''90IG04X0-MU9G00'') - -
ASUS RT-AC86U admin admin
ASUS RT-N10+B1 admin admin
ASUS RT-AC86U (1.40) - admin
ASUS RT-AC88U-5.01 admin admin
ASUS RT-AC95U - -
ASUS RT-ACRH13 (US) admin admin
ASUS RT-ACRH15 admin admin
ASUS RT-ACRH17 (US) admin admin
ASUS RT-AX56U admin admin
ASUS RT-AX82U - -
ASUS RT-AX88U (AX6000) admin admin
ASUS RT-AX89X - -
ASUS RT-AX95U (AX11000) admin admin
ASUS RT-AX95U admin admin
ASUS RT-AX95U (RT-AX11000) admin admin
ASUS RT-AX95U (GT-AX11000) admin admin
ASUS RT-G32A1 - -
ASUS RT-G32B1 admin admin
ASUS RT-G32C1 admin admin
ASUS RT-N10Plus B1 admin admin
ASUS RT-N10 (Plus) B1 admin admin
ASUS RT-N10A1 admin admin
ASUS RT-N10E (LX) admin admin
ASUS RT-N10C1 - -
ASUS RT-N10 admin admin
ASUS RT-N10D1 admin admin
ASUS RT-N10E (B1) admin admin
ASUS RT-N10E admin admin
ASUS RT-N10PA1 admin admin
ASUS RT-N10UBlack admin admin
ASUS RT-N10UC1 admin admin
ASUS RT-N10UB (Black) admin admin
ASUS RT-N11P (A1) admin admin
ASUS RT-N11Pver. A admin admin
ASUS RT-N12 admin admin
ASUS RT-N12A1 admin admin
ASUS RT-N12B1 admin admin
ASUS RT-N12C1 admin admin
ASUS RT-N12D1 admin admin
ASUS RT-N12VP admin admin
ASUS RT-N12K(90IG10002-MB03PA0) admin admin
ASUS RT-N12E (LX) admin admin
ASUS RT-N12HP B1 admin admin
ASUS RT-N14UC1 - -
ASUS RT-N18UA1 admin admin
ASUS RT-N18UA1 (2.20) admin admin
ASUS RT-N53A1 admin admin
ASUS RT-N56U V2 admin admin
ASUS RT-N56U (V1) admin admin
ASUS RT-N56UA1 (V1) admin admin
ASUS RT-N56UB1 (V2) admin admin
ASUS RT-N600 admin admin
ASUS RT-N66UB1 admin admin
ASUS RT-N66U (B1) admin admin
ASUS RT-N66U C1 admin admin
ASUS RT-N66UC1 (B2)(90IG0460-BM3010) admin admin
ASUS RT-N66WB1 admin admin
ASUS RT-N800HP (A1) admin admin
ASUS SRT-AC1900A (ASUS OnHub) - -
ASUS VZW-AC1300 (Verizon) - -
ASUS WL-500 (R1.92) admin admin
ASUS WL-500b admin admin
ASUS WL-500bR1.00 admin admin
ASUS WL-500b (R1.00) admin admin
ASUS WL-500g (R2.40) admin admin
ASUS WL-500g Premiumv1 admin admin
ASUS WL-500g Premiumv2 admin admin
ASUS WL-500W (R1.11) admin admin
ASUS WL-566gM admin admin
ASUS WL-566gM (R1.10) admin admin
ASUS DSL-AC52U admin admin
ASUS DSL-AC56U admin admin
ASUS DSL-N12U rev B1 admin admin
ASUS DSL-N17U admin admin
ASUS BRT-AC828/M2 admin admin
ASUS RT-AC42U admin admin
ASUS RT-AC51U admin admin
ASUS RT-AC66U B1 admin admin
ASUS RT-G32 rev C1 admin admin
ASUS RT-N10+ rev B1 admin admin
ASUS RT-N54U admin admin
ASUS RT-N56U admin admin
ASUS DSL-AC87VG admin password
ASUS TM-AC1900 (T-Mobile) admin password
ATEL ALR-U270 admin admin
Atheros AR5BAP-00031 Admin 5up
Atheros AR5BAP-00032 Admin 5up
Atheros AR5BAP-00033 Admin 5up
Ativa AWGR54 - -
ATRON RFT-630 - -
AT&T Plug and Share 6800G - -
AT&T U-verse 5031NV - -
AT&T 6800G - -
AT&T 6800G rev 02 - -
Aukey WD-N2 'blank'' admin
Autonet KT-ANMRTR-01 - -
Autonet KT-ANMRTR-04 - -
Autonet KT-ANMRTR-1 - -
Autonet KT-ANMRTR-4 - -
AVM FRITZ!Box 7580 - -
AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 v2 - -
AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7360 SL - -
AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7390 - -
AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7570 - -
AVM FRITZ!Box WLAN 3370 - -
AVM FRITZ!Box 7530 - -
AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7360 v1 - -
AVM FRITZ!Box 3272 - -
AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7360 - -
AVM FRITZ!Box 4040 (HW227) - -
AVM FRITZ!Box 7360SL - -
AVM FRITZ!Box 7360SL (HW181) - -
AVM FRITZ!Box 7360 - -
AVM FRITZ!Box 7360v1 (HW183) - -
AVM FRITZ!Box 7490 (HW185) - -
AVM FRITZ!Box 7530 (HW236) - -
AVM FRITZ!Box 7560 - -
AVM FRITZ!Box 7560 (HW221) - -
AVM FRITZ!Box 7580 (HW225) - -
AVM FRITZ!Box 7590 (HW226) - -
AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 - -
AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 v1 - -
AVM FRITZ!Box 7490 - -
AVM FRITZ!Box 7590 - -
AVM FRITZ!Box 4040 - -
AWB RG300 - -
Axesstel MV430i admin admin
Axesstel MV440 admin admin
Aztech DSL1000EW(L) admin admin
Aztech DSL5008EN admin admin
Aztech DSL600EW - -
Aztech DSL605EW - -
Aztech HW550-3G admin admin
Aztech NA8300 - -
Aztech DSL5005EN admin admin
Baicells EP3011 admin admin
Banana Pi BPI R1 - -
Banana Pi BPI R64 - -
Banana Pi BPI R2 - -
Banana Pi BPIR2 (v1.2) - -
Banana Pi BPIBPI-M2+ V1.2 - -
Banana Pi BPI-R1 - -
BandLuxe R305 admin hsparouter
BandLuxe R528 - -
BandLuxe R250 admin hsparouter
BaudTec RN243R4-2T2R admin admin
BaudTec TW263R4-A2 admin 1234
BaudTec RN243R4 - -
BCM BR-N150 admin admin
BCM MOR600 admin admin
BEC Technologies 7300 GT admin admin
BEC Technologies BEC 8920NE admin admin
Beeline SmartBox Turbo+ admin admin
Beeline SmartBox One admin admin
Beeline SmartBox One v2 admin admin
Beeline SmartBox Pro admin admin
Beeline SmartBoxPro AC1200 - -
Beeline SmartBoxPro (AC1200) admin admin
Beeline SmartBoxN300 - -
Beeline SmartBoxOne (N600) - -
Beeline SmartBoxOne v1 (N600) admin admin
Beeline SmartBoxOne v2 (AC1200) admin admin
Beeline SmartBox admin admin
BelAir Networks BelAir20E-11 - -
BelAir Networks BelAir20EO-11 - -
Belkin F9K1107v1 - -
Belkin F9K1108v1 - -
Belkin F9K1109v1 - -
Belkin F9K1112v1 - -
Belkin F9K1113 - -
Belkin F9K1113 v5 - -
Belkin F5D6231-4 v1 - -
Belkin F5D7230-4 v9 - -
Belkin F5D7230-4 v8 - -
Belkin F5D7230-4 v5 - -
Belkin F5D7230-4 v7 - -
Belkin F5D7230-4 vA - -
Belkin F5D7230-4 v4 - -
Belkin F5D7230-4 v3 - -
Belkin F5D7230-4 v1 - -
Belkin F5D7230-4 v1 (v1444) - -
Belkin F5D7231-4 v1 (v1103ee) - -
Belkin F5D7231-4 v1 (v12xx) - -
Belkin F5D7231-4 v1 - -
Belkin F5D7231-4 v3 - -
Belkin F5D7234-4 v5 - -
Belkin F5D7234-4 v1 - -
Belkin F5D7235-4 - -
Belkin F5D7630-4A - -
Belkin F5D7631-4 v1 - -
Belkin F5D7631-4 v2 - -
Belkin F5D7632-4 v5 - -
Belkin F5D7632-4 v6 admin -
Belkin F5D7632-4 v3 - -
Belkin F5D8231-4 v2 - -
Belkin F5D7632-4 v1 - -
Belkin F5D8231-4 v4 - -
Belkin F5D7230-4 v6 - -
Belkin F5D7231-4 v2 - -
Belkin F5D8230-4 v2 - -
Belkin F5D8230-4 v3 - -
Belkin F5D8231-4 v3 - -
Belkin F5D7633-4 - -
Belkin F5D7634-4 v2 - -
Belkin F5D8230-4 v1 - -
Belkin F5D8231-4 v1 - -
Belkin F5D8231-4 v5 - -
Belkin F5D8233-4 v4 - -
Belkin F5D8235-4 v2 (v20xx) - -
Belkin F5D8235-4 v2 (v21xx) - -
Belkin F5D8235-4 v3 - -
Belkin F5D8236-4 v1 - -
Belkin F5D8236-4 v2 - -
Belkin F5D8236-4 v3 - -
Belkin F5D8630-4 - -
Belkin F5D8631-4 v2011uk - -
Belkin F5D8631-4 v3 - -
Belkin F5D8632-4 v1 - -
Belkin F5D8633-4 - -
Belkin F5D8635-4 v2 - -
Belkin F5D8635-4 v1 - -
Belkin F5D9631-4 - -
Belkin F5D8636-4 v2 - -
Belkin F5D8636-4 v1 - -
Belkin F5D9230-4 v4 - -
Belkin F6D6230-4 - -
Belkin F5D9230-4 v2 - -
Belkin F7D1401 - -
Belkin F5D9230-4 v1 - -
Belkin F7D3301 - -
Belkin F5D9230-4 v5 - -
Belkin F5D9231-4 v2 - -
Belkin F5D9630-4 v1 - -
Belkin F5D9630-4 v2 - -
Belkin F6D3230-4 - -
Belkin F6D4230-4 v1 - -
Belkin F6D4230-4 v2 - -
Belkin F6D4230-4 v3 - -
Belkin F6D4630-4 v2 - -
Belkin F6D4630-4 v1 - -
Belkin F7D1301 - -
Belkin F7D2401 - -
Belkin F7D4401 - -
Belkin F7D4402 - -
Belkin F7D5301 v3 - -
Belkin F7D6301 v1 - -
Belkin F7D6301 v3 - -
Belkin F7D6301 v4 - -
Belkin F9K1112 - -
Belkin F9K1001 v4 - -
Belkin F9K1001 v5 - -
Belkin F9K1002 v2 - -
Belkin F9K1002 v4 - -
Belkin F9K1002 v5 - -
Belkin F7D4302 - -
Belkin F7D8301 - -
Belkin F7D8302 - -
Belkin F9K1004 - -
Belkin F9K1007V1 - -
Belkin F9K1009 v1 - -
Belkin F9K1009 v2 - -
Belkin F9K1102 v3 - -
Belkin F9K1102 v2 - -
Belkin F9K1105 v2 - -
Belkin F9K1105 v3 - -
Belkin F9K1113 v1 - -
Belkin F9K1113 v2 - -
Belkin F9K1115 v2 - -
Belkin F9K1117 v2 - -
Belkin F5D8231-4v3000 - -
Belkin F5D8231-4v1000 - -
Belkin F9K1116 v1 - -
Belkin F9K1116 v2 - -
Belkin F9K1118 - -
Belkin F9K1118 v1 - -
Belkin F9K1118 v2 - -
Belkin (My Essentials) ME1004-R - -
Belkin BoB (F1PI243EGau# iinet) admin -
Belkin BoB (F1PI243EGau# iinet# ver. 1000au) admin -
Belkin F5D6230-3 - -
Belkin F5D6231-4 v2 - -
Belkin F5D7230-4ver. 6000 - -
Belkin F5D7230-4 v2 - -
Belkin F5D7230-4v1 (early# BCM4702) - -
Belkin F5D7231-4ver. 2000 - -
Belkin F5D7231-4ver. 12xx - -
Belkin F5D7231-4ver. 1000 - -
Belkin F5D7231-4v1 (v1103) - -
Belkin F5D7231-4ver. 1103 - -
Belkin F5D7231-4ver. 1103ee - -
Belkin F5D7234-4 v4 - -
Belkin F5D7631-4 - -
Belkin F5D7634-4 - -
Belkin F5D8230-4v3000 - -
Belkin F5D8230-4v2001 - -
Belkin F5D8231-4v2000 - -
Belkin F5D8231-4v4000 - -
Belkin F5D8231-4v5000 - -
Belkin F5D8232-4 v1 - -
Belkin F5D8232-4 v2 - -
Belkin F5D8233-4 v3 - -
Belkin F5D8235-4v2 - -
Belkin F5D8633-4v1 - -
Belkin F5D9230-4ver. 5000 - -
Belkin F5D9231-4 v1 - -
Belkin BoB (F1PI243EGau, iinet) - -
Belkin F5D7233 - -
Belkin F7D2301 - -
Belkin F9K1003 - -
Belkin F9K1107 - -
Belkin F9K1108 - -
Belkin F5D7231-4P v1 - -
Belkin F5D7234-4 v3 - -
Belkin F5D8233-4 v1 - -
Belkin F5D8235-4 v1 - -
Belkin F5D9230-4 v3 - -
Belkin F7D3302 - -
Belkin F9K1001 v1 - -
Belkin F9K1010 v2 - -
Belkin F9K1103 v1 admin password
Belkin F9K1104 - -
Belkin F9K1105 v1 - -
Belkin F9K1113 v4 - -
Belkin F9K1119 v2 - -
Belkin F5D9630-4 - -
Belkin F5D9631-4v1 - -
Belkin F6D6230-4v1 - -
Belkin F7D1301v1 - -
Belkin F7D1401v1 - -
Belkin F7D2301v1 - -
Belkin F7D2401v1 - -
Belkin F7D3301v1 - -
Belkin F7D3302v1 - -
Belkin F7D3402 - -
Belkin F7D3402v1 - -
Belkin F7D4301 - -
Belkin F7D4302v1 - -
Belkin F7D4401v1 - -
Belkin F7D4402v1 - -
Belkin F7D8301v1 - -
Belkin F7D8302v1 - -
Belkin F9K1001 - -
Belkin F9K1002 v1 - -
Belkin F9K1002 v3 - -
Belkin F9K1003v1 - -
Belkin F9K1009V2 - -
Belkin F9K1102 v1 - -
Belkin F9K1102F9K1102 - -
Belkin F9K1103 - -
Belkin F9K1123 v1 - -
Belkin F9K1123 v2 - -
Belkin F9K1124 v1 - -
BenQ AWL700 admin admin
Best Data WL400-RAP - -
Best Data WR300NR admin admin
Billion BiPAC 7402GL R4 admin admin
Billion BiPAC 7402GX admin admin
Billion BiPAC 7404VGOX admin admin
Billion BiPAC 7600NX admin admin
Billion BiPAC 7800NEXL admin admin
Billion BiPAC 7800VDPX admin admin
Billion BiPAC 7800VNOX admin admin
Billion BiPAC 8200N admin admin
Billion BiPAC 8700AX-1600 admin admin
Billion SG6200NXL - -
Billion BiPAC 5200G R4 admin admin
Billion BiPAC 5200G RC admin admin
Billion BiPAC 5200N RC admin admin
Billion BiPAC 6200NX admin admin
Billion BiPAC 6200NXL admin admin
Billion BiPAC 6300VNOZ admin admin
Billion BiPAC 643 - -
Billion BiPAC 7300WX - -
Billion BiPAC 7401VGP R4 admin admin
Billionton NRWN1 1.23E+08 -
Bitdefender Box V1 - -
Bitdefender Box V2 (BT11021000) - -
Bitdefender BoxV1 (AT11021000EN) - -
Bitdefender BoxV2 - -
Bitdefender BoxV2 (BT11021000EN) - -
Bitmain AntRouter R1-LTC root root
Bitmain AntRouter R3-LTC root root
Blanc BW-54R11 - -
Bleuciel FR350 - -
Blitzz BWA611B - -
Blitzz BWA711 v2 (??) admin admin
Blitzz BWA711 v1 (??) admin admin
Blitzz BWA711 admin admin
Bluetake BW301 - -
Bluetake BW320 - -
Bountiful BWRG1000 - -
Bountiful BWRG500 - -
Bountiful WiFi BWRG1000 admin admin
Bountiful WiFi BWRG500 admin admin
Broadcom DSL-2741BC2 - -
Browan BW1230 - -
BT Home Hub 2.0B - -
BT Home Hub 1.0 - -
BT Business Hub 3.0 - -
BT Home Hub 1.5 - -
BT Home Hub 3.0A - -
BT Home Hub 2.0A - -
BT Home Hub 4A - -
BT Home Hub 5A 'randomly generated'' admin
BT Smart Hub - -
BT Smart Hub Type B - -
BT Whole Home Wi-Fi - -
BT Home Hub 5B - -
BT Home Hub4 - -
BT Home Hubv1.0 - -
BT Home Hub1 - -
BT Home Hubv1.5 - -
BT Home Hub 3.0B - -
BT Home HubBusiness 3.0 - -
BT Home Hub5A (068343) - -
BT Home Hub6 (Smart Hub) 'randomly generated'' admin
BT Home Hub6 (Smart Hub Type A) 'randomly generated'' admin
BT Home Hub6 (Smart Hub Type B) 'randomly generated'' admin
BT Smart HubType A (Home Hub 6) 'randomly generated'' admin
BT Smart HubType B (Home Hub 6) 'randomly generated'' admin
BT Smart Hub (Home Hub 6)A (Smart Hub Type A) 'randomly generated'' admin
BT Smart Hub (Home Hub 6)B (Smart Hub Type B) 'randomly generated'' admin
BT Smart Hub / Home Hub 6A (Smart Hub Type A) 'randomly generated'' admin
BT Smart Hub Type A (Home Hub 6 Type A) 'randomly generated'' admin
Budget 1 Wireless B2004 guest guest
Budget 1 Wireless B2004 guest guest
Buffalo AirStation WSR-1166DHP 'randomly generated'' admin
Buffalo WAP-001 - -
Buffalo WBMR-G300N - root
Buffalo WBMR-HP-GN - -
Buffalo WBR2-G54 - root
Buffalo WBR2-G54S - root
Buffalo WBR-B11 - -
Buffalo WBR-G54 - -
Buffalo WCR-300S - -
Buffalo WCR-G54 - -
Buffalo WCR-GN - -
Buffalo WCR-HP-G300 admin password
Buffalo WCR-HP-GN - -
Buffalo WER-AM54G54 - -
Buffalo WHR2-A54G54 - -
Buffalo WHR-300HP2 admin password
Buffalo WHR-600D admin password
Buffalo WHR-AMG54 - -
Buffalo WHR-G125 - -
Buffalo WHR-G300N v1 - -
Buffalo WHR-G300N v2 - -
Buffalo WHR-G54S - root
Buffalo WHR-HP-AG108 1234 root
Buffalo WHR-HP-G125 - root
Buffalo WHR-HP-G300N - -
Buffalo WHR-HP-G54 - root
Buffalo WHR-HP-GN - -
Buffalo WLM2-G54 - root
Buffalo WLAR-L11-L - -
Buffalo WMR-300 admin password
Buffalo WMR-433 - -
Buffalo WMBR-HP-GNV2 - -
Buffalo WSR-1166DHP - -
Buffalo WSR-600DHP - -
Buffalo WXR-1900DHP admin password
Buffalo WYR-G54 - -
Buffalo WZR2-G300N - root
Buffalo WZR-300HP - -
Buffalo WZR-450HP2D admin password
Buffalo WZR-600DHP2 - -
Buffalo WZR-HP-G300NH (r1, RTL8366SR) - -
Buffalo WZR-HP-G300NH (r2, RTL8366RB) - -
Buffalo WZR-900DHP - -
Buffalo WZR-D1100H - -
Buffalo WZR-D1800H admin password
Buffalo WZR-G240 - -
Buffalo WZR-G300N - -
Buffalo WZR-HP-AG300H root password
Buffalo WZR-HP-G300NH2 - -
Buffalo WZR-HP-G302H - root
Buffalo WZR-HP-G450H - -
Buffalo WZR-HP-G54 - root
Buffalo AirStation WSR-600DHP - -
Buffalo AirStation WZR-1166DHP - -
Buffalo WZR-AG300NH - root
Buffalo AirStation WLAR-L11-L - -
Buffalo AirStation WLAR-L11-L#NAME? - -
Buffalo AirStation WMR-433BK 'randomly generated'' admin
Buffalo WBMR-HP-G300H - root
Buffalo WHR-1166D (HP) - -
Buffalo WHR-1166D - -
Buffalo WHR-300HP - -
Buffalo WHR-G300N - -
Buffalo WHR-HP-G300NV2 - -
Buffalo WLA2-G54L - -
Buffalo WPL-05G300 admin password
Buffalo WSR-2533DHP2 - -
Buffalo WZR-1166DHP - -
Buffalo WZR-1750DHP admin password
Buffalo WZR-600DHP admin password
Buffalo WZR-G108 - -
Buffalo WZR-HP-G300NH - -
Buffalo WZR-HP-G300NH (RTL8366SR) - -
Buffalo WZR-HP-G300NH (r2# RTL8366SR) - -
Buffalo WZR-HP-G300NH (r1# RTL8366SR) - -
Buffalo WZR-HP-G300NH (RTL8366RB) - -
Buffalo WZR-HP-G300NH (r2# RTL8366RB) - -
Buffalo AirStation WZR-1750DHP admin password
Buffalo AirStation WZR-450HP2D admin password
Calix GigaHub 814G-1 - -
Calix GigaSpire GS2020E - -
Calix GigaSpire GS2026E - -
Calix 814G-1 - admin
Calix GS2020E - admin
Calix GS2026E - admin
Cameo WLG-2210 admin admin
Cameo WLG-2214 admin admin
Cameo DSLR-2000N - -
Cameo DSLR-2001N - -
Cameo WLAN-2202 - -
Cameo WLB-2203 - -
Cameo WLG-2206 admin admin
Cameo WLG-2207 admin admin
Cameo WLN-2206 - -
Cameo WLN-2211 - -
Cameo WLN-2219 - -
Cameo WLN-2220 - -
Cameo WLN-2223 admin admin
Cameo WLN-2226 - -
Cameo WLN-2229 - -
Cameo WLG-2210A1 admin admin
Cameo WLG-2214A1 admin admin
Cameo WLN-2214 - -
Cameo WLN-2217 - -
Cameo WLN-2219Av - -
Cameo WLN-2220Av - -
Card King KW-RT6019 - -
Card King KW-RT6019 admin -
CastleNet CBW560 - cable
CastleNet CBW500 - -
CastleNet CBV704EW admin password
CastleNet ASW600+ Admin Admin
CastleNet ASW800 Admin Admin
CastleNet ASW802+ - -
CastleNet ASW915N+ admin admin
CastleNet AVS920W+ - -
CastleNet CBV704EWA2 admin password
CC&C WA-6206 - -
CC&C WA-6212 - -
CC&C WA-7200 - -
CC&C WA9555 - -
CC&C WL-1502 - -
CC&C WA-6202 - -
CC&C WA-6210-V3 - -
CC&C WA2204A - -
CC&C WA2204B - -
CC&C WA2204 - -
CC&C WA-2204 - -
CC&C WA6202 - -
CC&C WA-6210 - -
CD-R KING CW-5356U admin admin
Cellvision PRS-201WU - -
Cerio DT-200N admin default
Charter RAX1V1K - -
China XDX-RN502J admin admin
China XDX-RN502JV2.0 admin admin
China Telecom RG200E-CA - -
ChipSiP CWFC10x - -
Circle Media CIRC001 - -
Cisco Edge 300 (CS-E300-AP-K9) - -
Cisco Meraki MX64W - -
Cisco NAV10V2-WF - -
Cisco Valet M10 v1 - -
Cisco Valet M10 v2 - -
Cisco 881-W Cisco Cisco
Cisco CVR100W cisco cisco
Cisco DDR2200-CL admin 1PTV-ADM1N
Cisco DPC3825 - -
Cisco DPC3829AD - -
Cisco DPC3939 admin password
Cisco DPC3929CAD - -
Cisco DPC3929CMAD - -
Cisco DPC3940CMAD - -
Cisco RAN201 admin admin
Cisco RV120W cisco cisco
Cisco RV215W cisco cisco
Cisco RV220W cisco cisco
Cisco RV315W cisco cisco
Cisco Valet Plus M20 admin admin
Cisco DPC3848 - -
Cisco DPC3848-4 - -
Cisco DPC3941 admin password
Cisco EA3500 - -
Cisco EA4500 - -
Cisco M10v1 - -
Cisco M10v2 - -
Cisco M20 admin admin
Cisco Meraki MX60W - -
Cisco Meraki MX64W-HW - -
Cisco RV180W - -
Cisco RV180N - -
Cisco RV340W cisco cisco
Cisco DP3939Comcast 1.0 admin password
Cisco DPC3939Comcast 1.0 admin password
Cisco DPC3939 (Comcast 1.0) admin password
Cisco DPC3939XB3 (Comcast 1.0) admin password
Cisco DPC3941 (B/T) admin password
ClearAccess Smart RG SR300NE - -
ClearAccess EG30WV admin admin
ClearAccess SR300NE - -
CNet CNWR-811P - -
CNet CWR-635M admin admin
CNet CWR-854 admin 1234
CNet CDR-905 admin admin
CNet CQR-980 admin admin
CNet CQR-981 admin admin
CNet CWR-500 - -
CNet CWR-800 admin admin
CNet WNIR3300 admin admin
CNet BR080n admin admin
CNet CNWR-811PA - -
CNet CWR-854 (??) 1234 admin
Coexistence Mini Router WM05 - -
COMFAST CF-EW72 admin admin
COMFAST WR754AC - -
Compal CH7469 - -
Compal Broadband Networks CH7465CE - -
Compal Broadband Networks AP7465CE - -
Compal Broadband Networks CH7469 - -
Compal Broadband Networks CG6640A - -
Compal Broadband Networks CH7465LG-LC on a sticker on the router's case on a sticker on the router's case
Compal Broadband Networks CH7465LG-LC (5.01) on a sticker on the router’s case on a sticker on the router’s case
Compal Broadband Networks CH7465LG-LC5.01 - -
Compal Broadband Networks CH7465LG-LC rev:5.01 - -
Compal Broadband Networks CH7469CE - -
Compaq iPAQ Connection Point CP-2W - -
Compaq CP-2W - admin
Compex AP148Akronite Reference Board - -
CompUSA 54Mbps Wireless Broadband Router (333628) admin 1234
Comtrend WR-5931 - -
Comtrend CT-536+ admin admin
Comtrend AR-5389 root 12345
Comtrend CT-5361 - -
Comtrend CT-5364A root 12345
Comtrend CT-6373 root 12345
Comtrend NexusLink 3111u root 12345
Comtrend WR-5887 admin admin
Comtrend NexusLink 3240u - -
Comtrend VG-8050 - -
Comtrend VR-3031u root 12345
Comtrend CT-536#ERROR! admin admin
Comtrend WR-5931 (RG21S) - -
Comtrendc CT-5361 - -
Conceptronic C54BRS4A 2.0 admin admin
Conceptronic C300BRS4A v2 - -
Conceptronic C300BRS4 v1 admin admin
Conceptronic C54BRS4A2 admin admin
Connected IO CR48NA - -
Connectland RT-CNL-WL-N-SW4 Administrator admin
Corega CG-WGR1200 - root
Corega CG-WLAPGMH - root
Corega CG-WLBARGS - root
Corega CG-WLR300GNZ - -
Corega CG-WLR300NM - -
Corega CG-WLBARGMH - root
Corega CG-WLR300GNZv1.00 - -
Corega CG-WLR300NMRev.A1 none root
CradlePoint MBR1200 - -
CradlePoint CTR500 - -
CradlePoint IBR600E - -
CradlePoint MBR1000 - -
CradlePoint MBR1400 v1 - -
CradlePoint MBR1400 v2 - -
CradlePoint MBR900 - -
CradlePoint MBR95 - -
CradlePoint IBR600E (Verizon) - -
CradlePoint MBR1200B - -
CradlePoint MBR12001.1 - -
CradlePoint MBR1400 - -
Creative CW2200 - -
Creative CW2202-4 admin admin
Cudy WR1000 V1 admin admin
CyberTAN WG414-L7-CL - -
CyberTAN WG214A admin -
CyberTAN WG214-K - admin
CyberTAN WG414 - -
CyberTAN WG-414B1 admin admin
CyberTAN WG-414 - -
CyberTAN WGV614-A3 - -
CyberTAN WR114 admin -
CyberTAN WR214C admin -
CyberTAN WR214E admin -
Cyfre 3G Router admin -
Cyfre 3G Cellular Wi-Fi Router admin -
CZ.NIC Turrisv1 (1.0/1.1) - -
CZ.NIC Turris MOX (RTROM0X) - -
CZ.NIC Turris Omnia - -
CZ.NIC Turris Omnia (RTROM01-1G) - -
DareGlobal DB120-WG (FCC) admin password
DareGlobal DB120-WG - -
DareGlobal DB120-WG (unk. rev) - -
DD-WRT DIR-600A1 - admin
DealExtreme 92141 admin admin
Dell TrueMobile 2300 v1 (WX-5565D) admin admin
Dell TrueMobile 2300 v2 (WRTB-107GD) admin admin
Dell Wireless 2350 Broadband Router (WRTA-108GD) admin admin
Dell TrueMobile 1184 (WX-6215D) admin admin
Dell TrueMobile 2300WX-5565D A00 admin admin
Dell TrueMobile 2300v1 (WX-5565D) A00 admin admin
Dell TrueMobile 2300WRTB-107GD A00 admin admin
Dell TrueMobile 2300v2 (WRTB-107GD) A00 admin admin
Dell Wireless 2350Broadband Router admin admin
Dell Wireless 2350 Broadband Router admin admin
Dell WX-5565DA00 admin admin
Dell WX-5565DA00# A01 admin admin
Diamond SupraMax DSL642WLG v2 - -
Diamond SupraMax DSL642WLG v1 admin password
Diamond DSL642WLGv2 (DSL642WLGV2) - -
Diamond DSL642WLG admin password
Diamond DSL642WLGv1 admin password
DirecTV Genie Air (HS17-100) - -
Dovado 3GN admin password
Dovado 4GR admin password
Dovado DOMA - -
Dovado GO (DGO) admin password
Dovado PRO admin password
Dovado PRO AC - -
Dovado TRN - -
Dovado UMR - -
Dovado TINY AC admin password
Dovado WRG admin password
Dovado Tiny AC admin password
DQ Technology VisionNet M505 - -
DQ Technology VisionNet M605N - -
DQ Technology VisionNet M625N adslroot admin
DQ Technology VisionNet TW207er-4 - -
DQ Technology VisionNet W203ER-4 admin sti.admin5
DQ Technology VisionNetW203-4 sti.admin5 admin
DQ Technology VisionNetTW207ER-4 - -
DQ Technology VisionNetM625N R1 adslroot -
DQ Technology VisionNet M505N - -
DQ Technology VisionNet W203-4 - -
DQ Technology VisionNet W203-4 (01-SSC-5515) sti.admin5 admin
DQ Technology VisionNet W203-4&quot; to &quot;=VisionNet &quot;</comment> Wireless embedded system sti.admin5 admin
DrayTek Vigor 2760Vn - -
DrayTek Vigor 2952n admin admin
DrayTek Vigor 2925ac admin admin
DrayTek Vigor2620 - -
DrayTek Vigor2100G - -
DrayTek Vigor 2710ne admin admin
DrayTek Vigor 2830n plus admin admin
DrayTek Vigor 2800VG - -
DrayTek Vigor 2830n admin admin
DrayTek Vigor 2912n admin admin
DrayTek Vigor 2925ac -k admin admin
DrayTek Vigor V2925AC-K admin admin
DrayTek Vigor2100Gmodule 5 'blank'' 'blank''
DrayTek Vigor2100GV5 (Module 5) 'blank'' 'blank''
DrayTek VigorFly 200 admin admin
Dynex DX-WEGRTR - -
Dynex DX-WGRTR - -
Dynex DX-NRUTER - -
Dynex DX-NRUTERv1 - -
DZS ZNID-GPON-2428B1 zhone admin
ECI B-FOCuS O-4G2PW - useradmin
Edge-corE ECG9210-04 admin admin
Edge-corE ECG9210-4 admin admin
Edgeless EL001 - -
Edgewater Networks EdgeMarc 200AW root default
Edgewater Networks EdgeMarc 200AW/A default root
Edimax 3G-6200n admin 1234
Edimax 3G-6200nL admin 1234
Edimax 3G-6238Gn admin 1234
Edimax AR-7064Mg+ - -
Edimax AR-7084gA/B admin 1234
Edimax AR-7166WnA admin admin
Edimax AR7167WnA admin 1234
Edimax AR-7266WnA admin 1234
Edimax AR-7267WnA admin 1234
Edimax BR-6204Wg / BR-6304Wg / EW-7209APg v1 admin 1234
Edimax BR-6208AC v2 admin 1234
Edimax BR-6228ENS admin 1234
Edimax BR-6288ACL admin 1234
Edimax BR-6208AC admin 1234
Edimax BR-6226n admin 1234
Edimax BR-6228GNS admin 1234
Edimax BR-6228nS admin 1234
Edimax BR-6476ND admin 1234
Edimax BR-6258n admin 1234
Edimax BR-6258nL admin 1234
Edimax BR-6315SRg admin 1234
Edimax BR-6324n admin 1234
Edimax BR-6324nL admin 1234
Edimax Gemini RG21S admin 1234
Edimax PS-1205UWg - -
Edimax BR-6424n admin 1234
Edimax BR-6428nS v3 admin 1234
Edimax BR-6478AC v2 admin 1234
Edimax BR-6428EnS admin 1234
Edimax BR-6428Gn admin 1234
Edimax BR-6428GnS v2 (??) admin 1234
Edimax BR-6428GnS v1 (??) admin 1234
Edimax BR-6428n v1 (??) admin 1234
Edimax BR-6428n v2 (??) admin 1234
Edimax BR-6435nD admin 1234
Edimax BR-6473AX - -
Edimax BR-6478AC admin 1234
Edimax BR-6478Gn admin 1234
Edimax BR-6479Gn admin 1234
Edimax BR-6488AC admin 1234
Edimax BR-6504n admin 1234
Edimax BR-6524n admin 1234
Edimax BR-6673AC - -
Edimax PS-1208UWg / PS-1208MFg admin 1234
Edimax BR-6428HPn admin 1234
Edimax AR-7284WnA (B) 1234 admin
Edimax AR-7284WnA admin 1234
Edimax BR-6204Wg / BR-6304Wg / EW-7209APg 1234 admin
Edimax BR-6204Wg / BR-6304Wg / EW-7209APg v2 admin 1234
Edimax BR-6204Wg / BR-6304Wg / EW-7209APg v4 admin 1234
Edimax BR-6208ACV1.0A 1234 admin
Edimax BR-6208ACV2.0A 1234 admin
Edimax BR-6215SRg admin 1234
Edimax BR-6225n 1234 admin
Edimax BR-6225nv2.0b 1234 admin
Edimax BR-6225n (NDD9562250817) 1234 admin
Edimax BR-6228EnS 1234 admin
Edimax BR-6228nSv1 1234 admin
Edimax BR-6315Rg 1234 admin
Edimax BR-6428GnS 1234 admin
Edimax BR-6428GnSv1 1234 admin
Edimax BR-6428n 1234 admin
Edimax BR-6428n (unk. revision) 1234 admin
Edimax BR-6428nSv3 (V1.0A) 1234 admin
Edimax BR-6475nD admin 1234
Edimax BR-6475nDA 1234 admin
Edimax BR-6476NDV1.0A 1234 admin
Edimax BR-6478ACV1.0A - -
Edimax BR-6478ACV2.0 1234 admin
Edimax BR-6478ACV2.0A 1234 admin
Edimax BR-6675nD admin 1234
Edimax Gemini RG21S1.0A 1234 admin
Edimax RG21S1.0A 1234 admin
EDUP EP-2655 admin -
EDUP EP-9501N admin admin
EDUP WAR-54M-01 admin admin
EE Bright Box2 - -
EE Smart Hub - -
eero Pro (B010001) - -
eero B010001 (2nd Generation) - -
eero Home (A010001) - -
eero Home Wi-Fi System (A010001) - -
eero J010001 - -
eero Pro (B010001) (2nd Gen) - -
eero A010001 admin password
EHome EH100 - admin
Elecom WRH-150BK / WRH-150WH - -
E-Lins H685 - -
Eltel ET-5300 admin c1@r0
Eltel ET5300V1 c1@r0 admin
EMC Tech MS-5400R - password
Enable Networks CR3000 - -
Encore ENHWI-1AN4M - -
Encore ENHWI-N Administrator admin
Encore ENDSL-4R5G admin admin
Encore ENHWI-1AN42 admin admin
Encore ENHWI-2AN3 admin admin
Encore ENHWI-2AN42 admin admin
Encore ENHWI-3GN3 admin admin
Encore ENHWI-G admin admin
Encore ENHWI-G3 admin admin
Encore ENHWI-N2 admin admin
Encore ENHWI-N3 admin admin
EnGenius EMR5000 - -
EnGenius EPG5000 - -
EnGenius EPG600 admin admin
EnGenius ESR1200 admin admin
EnGenius ESR-1220 admin admin
EnGenius EnMesh (EMR3000v2) - -
EnGenius ESR-1221 EXT admin admin
EnGenius ESR1221N admin admin
EnGenius ESR1750 admin admin
EnGenius ESR300H - -
EnGenius ESR300 admin admin
EnGenius ESR350H admin admin
EnGenius ESR350 admin admin
EnGenius ESR530 - -
EnGenius EnMesh (EMR3000v1) - -
EnGenius ESR-9710 - -
EnGenius ESR-9750 admin admin
EnGenius ESR-9750G admin admin
EnGenius ESR-9752 admin admin
EnGenius ESR-9753 admin admin
EnGenius ESR580 - -
EnGenius ESR6650 admin admin
EnGenius ESR7750 admin admin
EnGenius ESR7750G - -
EnGenius ESR900 admin admin
EnGenius ESR9850 admin admin
EnGenius ESR9855G admin admin
EnGenius ETR-9330 admin admin
EnGenius ETR-9350 admin admin
EnGenius ETR-9360 admin admin
EnGenius EMR3500 - -
EnGenius ESR600H admin admin
EnGenius EVR100 admin admin
EnGenius EIR900 admin admin
EnGenius EMR3000v2 - -
EnGenius EnMesh (EMR3000 v2) - -
EnGenius EnMesh (EMR3000 v1) - -
EnGenius ERB9250 admin admin
EnGenius ESR-1221 admin admin
EnGenius ESR600 admin admin
EnGenius ESR750H admin admin
Enterasys RBTR1-AX - -
Ericsson W35 - -
Ericsson AP 6321 - -
E-TOP DR368n - -
E-TOP 3R161N - -
E-TOP BR080n - -
E-TOP BR081n - -
E-TOP BR130g - -
E-TOP BR182n - -
E-TOP BR186n - -
E-TOP BR280n - -
E-TOP BR330g - -
E-TOP BR481n - -
E-TOP BR485d - -
E-TOP BR486n - -
E-TOP GS293d - -
E-TOP MR122g - -
E-TOP NR620g admin admin
E-TOP PR626g - -
E-TOP BR360n - -
E-TOP BR480n - -
E-TOP GR290n - -
E-TOP NR620m admin admin
E-TOP NR621m - -
E-TOP PR126g - -
Eumitcom WL11000SA-N - -
EZVIZ CS-W3-WD1200G - -
FAST FWR171 150M - -
FAST FW300R v9.x admin admin
FAST FWR1713G v1.3 - -
FAST FWR171_150M - -
FiberHome HG320 (China Telecom) &lt;randomly generated&gt; useradmin
Fiberlogic Matrix 21 admin -
Firefly FireWRT - -
Firefly FireWRTAC1200 - -
Flyingvoice FWR9502 - -
Flyingvoice FWR9600B admin admin
Flyingvoice FWR9601 - -
Flyingvoice FWR9600Bv1 admin admin
FMI WE711AP - -
Fonera 2.0n (FON2303B) - -
Fonera 2.0n - -
Fonera FON2303B - -
Fon Wireless FON2412 (BP0) - -
Fon Wireless FON2501B admin -
Fon Wireless FON2501A admin -
Fon Wireless FON2303B - -
Fon Wireless FON2412BPO - -
Fon Wireless FON2412BP0 - -
Fortinet FAP-210B - -
Fortinet FortiAP-14C (FAP-14C) - admin
Foxconn T07L028 - -
Free Crystal1 - -
Free Freebox 6 RevolutionF-GW06250A - -
Free Freebox Crystal1 (F-ADSL05R) - -
Freebox 6 Revolution F-GW06250A - -
Freebox Crystal 1 F-ADSL05R - -
Fry's Electronics FR-300RTR rev A1 - -
Fry's Electronics FR-300RTRA1 - Admin
F-Secure SENSE (FSEC-SE161) - -
Fujitsu Siemens AP-600RP-USB - -
Furrion FAN17B8A - -
Gateway WBR-100 admin admin
Gateway WGR-200 admin admin
Gateway WGR-250 - -
Gateworks Ventana GW5410 - -
Gateworks Ventana GW3056 - -
Gateworks Ventana GW5100 - -
Gateworks Ventana GW5200 - -
Gateworks Ventana GW5300 - -
Gateworks Ventana GW5310 - -
Gateworks Ventana GW5400 - -
Gemtek WX-2211 - admin
Gemtek WX-5803 admin admin
Gemtek WHRTC-100GW admin admin
Gemtek WVRTM-127ACN admin admin
Gemtek CellPipe 7130 RG 6Ve.A4111 - -
Gemtek WRTD-117GW - -
Gemtek WX-1520 - -
getnet GA-524WA admin admin
Gigabyte GN-B46B - -
Gigabyte GN-BR01G admin admin
Gigabyte GN-BR402W admin admin
Gigabyte GN-BR404W admin admin
Gigabyte GN-B49G admin admin
Gigabyte GN-B41G admin admin
Gigabyte GN-BC01 - -
Gigabyte GN-BR33V-RH admin admin
Gigabyte GN-BR404W1 admin admin
GigaFast WE711-APR - -
GigaFast WF719-CAPR - -
Gigaset SX762v2 admin admin
Gigaset SX762# SX763v2 admin admin
Gigaset SX763v2 admin admin
GL.iNet GL-B1300 - -
GL.iNet GL-AR150 - -
GL.iNet GL-AR750S - -
GL.iNet GL-MT300N-V2 - -
GL.iNet GL-AR300M - -
GL.iNet GL-AR750 - -
GL.iNet GL-S1300 - -
GL.iNet GL-S1300F16 - -
GL.iNet GL-USB150 - -
GL.iNet 6416A - -
GL.iNet GL-B1300v1.3 - -
Global Sun GL2411RT-0B - admin
Global Sun GL2454RT-NM admin admin
Global Sun GL2454RT-QA0 admin admin
Google Wifi (NLS-1304-25) - -
Google Wifi (AC-1304) - -
Google Fiber Network Box (GFRG110) - -
Google Fiber Network Box (GFRG110A) - -
Google Fiber Network Box (GFRG200) - -
Google GFRG110 - -
Google GFRG110A - -
Google Network Box - -
Google Fiber GFRG110A - -
Gryphon Online Safety Gryphon - -
Gstar Technology MR100 - -
Guillemot Hercules HWNR-300 123456 -
Guillemot Hercules HWNRi-300 123456 -
H3C WA6628 - -
Hame 3G Wi-Fi Router (MPR-A1) - -
Hame Super 3.5G Router (HM-432R) admin admin
Hame HM-432R admin admin
Hame MPR-A1 hame -
Hawking HAW2R1 admin 1234
Hawking HWR54G - -
Hawking HWR54G rev M - -
Hawking HWR54G rev R - -
Hawking HD45R admin 1234
Hawking HWR54GM admin admin
Hawking HWR54GR - -
Hitron BVW-3653 - -
Hitron CGNV cusadmin password
Hitron CGNV2 cusadmin password
Hitron CGNM - -
Hitron CGNM-2252 cusadmin password
Hitron CODA-4589 cusadmin password
Hitron CODA-4782 cusadmin password
Hitron CGNV1A cusadmin password
Hitron CHITA cusadmin password
HiWiFi HC6361 - -
Honeywell Total Connect WAP - -
Honeywell WAP - -
Hongdian H8951-LQA - -
HooToo TripMate - -
HooToo TripMate Elite - -
HooToo TripMate Mini - -
HooToo TripMate Nano - -
HooToo HT-ND001 admin admin
HooToo HT-TM02 (Nano) - admin
HooToo HT-TM04 (Elite) - admin
HooToo HT-TM01 (Original) - admin
HooToo HT-TM03 (Mini) - admin
HotBrick SoHo 401W - -
HP Wireless Printer Upgrade Server (RSVLD-0603) - -
Huawei EchoLife HG655b admin admin
Huawei EchoLife HG520 - -
Huawei EchoLife HG520s admin admin
Huawei EchoLife HG552a admin admin
Huawei HG232f admin admin
Huawei HG253s v2 - -
Huawei EchoLife HG532 admin admin
Huawei eSpace EGW1500E - -
Huawei HG255s admin superonline / vdf.0542
Huawei HG530 admin admin
Huawei HG532e user user
Huawei HG532d user user
Huawei HG532s admin admin
Huawei HG533 admin admin
Huawei HG658 vodafone/admin vodafone/admin1234
Huawei WS319 admin admin
Huawei WS322 admin admin
Huawei WS323 - -
Huawei WS330 admin admin
Huawei WS831 (Honor Cube) admin admin
Huawei WS860s (Honor Cube) - -
Huawei WS880 admin admin
Huawei HG256s admin admin
Huawei HHG2500 vodafone/admin vodafone/admin1234
Huawei HG531 v1 user user
Huawei WS5200 - -
Huawei B593s-22 - -
Huawei D100 Admin admin
Huawei Echolife HG532 admin admin
Huawei EGW1500E - -
Huawei eSpace EGW1520 - -
Huawei HG255sVER.A superonline / vdf.0542 / fbr_2015_Hua admin / Root
Huawei HG255s (VER.A) superonline admin
Huawei HG255s-10 (VER.A) superonline / vdf.0542 admin
Huawei HG256sB admin admin
Huawei HG532v2 - -
Huawei HG532s (B1/C1) - -
Huawei HG533 (TalkTalk) admin admin
Huawei HHG2500A vodafone/admin1234 vodafone/admin
Huawei Honor Pro2 (Honor Cube) - -
Huawei WS319B admin admin
Humax Quantum T3 - admin
Humax Quantum T9 - -
Humax Quantum T9x - admin
IBM High Rate Wireless LAN Gateway (DR-E200W) - -
IBM DR-E200W - default
iBoss Home Wireless G - -
IC Intracom 525695 admin admin
i-connect AP880G - -
IGNITION Design Labs Portal - -
IGNITION Design Labs Portal1 - -
IGNITION Design Labs Portal (SAP102) - -
IGNITION Design Labs Portal SAP001 - -
IGNITION Design Labs Portal (SAP001) - -
iiNet BoB Lite - -
iNexQ (Unex) WIADSLR04 - -
iNexQ (Unex) ISW054t admin 1234
iNexQ ISW054t 1234 admin
iNexQ WIADSLR04 - -
innacomm W3400 admin admin
innacomm W3400V admin admin
innoband 8520-B1 - -
Inseego R1000 - -
Inseego SKR3MD8800 (Skyus 300) - -
Inseego SKR5MD8800 (Skyus 500) - -
Intel AnyPoint Wireless Gateway (Model 1400) admin admin
Intel Wireless Gateway (WLGW2011BAK) - -
Intel Wireless Gateway II (AP1210) admin admin
Intel AnyPoint DSL Gateway (Model 1400) admin admin
Intel AnyPoint DSL Gateway (Model 4400) admin admin
Intel AP1210 admin admin
Intel WLGW2011BAK - -
Intelbras NBOX admin admin
Intelbras NBOXv1.0 admin admin
Intelligent Technology FW151A admin admin
Intelligent Technology FW152A - -
Intellinet 300N Wireless LAN Broadband Router (unk. model) - -
Intellinet 450N (524988) admin 1234
Intellinet 524780 admin 1234
Intellinet 300N Wireless Dual-Band Router admin 1234
Intellinet 524445 rev 1 - -
Intellinet 524490 Wireless 300N 4-Port Router admin 1234
Intellinet 523875 - -
Intellinet 5244451 - -
Intellinet 524988 1234 admin
Intellinet 52444903.07 1234 admin
Intellinet 150N524445 rev.1 - -
Intellinet 300Nunk. - -
Intellinet 300N524780 1234 admin
Intellinet 300N5244490 v.3.07 1234 admin
Intellinet 300N524490 v.3.07 1234 admin
Intellinet 300NDualBand 1234 admin
Intellinet 450N524988 rev.A 1234 admin
Intellinet 450N rev.A (524988) 1234 admin
Intermec WA21 - -
Intex IT-G100RD - -
Intracom 525695 admin admin
I-O DATA WN-AC733GR - -
I-O DATA WN-AG450DGR - -
I-O DATA WN-APG/R - -
I-O DATA WN-G54/R3 - -
I-O DATA WN-AC1600DGR - -
I-O DATA WN-AC733GR-3 - -
IOGear GWU647 - -
IOGear GWA502 admin admin
IP-COM EP9 - -
IP-COM EW9 - -
IP-COM EW9 (Mesh) - -
ipTIME A704NS-BCM - -
ipTIME N904 - -
ipTIME G204 - -
ipTIME N8004R - -
ipTIME A2004NS - -
ISONWIFI e+1 admin admin
ISONWIFI ISonlink E05S admin admin
ISONWIFI E05S admin admin
Itian SQ201W admin admin
j5 Create JWR2100 admin admin
JAHT WAM-4054P admin epicrouter
JCG JHR-AC836M admin admin
JCG JHR-AC865 admin admin
JCG JWA-2018R admin admin
JCG JHR-N936R admin admin
JCG JIR-N615R - -
JCG JYR-N490S - -
JCG JHR-N825R admin admin
JCG JHR-N926R admin admin
JCG JHR-AC865 (AE5727) admin admin
JCG JHR-N805R admin admin
JCG JHR-N845R admin admin
JCG JHR-N926R+ admin admin
Jensen Omni lite - -
Jetstream ERAC1900 admin admin
Jetstream ERAC3000 - admin
Jize WR225N - -
Junxion Box (JB-110b) admin junxion
KAONMEDIA CG2001-AN22CC - -
KAONMEDIA CG2200 - admin
KAONMEDIA CG2200W33 - admin
Kasda KA1750 admin admin
Kasda KA1200 - -
Kasda KA1900 - -
Kasda KW58293 admin admin
Kasda KW62293 admin admin
Kasda KW5212H admin adslroot
Kasda KW5813 admin adslroot
Kasda KW6516 - -
Kasda KA1750AUS admin admin
Kasda KW58293S admin admin
Kasda KW6515 - -
Keebox W150NR v2 - -
Keebox W150NR v1 - -
Keebox W150NR - admin
Keewifi kisslink Pro NB7532 - -
Keewifi NB1210 - -
Kozumi KM410WG admin admin
Kyocera KR1 - admin
Kyocera KR2 - -
KZTECH iSurf 1000 - -
L7 Networks L7-N-R2000 - -
L7 Networks L7-N-R2000 A1 - -
Lava LR-25G001 - -
Lava LR-25G1 - -
Layer3 TV AR4520 - -
legrand DA2154-V1 admin admin
Lenovo Newifi 1 admin admin
Lenovo Newifi 2 admin admin
Lenovo Newifi 3 admin admin
Lenovo Newifi mini admin admin
Lenovo PR700 admin password
Lenovo Newifimini Y1 (R6830) admin admin
Lenovo Newifi2 D1 admin admin
Lenovo NewifiD1 (Newifi 2) admin admin
Lenovo NewifiY1S admin admin
Lenovo NewifiY1S (R6850) admin admin
Lenovo Newifi 3D2 admin admin
LevelOne WBR-2400TX - -
LevelOne WBR-3406TX v4 - -
LevelOne WBR-3406TX - -
LevelOne WBR-6006 - -
LevelOne WBR-6803 - -
LevelOne WBR-6601 admin password
LevelOne WGR-8020 admin -
LevelOne WBR-6005 admin password
LevelOne WBR-3406TX v2 - -
LevelOne WBR-3408 v1 - -
LevelOne WBR-3600 admin password
LevelOne WBR-6000 v1 admin password
LevelOne WBR-6000 v2 admin password
LevelOne WBR-6003 v1 admin password
LevelOne WBR-6003 v2 admin password
LevelOne WBR-6010 admin password
LevelOne WBR-6022 admin password
LevelOne WBR-6600 admin password
LevelOne WBR-6603 admin -
LevelOne WBR-6802 admin admin
LevelOne WGR-6012 admin admin
LevelOne WGR-6013 admin -
LevelOne WBR-3408 v2 admin password
LevelOne WBR-5400 - -
LevelOne WBR-6002 admin password
LevelOne WBR-6006v1 - -
LevelOne WBR-6001v1 - password
LevelOne WBR-6011 admin password
LevelOne WBR-6802v1 admin -
LevelOne WBR-6802v1.0 admin admin
LevelOne WGR-6012v1 admin -
LevelOne WBR-6020v1 - password
LevelOne WBR-6800 - password
LevelOne WBR-6800v1 - password
LevelOne WBR-6002v1 admin password
LevelOne WBR-6003 admin password
LevelOne WBR-60051 admin password
LevelOne WBR-6010v1 admin password
LevelOne WBR-6011v1 admin password
LevelOne WBR-6022v1 admin password
LevelOne WBR-6600v1 admin password
LevelOne WBR-6601v1 admin password
LevelOne WBR-3800 - password
LevelOne WBR-6001 - password
LevelOne WBR-6020 - password
LG-Ericsson WBR-3020 admin admin
LG-Ericsson WBR-5050 admin admin
LG-Nortel ELO WR300N (LNWR300N) Admin lgnortel
LG-Nortel ELO WR100T (LNWR100T) lgnortel -
Linking IWI666 admin admin
Linksys BEFSR41W-RN - -
Linksys BEFCMUH4 admin -
Linksys BEFSR41W admin -
Linksys BEFW11S4 v1 admin -
Linksys CG2P2WB - -
Linksys E2000 admin admin
Linksys E3000 - -
Linksys EA2750 admin admin
Linksys EA2750 v1.3 admin admin
Linksys EA6300 v0.1 - -
Linksys E1000 v2.1 admin -
Linksys E1200 v1 admin -
Linksys E1550 admin -
Linksys E1700 - -
Linksys E2100L admin admin
Linksys E2500 v1 admin -
Linksys E2500 v3 admin admin
Linksys E3200 admin -
Linksys E800 admin admin
Linksys E8350 admin admin
Linksys E900 admin admin
Linksys EA3500 admin admin
Linksys EA4500 v3 admin admin
Linksys EA6200 - -
Linksys EA6350 v2 - -
Linksys EA6350 v3 - -
Linksys EA6400 - -
Linksys EA6500 v2 admin admin
Linksys EA6700 - -
Linksys EA6900 v1.0 admin admin
Linksys EA6900 v1.1 - -
Linksys WCG200 v2 admin -
Linksys EA7400 - -
Linksys EA9300 - -
Linksys Velop (WHW01) - -
Linksys Velop (WHW03 V2) - -
Linksys EA7500 - -
Linksys EA8100 - -
Linksys EA9200 - -
Linksys EA9400 v1 - -
Linksys EA9500 v1.1 - -
Linksys EA9500 v1 - -
Linksys EA9500 v2 - -
Linksys SVR200 - -
Linksys WAG120N admin admin
Linksys WAG160N v1 admin admin
Linksys WAG160N v2 admin admin
Linksys WAG200G - -
Linksys WAG310G admin admin
Linksys WAG320N admin admin
Linksys WAG325N v2 - -
Linksys WAG354G v1 admin admin
Linksys WAG354G v2 - -
Linksys WAG54G v1.0 admin admin
Linksys WAG54G v2 admin admin
Linksys WAG54G v3 - -
Linksys WAG54GP2 v2 admin admin
Linksys WAG54GS admin -
Linksys WAG54GX2 - -
Linksys WAP4400N admin admin
Linksys WCG104 - -
Linksys WCG200 v1 admin -
Linksys WPS54G v1 - -
Linksys WPS54G v2 - -
Linksys WPS54GU2 - -
Linksys WPSM54G v1.0 - -
Linksys WPSM54G v1.1 - -
Linksys WRT1200AC v2 - -
Linksys WRT160NL - -
Linksys WCGP200B2 - -
Linksys WRK54G v2 admin -
Linksys WRK54G v3 - -
Linksys WRK54G v1.1 - -
Linksys WRP400 admin admin
Linksys WRT150N v1.0 admin -
Linksys WRT160N v1.0 admin -
Linksys WRT160N v1.1 admin -
Linksys WRT160N v2 admin -
Linksys WRT160N v3 admin -
Linksys WRT1900AC v2 - -
Linksys WRT300N v1.0 admin -
Linksys WRT300N v2 - -
Linksys WRT32X - -
Linksys WRT3200ACM - -
Linksys WRT320N v1 admin -
Linksys WRT350N v1 admin -
Linksys WRT350N v2 - -
Linksys WRT54AG - -
Linksys WRT54GS v3 - -
Linksys WRT54GH admin -
Linksys WRT54G v8.1 admin -
Linksys WRT54G v7.2 - -
Linksys WRT54G2 v1.3 admin -
Linksys WRT54G2 v1.1 - -
Linksys WRT54G3G v1.0 - -
Linksys WRT54GC v1 - admin
Linksys WRT54GC v2 - -
Linksys WRT54GC v3 - -
Linksys WRT54GP2 admin admin
Linksys WRT54GR v1.1 - -
Linksys WRT54G-RG admin -
Linksys WRT54GS v4 - -
Linksys WRT54GX2 v1 admin -
Linksys WRT54GX2 v2 admin -
Linksys WRT55AG v1 admin -
Linksys WRT55AG v2 admin -
Linksys WRT600N v1.0 admin -
Linksys WRT600N v1.1 admin -
Linksys WRT610N v1 admin -
Linksys WRT610N v2 admin -
Linksys WRTH54GS - -
Linksys WRTSL54GS admin -
Linksys WRTU54G-TM admin admin
Linksys WRTU54GV2-TM - -
Linksys WRV200 - -
Linksys WRV210 - -
Linksys WRV54G v1 - -
Linksys WRV54G v2 - -
Linksys WRVS4400N v1.1 admin admin
Linksys WRVS4400N v2.0 admin admin
Linksys WTR54GS v1 admin -
Linksys WTR54GS v2.0 - -
Linksys WTR54GS v2.1 - -
Linksys X1000 - -
Linksys X2000 v1 - -
Linksys X3000 admin admin
Linksys X3500 admin admin
Linksys CG6350 admin -
Linksys BEFW11S4 v4 (r1, Taiwan) - -
Linksys BEFW11S4 v4 (r2, China) - -
Linksys BEFW11S4 v2 (WL-375) - -
Linksys BEFW11S4 v3.2 - -
Linksys BEFW11S4 v3.0 admin -
Linksys EA6300 v1 - -
Linksys Velop Plug-In (WHW01P) - -
Linksys WCG200-CC v1 (Comcast) comcast 1234
Linksys WRT330N - -
Linksys WRT400N - -
Linksys E1000 v1 admin -
Linksys E1200 v2 - -
Linksys E2500 v2 admin admin
Linksys E2500 v4 - -
Linksys E5300 - -
Linksys E5350 - -
Linksys E5400 - -
Linksys E8400 admin admin
Linksys EA2700 admin admin
Linksys EA6100 - -
Linksys EA6500 v1 - -
Linksys EA7300 admin -
Linksys EA8250 - -
Linksys EA8300 - -
Linksys EA8500 - -
Linksys Velop (WHW03) - -
Linksys WFR11B-JP admin -
Linksys WRK54G v1.0 - -
Linksys WRT100 admin -
Linksys WRT120N admin -
Linksys WRT150N v1.1 admin -
Linksys WRT1900AC v1 - -
Linksys WRT300N v1.1 admin -
Linksys WRT310N v2 admin admin
Linksys WRT310N v1 - -
Linksys WRT54G v3.0 admin -
Linksys WRT54G v1.0 admin -
Linksys WRT54G v1.1 admin -
Linksys WRT54G v2.2 admin -
Linksys WRT54G v4.0 - -
Linksys WRT54G v6.0 - -
Linksys WRT54G3GV2-ST - -
Linksys WRT54GP2A-AT - -
Linksys WRT54GS2 - -
Linksys WRT54G v7.0 admin -
Linksys WRT54G v8.2 admin -
Linksys WRT54G v3.1 admin -
Linksys WRT54G2 v1.0 admin -
Linksys WRT54GL v1.1 admin -
Linksys WRT54GR v1.0 - -
Linksys WRT54GS v1.0 admin -
Linksys WRT54GS v2.0 admin -
Linksys WRT54GS v2.1 admin -
Linksys WRT54GS v5.0 admin -
Linksys WRT54GS v5.1 admin -
Linksys WRT54GS v6.0 admin -
Linksys WRT54GS v7.0 admin -
Linksys WRT54GS v7.2 admin -
Linksys WRT54G-TM admin -
Linksys EA7300v2 - -
Linksys BEFW11S4v4 - -
Linksys BEFW11S4v4 (r1# Taiwan) admin -
Linksys BEFW11S4v2 - -
Linksys BEFW11S4 v2 (WL-375P) - -
Linksys BEFW11S4v3 admin -
Linksys BEFW11S4v4 (China) admin -
Linksys BEFW11S4v4 (r2# China) admin -
Linksys CG7500 admin -
Linksys E1000 v2.0 admin -
Linksys E1200 admin -
Linksys E1500 admin -
Linksys E2000v1 admin admin
Linksys E2500 admin -
Linksys E3000v1 admin -
Linksys E3200v1 admin -
Linksys E4200 - -
Linksys E4200 v1 - -
Linksys E4200 v2 admin admin
Linksys E5350v1 - -
Linksys E5400v1 - -
Linksys E8350v1 admin admin
Linksys EA2750v1.0 (EU) admin admin
Linksys EA2750v1.3 (US) admin admin
Linksys EA4500 admin admin
Linksys EA4500v1 admin admin
Linksys EA4500 v1 (Cisco) admin admin
Linksys EA5800 - -
Linksys EA6300v1 (EA6300V1) - -
Linksys EA6300 - -
Linksys EA6300 (unk.) - -
Linksys EA6300v0.1 (R01/0A1) - -
Linksys EA6300V1 - -
Linksys EA6350 - -
Linksys EA6350v1 - -
Linksys EA6350v4 - -
Linksys EA6500 - -
Linksys EA6900 - -
Linksys EA7300v1 (US/CA) admin -
Linksys EA7400 v2 - -
Linksys EA7400v1 - -
Linksys EA7500v1 - -
Linksys EA7500v2 - -
Linksys EA9200-4A - -
Linksys EA9200 (4A) - -
Linksys EA9300v1 - -
Linksys EA9350v1 - -
Linksys EA9400 v2 - -
Linksys EA95001.1 - -
Linksys MR9000 - -
Linksys NWR04B admin -
Linksys NWR11B - -
Linksys Velop (WHW0301) - -
Linksys WAG160N - -
Linksys WAG325N - -
Linksys WAG325N v1 - -
Linksys WAG54G2 - -
Linksys WCGP200 - -
Linksys WRH54G - -
Linksys WRT110 admin -
Linksys WRT1200AC v1 - -
Linksys WRT1200ACV2 - -
Linksys WRT120Nv1 admin -
Linksys WRT150Nv1 admin -
Linksys WRT160NLv1 admin -
Linksys WRT1900AC - -
Linksys WRT1900ACS - -
Linksys WRT3200ACM v1 - -
Linksys WRT330Nv1 admin -
Linksys WRT400Nv1 admin -
Linksys WRT51AB admin -
Linksys WRT54AGv1 admin -
Linksys WRT54Gv2 - -
Linksys WRT54G v2.0 admin -
Linksys WRT54GWRT54G admin -
Linksys WRT54Gv5 - -
Linksys WRT54G v5.0 - -
Linksys WRT54Gv3 admin -
Linksys WRT54Gv6 admin admin
Linksys WRT54Gv1 admin -
Linksys WRT54Gv4 admin -
Linksys WRT54G admin -
Linksys WRT54G v8.0 admin -
Linksys WRT54G2 admin -
Linksys WRT54G2 v1.5 admin -
Linksys WRT54G3GV2-STv1.0 - -
Linksys WRT54GL v1.0 admin -
Linksys WRT54GP2A-ATv1 admin -
Linksys WRT54GS v1.1 admin -
Linksys WRT54GSv3.0 admin -
Linksys WRT54GSv4.0 admin -
Linksys WRT54GS2v1.0 admin -
Linksys WRT54GX v1 admin admin
Linksys WRT54GX v2 - -
Linksys WRT54GX2 admin -
Linksys WRT54GX4 admin admin
Linksys WRT600Nv1 admin -
Linksys WRTP54G admin admin
Linksys WRV54G - -
Linksys WRVS4400N v1.0 admin admin
Linksys WRVS4400Nv2.0 (Cisco) admin admin
Linksys WTR54GSv1.0 admin -
Linksys X2000 v2 admin admin
Linksys X3000v1 admin admin
Linksys X6200 admin admin
Lippert Components WiFi On-the-GoWE826-T admin root
Logitec LAN-WH450N/GR - -
Logitec LAN-WH600ACGR - -
Loopcomm LP-8616 - -
Loopcomm LP-8186 - -
Loopcomm LP-8186C - -
Loopcomm LP-9096TR - -
Loopcomm LP-9186 - -
Loopcomm LP-8616C - -
Loopcomm LP-8696C - -
LOUD Audio WP25M1200 - -
Luma WRTQ-329ACN admin admin
Luma WRTQ-329ACN (3PJMVB001) - -
Luxul XWR-600 - -
Luxul XWR-1750 admin admin
MacSense XRouter Aero WSR-5000 - -
MacSense WSR-5000 admin -
Maginon WLR-755 AC admin admin
Magnadyne MV2400 admin -
Magnadyne MV2458 admin -
Manhattan 525480 admin 1234
Manhattan AC1200-525480 1234 admin
Medion MD40900 - -
Medion Life P89190 (MD87050) - -
Medion LIFE P89190 (MD87050) - admin
Meraki MX60W - -
Meraki Z1 - -
Mercku M2 - -
Mercury MW300R v3.x admin admin
Mercury MW305R v1.x admin admin
Mercury MW305R v3.x admin admin
Mercury MW305Rv? - -
Mercury MW305RV3 admin admin
MeshForce M1 - -
MeshForce M1 (Mesh3f) - -
Micronet SP916GL V4 - admin
Micronet SP916NL - -
Microsoft MN-500A1 admin -
Microsoft MN-500 admin -
Microsoft MN-700 - -
MikroTik RouterBOARD 4011 (RB4011iGS+ 5HacQ2HnD-IN) - -
MikroTik RouterBOARD 953GS-5HnT (RB953GS-5HnT) - -
MikroTik RouterBOARD 951-2n (RB951-2n) - admin
MikroTik RouterBOARD hAP lite (RB941-2nD-TC) - admin
MikroTik RouterBOARD hAP ac 2 (RBD52G-5HacD2HnD-TC) - -
MikroTik hAPlite (RB941-2nD-TC)) - admin
MikroTik RB951-2n - admin
MikroTik RB953GS-5HnT - admin
MikroTik RouterBOARD 4011 (RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN)/(-US) - admin
MikroTik RouterBOARD 951-2n - admin
MikroTik RouterBOARD hAPac 2 (RBD52G-5HacD2HnD-TC)) - -
MikroTik RouterBOARD mAPlite (RBmAPL-2nD) - admin
miniDSP WI-DG - root
MitraStar DSL-2401HN - -
MitraStar GPT-2541GNAC - -
MitraStar DSL-101HN-B1 - -
MitraStar GPT-2541GNACVW-GV - 1234
Mocet IG7500 admin1234 123456
Modou M101 matrix random 8 digit dispaly on the LCD
Modou M101C random 8 digit dispaly on the LCD matrix
MoFi Network MOFI4500-4GXELTE root admin
MoFi Network MoFi3500-3GN - -
MoFi Network MOFI4500-4GXELTEv1 admin root
Monoprice 8069 admin admin
Monoprice 8070 admin admin
Monoprice 8071 - -
Monoprice 8742 (MW368R) - -
Monoprice 9919 - -
Monoprice 9918 - -
Motorola MG7315 admin motorola
Motorola MG7540 admin motorola
Motorola MG7700 admin motorola
Motorola MR1700 admin motorola
Motorola MR2600 admin motorola
Motorola MT7711 admin motorola
Motorola NVG510 - -
Motorola SURFboard SBG1000 admin motorola
Motorola SURFboard SBG6580 admin motorola
Motorola SURFboard SBG6580-G228 admin motorola
Motorola WPS870G - -
Motorola SURFboard SBG6782-AC admin Motorola
Motorola SURFboard SBG901 - -
Motorola SURFboard SVG1501 - -
Motorola SURFboard SVG7782U admin Motorola
Motorola WR850G v3 admin motorola
Motorola WR850G v1 - -
Motorola WR850G v2 admin motorola
Motorola WR850GP admin motorola
Motorola Netopia 3347-02-100Q (Qwest) - -
Motorola 2247-62 (2247-62-100T) - -
Motorola MG7310 admin motorola
Motorola MG7550 admin motorola
Motorola 2247-62 - admin
Motorola 2247-N8 - admin
Motorola 3347-02-100Q - -
Motorola MR1700v1 motorola admin
Motorola MR2600v1 motorola admin
Motorola SBG940 motorola admin
Motorola SURFboard SBG6782-AC (Arris) Motorola admin
Motorola SURFboard SBG940 admin motorola
Movistar TA04G-TF1DJ - -
MQmaker WiTi Board - -
MQmaker WiTi - root
MQmaker WiTiBoard v2.0 - root
MSI RG310EX - -
MSI RG54G (MS-6824) admin admin
MSI RG54GS2 - -
MSI RG54G3 - -
MSI RG54SE admin admin
MSI RG54SE II admin admin
MSI RG60SE admin admin
MSI RG11B (MS-6811) admin admin
MSI RG60G admin admin
MSI RG70A - -
MSI RG54GS (MS-6822) admin -
MSI MS-6811 admin admin
MSI MS-6822 admin -
MSI MS-6824 admin admin
MSI MS-6848 - -
MSI R60G admin admin
MSI RG54G2 (MS-6848) admin -
MSI RG70SE admin 1234
MultiTech Systems RF802EW - -
NAG SNR-CPE-W4N Admin Admin
NAG SNR-CPE-MD1 Admin Admin
NAG SNR-CPE-ME1 Admin Admin
NAG SNR-CPE-W4N (rev.M) Admin Admin
NAG SNR-CPE - -
NAG SNR-CPE-MD1 (MD1.1) Admin Admin
NAG SNR-CPE-W4N-3G Admin Admin
National Datacomm NWH8010 - -
NEC AccessTechnica RG-G201L - -
NEC Aterm WB45RL - -
NEC Aterm WR8600N - -
NEC RG-A100L admin 1234
NEC Aterm WR8150N - -
NEC Aterm WR8165N (ST) - -
NEC BL1000HW - -
NEC Aterm WG1400HP - -
NEC Aterm WG1800HP - -
NEC Aterm WR6600H - -
NEC Aterm WR7800H - -
NEC Aterm WR8700N-HP - -
NEC Aterm WR9500N - -
NEC Aterm WR8170N-HP admin blank
NEC Aterm WR8165N - -
NEC BL1000HW (AX6000) - -
NEC PA-WR8150N - -
NEC PA-WR8165N-ST - -
NEC PA-WR8170N-HP blank admin
NEC RG-G201L (LV) - -
NEC WB45RL - -
NEC WG1400HP - -
NEC WG1800HP - -
NEC WR6600H - -
NEC WR7800H - -
NEC WR8700N-HP - -
NEC WR9500N - -
NEC AccessTechnica RG-G201L - -
NetComm 3G21WB admin admin
NetComm 3G22WV admin admin
NetComm 4GM3W-01 admin admin
NetComm 4G100W-01 admin admin
NetComm NB6Plus4Wn - -
NetComm NB6Plus4W - -
NetComm NP740n admin admin
NetComm NHD1W - -
NetComm 3G25W-R - -
NetComm 4G100W-1 admin admin
NetComm NP740nA admin admin
Netcore 605GR guest guest
Netcore NW616 guest guest
Netcore NW618 - -
Netcore NW705P guest guest
Netcore NW725 guest guest
Netcore NW725P guest guest
Netcore NW702 guest guest
Netduma R2 admin password
Netgear AC1450 admin password
Netgear C3000 admin password
Netgear C3000v2 admin password
Netgear C3700v2 admin password
Netgear C6220 admin password
Netgear C6250 admin password
Netgear C6300 admin password
Netgear C6300v2 admin password
Netgear C7000 admin password
Netgear C7100V admin password
Netgear C7500 admin password
Netgear C7800 - -
Netgear CG2003D admin password
Netgear CG3000 admin password
Netgear CG3000v2 admin password
Netgear CG3000D admin password
Netgear D6400 admin password
Netgear CG3100Dv3 admin password
Netgear CG814W v1 - -
Netgear CG814WB admin password
Netgear CG814WGv1 admin password
Netgear CG814WGv2 superuser password
Netgear CG814WH - -
Netgear CGD24Nv1 admin password
Netgear CGD24Nv2 admin password
Netgear D6200v1 admin password
Netgear D6200v2 admin password
Netgear D6300 admin password
Netgear D7800 admin password
Netgear DG834Gv5 admin password
Netgear DG834Gv1 admin password
Netgear DG834GBv5 admin password
Netgear DG834GT admin password
Netgear DG834GVSP admin password
Netgear DG834Nv1 admin password
Netgear DG834Nv2 admin password
Netgear DG834PN admin password
Netgear DGFV114G admin password
Netgear DGN1000 admin password
Netgear DGN2000 admin password
Netgear DGN2200v1 admin password
Netgear DGN3500 admin password
Netgear DGND3700v1 admin password
Netgear DGND3800B - -
Netgear DGND4000 admin password
Netgear EVG2000 admin admin
Netgear FM114P admin password
Netgear FVG318v1 admin password
Netgear FWAG114 admin password
Netgear FWG114Pv2 admin password
Netgear JDGN1000 admin admin
Netgear JNR1010v2 admin password
Netgear JNR3000 admin password
Netgear JWNR2000v2 admin password
Netgear JWNR2000v1 admin password
Netgear MBR1210 H2 admin password
Netgear MBR1515 admin password
Netgear MBR1516 admin password
Netgear MBR814X - -
Netgear MBRN3000 admin password
Netgear MR314 admin 1234
Netgear MR814v1 admin password
Netgear MR814v2 admin password
Netgear MR814v3 admin password
Netgear MVBR1210C admin password
Netgear Nighthawk AC2400 admin password
Netgear Nighthawk M1 (MR1100) - -
Netgear Orbi Cable Router (CBR40) admin password
Netgear Orbi Outdoor Satellite (RBS50Y) admin password
Netgear Orbi Outdoor Satellite (RBS50Y) Gen2 admin password
Netgear Orbi Pro Ceiling Satellite (SRC60) - -
Netgear Orbi Pro Router (SRR60) - -
Netgear Orbi Satellite (RBS20) admin password
Netgear Orbi Satellite (RBS20) Gen2 - -
Netgear Orbi Satellite (RBS40) admin password
Netgear Orbi Satellite (RBS50v2) - -
Netgear Orbi Voice Satellite (RBS40V) - -
Netgear Orbi Router (RBR20) admin password
Netgear Orbi Router (RBR50v2) admin password
Netgear Orbi Router (RBR150) - -
Netgear R6000 admin password
Netgear R6020 admin password
Netgear R6050 admin password
Netgear R6080 admin password
Netgear R6100 admin password
Netgear R6120 admin password
Netgear R6200v2 admin password
Netgear R6220 admin password
Netgear R6230 admin password
Netgear R6250 admin password
Netgear R6260 admin password
Netgear R6300 v2 admin password
Netgear R6300 v1 admin password
Netgear R6900P admin password
Netgear R7000P admin password
Netgear R6400 v1 admin password
Netgear R7960P admin password
Netgear R6700 admin password
Netgear R6700 v2 admin password
Netgear R6700 v3 admin password
Netgear R6800 admin password
Netgear R6850 admin password
Netgear R6900v2 admin password
Netgear RAX120 (Nighthawk AX12) admin password
Netgear RAX80 (Nighthawk AX8) admin password
Netgear R7900 admin password
Netgear R8300 admin password
Netgear R8500 admin password
Netgear R8900 admin password
Netgear R9000 admin password
Netgear R6900v1 admin password
Netgear R7000 admin password
Netgear R7100LG admin password
Netgear R7450 admin password
Netgear R7800 admin password
Netgear R7900P admin password
Netgear R8000 admin password
Netgear R8000P admin password
Netgear RAX40 (Nighthawk AX4) admin password
Netgear WGPS606 admin password
Netgear SRXN3205 admin password
Netgear WGR612 admin password
Netgear VVG2000-1 - -
Netgear WGM124 admin password
Netgear WGR101 admin password
Netgear WGR614v4 admin password
Netgear WGR614v3 admin password
Netgear WGR614v6 admin password
Netgear WGR614v5 admin password
Netgear WGR614v10 admin password
Netgear WGR614v9 admin password
Netgear WGR614v8 admin password
Netgear WGR614v1 admin password
Netgear WGR615V v2 admin password
Netgear WGR614L admin password
Netgear WGR615V v1 admin password
Netgear WGR826V - -
Netgear WGT624v2 admin password
Netgear WGT624v1 admin password
Netgear WGT624v3 admin password
Netgear WGT634U admin password
Netgear WGU624 admin password
Netgear WN604 admin password
Netgear WNDR3300v1 admin password
Netgear WNDR3300v2 - -
Netgear WNDR3400v1 admin password
Netgear WNDR3400v2 admin password
Netgear WNDR3400v3 admin password
Netgear WNDR3700v3 admin password
Netgear WNDR3700v2 admin password
Netgear WNDR3700v4 admin password
Netgear WNDR3800 admin password
Netgear WNDR4300v2 admin password
Netgear WNDR4500v3 - -
Netgear WNDR4700 admin password
Netgear WNR1000v3 admin password
Netgear WNR1000v2 admin password
Netgear WNR1000v2h2 admin password
Netgear WNR1000v1 admin password
Netgear WNR1000v4 admin password
Netgear WNR3500U admin password
Netgear WNR2000v3 admin password
Netgear WNR2000v2 admin password
Netgear WNR2000v1 admin password
Netgear WNR2000v4 admin password
Netgear WNR2000v5 admin password
Netgear WNR2200 admin password
Netgear WNR2500 admin password
Netgear WNR3500v1 admin password
Netgear WNR3500v2 admin password
Netgear WNR3500Lv1 admin password
Netgear WNR612v2 admin password
Netgear WNR612v3 - -
Netgear WNR834M admin password
Netgear WNR834A admin password
Netgear WNR834Bv1 admin password
Netgear WNR834Bv2 admin password
Netgear WNR854T admin password
Netgear WPN824v2 admin password
Netgear WPN824v3 admin password
Netgear WPN824N admin password
Netgear WPNT834 admin password
Netgear XR300 - -
Netgear XR450 admin password
Netgear XR500 admin password
Netgear D7000 admin password
Netgear Nighthawk M5 Fusion (MR5000-2A1NAS) - -
Netgear Nighthawk M5 Fusion (MR5000) - -
Netgear Orbi Satellite (RBS50) admin password
Netgear VEVG2500 (Numericable) admin password
Netgear DGN2200v3 admin password
Netgear DGND3300 admin password
Netgear FVS318N admin password
Netgear FVW318 admin password
Netgear FWG114Pv1 admin password
Netgear JNR3210 admin password
Netgear JR6100 - -
Netgear KWGR614 admin password
Netgear LG6100D admin password
Netgear MBR624GU admin password
Netgear R7500 admin password
Netgear R7500v2 admin password
Netgear WGR613VAL admin password
Netgear WGR614v7 admin password
Netgear WNDR4300v1 admin password
Netgear WNDR4500v1 admin password
Netgear WNDRMACv1 admin password
Netgear XR700 admin password
Netgear A6250 - -
Netgear C3700 admin password
Netgear C7000 v2 admin password
Netgear C7800v1 - -
Netgear CG3000Dv2 admin password
Netgear CG3300D - -
Netgear CGD24N - -
Netgear D6000 - -
Netgear D7000v2 admin password
Netgear DG834Gv2 admin password
Netgear DG834Gv4 admin password
Netgear DG834Gv3 admin password
Netgear DGN2200v4 admin password
Netgear DGND3700v2 admin password
Netgear DGND3800B-100GRS - -
Netgear JR6150 - -
Netgear MBR1210 admin password
Netgear MR60 - -
Netgear N150R admin admin
Netgear Nighthawk AC2100 admin password
Netgear Nighthawk AX4 RAX40 - -
Netgear Nighthawk M1MR1100 - -
Netgear Orbi Pro RouterSRR60 - -
Netgear Orbi Router (RBR50) admin password
Netgear Orbi Router (RBR40) admin password
Netgear Orbi RouterPro (SRR60) - -
Netgear Orbi RouterRBR20 - -
Netgear Orbi Router (RBR850) - -
Netgear Orbi Router (RBR10) - -
Netgear Orbi SatelliteRBR20 - -
Netgear PR2000 admin password
Netgear R6200 - -
Netgear R6200v1 admin password
Netgear R6300 - -
Netgear R6350 admin password
Netgear R6400 v2 admin password
Netgear R7300DST admin password
Netgear RAX200 (Nighthawk AX20) - -
Netgear RAX200 (Nighthawk Tri-Band AX12) - -
Netgear RS400 - -
Netgear VersaLink B90-755025-15 - -
Netgear VersaLink B90-755025-1514 - -
Netgear VVG2000-1 (B/D) - -
Netgear WAC124 admin password
Netgear WGR614v2 admin password
Netgear WGT624v4 admin password
Netgear WN2000RPTv3 - -
Netgear WNDR3400 - -
Netgear WNDR3700v1 admin password
Netgear WNDR3700v5 admin password
Netgear WNDR4000 admin password
Netgear WNDR4500v2 admin password
Netgear WNR1500 admin password
Netgear WNR3500Lv2 admin password
Netgear WPN824v1 admin password
Netgear WNDR4300 admin password
Netgear AC1450v1 admin password
Netgear C6300-100NAS admin password
Netgear C7500-100NAS v1 admin password
Netgear CAX80 admin password
Netgear CG3000v2 (-2STAUS) admin password
Netgear CG3000D-100NAS admin password
Netgear CG814WG admin password
Netgear D6100 admin password
Netgear D6200 admin password
Netgear D6300v1 admin password
Netgear D6400-100UKS admin password
Netgear D7000-100NAS admin password
Netgear DG834GPN admin password
Netgear DGND3300v1 admin password
Netgear DGND3700 admin password
Netgear FVG318v1v1 admin password
Netgear FWAG114NA admin password
Netgear JaguarNighthawk X12 admin password
Netgear Jaguar (Nighthawk X12) admin password
Netgear Jaguar (RAX80)Nighthawk AX8 (Nighthawk X12) admin password
Netgear Jaguar (RAX80)Nighthawk AX8 admin password
Netgear Leopard admin password
Netgear Leopard (Nighthawk X16) admin password
Netgear Leopard (RAX120) admin password
Netgear Leopard (RAX120)(Nighthawk AX12) admin password
Netgear Leopard (RAX120)Nighthawk AX12 admin password
Netgear LG6100D-1SNNAS admin password
Netgear N300R admin password
Netgear Orbi RouterRBR50 admin password
Netgear Orbi RouterRBS50 admin password
Netgear Orbi RouterRBR40 admin password
Netgear Orbi SatelliteRBS50 admin password
Netgear Orbi SatelliteRBS40 admin password
Netgear Orbi Wall Plug SatelliteRBW30 admin password
Netgear R6220100NAS admin password
Netgear R6220-100NAS admin password
Netgear R6400-100NAS admin password
Netgear R6400v1 (-100NAS) admin password
Netgear R6400-100NAS v1 admin password
Netgear R6900P-100NAS admin password
Netgear R7000P-100NAS admin password
Netgear R7500v1 admin password
Netgear R7500-100NAS v1(''Nighthawk X4'') admin password
Netgear R7800-100NAS admin password
Netgear R7800-100NAS (v2) admin password
Netgear R7800-100NAS (v2)(''Nighthawk X4S'') admin password
Netgear R7900-100NAS admin password
Netgear R7900-100NAS(Nighthawk X6) admin password
Netgear R7900P(Nighthawk X6S) admin password
Netgear R7960P(Nighthawk X6S) admin password
Netgear R8000-100NAS admin password
Netgear R8000P-100NAS admin password
Netgear R8000P-100NAS(Nighthawk X6S) admin password
Netgear R8300-100NAS admin password
Netgear R8300-100NAS(Nighthawk X8) admin password
Netgear R8500-100NAS admin password
Netgear R8500-100NAS(Nighthawk X8) admin password
Netgear R8900-100NAS admin password
Netgear R8900-100NAS(Nighthawk X10) admin password
Netgear R9000-100NAS admin password
Netgear R9000-100NAS(Nighthawk X10) admin password
Netgear RAX120 admin password
Netgear RAX120 (Leopard)Nighthawk AX12 admin password
Netgear RAX20 admin password
Netgear RAX40-NAS100(Nighthawk AX4) admin password
Netgear RAX75 admin password
Netgear RAX80 (Jaguar)Nighthawk AX8 admin password
Netgear VEVG2500-1NCGES (Numericable) admin password
Netgear WGR612v1 admin password
Netgear WGR615V admin password
Netgear WN2000RPTv2 admin password
Netgear WN3000RP admin password
Netgear WNDAP360 admin password
Netgear WNDR3709v30 admin password
Netgear WNDR4500 admin password
Netgear WNDR4700CENTRIA admin password
Netgear WNDR4700 (CENTRIA) admin password
Netgear WNR2200v1 admin password
Netgear WNR3500U (WNR3500L-100NAR) admin password
Netgear WNR834B v1 admin password
Netgear WNR834B v2 admin password
Netgear WNR834AA admin password
Netgear WPNT834B1 admin password
Netgear XR450 (Nighthawk Pro Gaming) admin password
Netgear XR500 (Nighthawk Pro Gaming) admin password
Netgear XR700-100NAS(Nighthawk Pro Gaming) admin password
Netis DL4311 (v1?) guest guest
Netis N1 - -
Netis DL4304D admin admin
Netis DL4305 admin admin
Netis DL4305D admin admin
Netis DL4311 (v2?) guest guest
Netis DL4322D guest guest
Netis W1 - -
Netis WF-2402 guest guest
Netis WF-2403 guest guest
Netis WF-2404 guest guest
Netis WF-2409 guest guest
Netis WF2412 - -
Netis WF2415 - -
Netis WF2420 - -
Netis WF2451 - -
Netis WF2471 - -
Netis WF2481 - -
Netis WF2710 - -
Netis WF2881 - -
Netis WF2891 - -
Netis W2 - -
Netis WF2419 - -
Netis DL-4302 guest guest
Netis DL-4303 - -
Netis DL4311 guest guest
Netis DL4311R guest guest
Netis DL4311R1 (v2?) guest guest
Netis N1R - -
Netis W2R - -
Netis WF-2407 guest guest
Netis WF2419R - -
Netis WF2780 - -
Netis WF2780R - -
Netool NE1 - -
Netopia Cayman 3347W admin admin
Netopia Cayman 3387W - -
Netopia 2247NWG - -
Netopia 3347NWG - -
Netopia 3347WG - -
Netopia 3347NWG-6 - -
Netopia 3347W - -
Netopia 3387W - -
Netronix W141A admin admin
Netronix W242D admin admin
Netronix W440A admin admin
Netronix W441A admin admin
Netronix W443D admin admin
Netronix WB-460 admin admin
Netsys NV-720S admin admin
Netsys NV-720SA.3 admin admin
NetweeN C140T - -
NetweeN C340T - -
NetweeN C130A - -
Network Everywhere (Linksys) NWR04B - -
Network Everywhere (Linksys) NWR11B admin admin
Network Everywhere NWR04B admin -
Network Everywhere NWR11B admin admin
Net Zen NW-R300 - -
Newer Technology MXP802NRTR admin -
newifi newifi mini admin admin
newifi R6830 admin admin
newifi y1 admin admin
Nexaira NexConnect admin root
Nexaira NexConnect (R-NEXUSB08) root admin
NEXIOM TR307 admin admin
Nexx WT1520 admin admin
Nexx WT3020 admin admin
Nexx WT1520F v.1.3 admin admin
Nexxt Solutions Acrux 600 (ARN02604U1) admin admin
Nexxt Solutions Amp 300 (ARN02304U8) admin admin
Nexxt Solutions Nyx1900-AC (ARLGL134U1) admin admin
Nexxt Solutions Nyx2600-AC (ARLGL174U1) admin admin
Nexxt Solutions Polaris 150 (ARNPR154U1) admin admin
Nexxt Solutions Vektor 3600-AC (AEFME904U1) - -
Nexxt Solutions Viking 150 (ARN01154U4) admin admin
Nexxt Solutions Acrux 1200 (ARL02124U1) admin admin
Nexxt Solutions Acrux 300 (ARN03304U1) admin admin
Nexxt Solutions ARL02124U1 - -
Nexxt Solutions ARN03304U1 admin admin
Nexxt Solutions Nebula 150 admin admin
Nexxt Solutions Nebula 150 (ARN01154U1) admin admin
NEXX Wireless WT1510U admin admin
No Geek Needed NGNHWI-N3 - -
Nokia A-020W-A - -
Nokia E-140W-P - -
Nokia G-140W-C - -
Nokia G-240W-F - -
Nokia HA-030W-B - -
Nokia G-240W-E - -
Nokia G-140W-C (Shanghai Bell) 'randomly generated'' userAdmin
Norton Core 517 - -
Norton Core 518 - -
Norton Core 517 - -
Nuvo NV-GW100 - -
Nuvo GW100 (NV-GW100) - -
On Networks (Netgear) N150R admin admin
On Networks (Netgear) N300R admin admin
On Networks N150R admin admin
On Networks N300R admin admin
Open-Mesh MR500 root 0p3nm35h
Open-Mesh MR600 root 0p3nm35h
Option GlobeSurfer III - -
Option Globesurfer 3 - -
Orange Livebox 2.0 - -
Orange Livebox pro 2 - -
Orange Livebox 2.1 - -
Orange Livebox 4 - admin
Orange Livebox2 - -
Orange Livebox &quot;Play&quot;3 - admin
Orange Livebox Pro2 - -
Orange Livebox Prov2 (SAGEM) - -
Orange (manufactured by Sagemcom) Livebox &quot;Play&quot;3 - admin
Pace 4111N - -
Pace A5520N - -
Pace 5168NV - -
Pace 5268AC - -
Pace Americas 5168NV - -
pakedge WR-1 admin admin
Paradigm PTI-8511N admin admin
Paradyne 6218-I2-200-0CC - -
ParkerVision WR1500 1234 -
Perfect PFTP-WR300 admin admin
PHICOMM K2P - -
PHICOMM K3C - -
PHICOMM K2P B1 - -
PHICOMM K2T - -
PHICOMM K3N - -
PHICOMM M1 admin admin
PHICOMM FD-364N A2.0 admin admin
PHICOMM FWR-714U A1.0 admin admin
PHICOMM FWR-734N admin admin
PHICOMM KE 2P - -
PHICOMM K2P (A1) - -
PHICOMM K2T (A1/A3) - -
PHICOMM K2P (B1) - -
PHICOMM K2TA1/A3 - -
PHICOMM K3C (A1/B1) - -
PHICOMM K3C (A1/B1/B1G/B2) - -
PHICOMM K3C (A1/B1/B1G/B2/C1) - -
PHICOMM K3C (A1/B1/B1G/B2/C1/S1) - -
PHICOMM K3C (A1/B1/B1G/B2/C1/S1(VIE1)) - -
PHICOMM K3 - -
PHICOMM K3 (A1/A2/B1) - -
PHICOMM K3 (A1/A2/B1/C1) - -
PHICOMM K3CA1 - -
PHICOMM K3ND1 - -
PHICOMM M1D1.0 admin admin
Philips SNB5600/00 - -
Pioneer BT-M850W - -
Pirelli DRG A125G admin admin
Planet WDRT-750AC admin admin
Planet WNRT-617 v2 admin admin
Planet WNRT-617 v1 admin admin
Planet WNRT-627 v1 (??) admin admin
Planet WRT-410 admin admin
Planet VC-230N admin admin
Planet WNRT-627ver. unknown - -
Planex BRL-04CW-U admin password
Planex BRL-04UR admin 0
Planex BLW-04SAG 0 -
Planex BLW-54SAG - -
Planex BRC-W108G - -
Planex CQW-MR200 admin password
Planex MZK-300N2 admin password
Planex MZK-MR150 admin password
Planex MZK-RP150N admin password
Planex MZK-W04N Admin 0
Planex MZK-W300NH admin password
Planex MZK-WG300FF14 admin password
Planex BLW-54CW3 admin 0
Planex MZK-W04NU admin password
Plume Pod (A1A) - -
Plume Pod (A2A) - -
Plume PowerPod (C1A) - -
Plume SuperPod (B1A) - -
Plume A1A - -
Poray PRP-X8 - -
Poray X8S - -
Procomp PW8540IM admin 1234
PRO-NETS WR850RD admin 1234
PRO-NETS WA25R admin admin
PRO-NETS WA25TD2 admin admin
PRO-NETS WA41R - -
PRO-NETS WA45R1 - -
PRO-NETS WR514A admin admin
PRO-NETS WR514R2 - -
PRO-NETS WR514VN admin 1234
PRO-NETS WR750R admin 1234
PRO-NETS WR750RL admin 1234
PRO-NETS WR750RLD admin 1234
PRO-NETS WR850RL admin 1234
PRO-NETS WR850RLD admin 1234
PRO-NETS WR514R admin 1234
PRO-NETS WR514RD2 - -
PRO-NETS WR514RD2 / WR514R2 - -
PRO-NETS WR750RL / WR750RLD 1234 admin
PRO-NETS WR850R admin 1234
PRO-NETS WR850R / WR850RD 1234 admin
PRO-NETS WR850RL / WR850RLD 1234 admin
PRO-NETS WR861R admin 1234
Pronto Networks Intelligent Access Point (PIAP-11AC-M-GW4) - -
Pronto Networks Wavespot - -
Pronto Networks PIAP-11AC-M-GW4 - -
Proware PW-RN501D v3 admin admin
Proware PW-3G401M admin admin
Proware PW-RN401D v2 admin admin
Proware PW-RN401D v3 admin admin
Proware PW-RN501D v4 admin admin
Proware PW-3G401D admin admin
Proware PW-RN401M admin admin
Proware PW-RN501D admin admin
Proxim Skyline 802.11b Wireless Broadband Gateway (8584) - -
Proxim 802.11b Wireless Broadband Gateway (8584) - -
QPCOM QP-WR347N admin -
QTECH QBR-2041WW admin admin
QTECH QDSL-1040WU rev.2 admin admin
QTECH QBR-2041wwQ1 - -
QTECH QDSL-1040WUunk admin admin
Quick Eagle Networks DL700 admin admin
Radia Radia&quot; to &quot; - admin
Radia Radia&quot; to &quot;B1 user user
Radia Radia&quot; to &quot;v1 admin password
Radia Radia&quot; to &quot;v2 admin password
RadioLabs AWR1114gA - -
Radiolocus WM02 admin admin
RAVPower FileHub Plus - -
RAVPower RP-ND007 admin -
RAVPower RP-WD03 (Plus) - -
Razer Sila (RZ37-0251) - -
Razer RZ37-0251 - -
RCA DCW615R - -
RCA DCW615 - -
RCA DCW725 admin -
RCA DWG855 v2.2 - -
RCA DWG855 v2.1 - -
RCA DCW615A - -
RCA DWG855 - -
RCA DWG855 v1.0 - -
ReadyNet VWRT510 - -
ReadyNet WR300NQ admin admin
ReadyNet WRT150N admin admin
ReadyNet WRT300N-DD - -
ReadyNet WRT300N-D6 admin pz938qd6
Realtek RTL8197D-11AC Reference Design - -
Realtek AP699E9N3.BT151-4 - -
RFNet APRT-2001g - -
Rocketfish RF-HTN104 - admin
Roqos Core RC10 admin roqos
Roqos Core RC10 (v4.2) roqos admin
Rosewill L600N admin admin
Rosewill RNX-EasyN400 admin admin
Rosewill RNX-G40 user user
Rosewill RNX-GX4 admin guest
Rosewill RNX-N300RT admin admin
Rosewill RNX-N360RT admin admin
Rosewill RNX-N4 - Admin
Rosewill RNX-N400LX admin guest
Rosewill RNX-N4PS admin admin
Rosewill T900N-X admin admin
Rosewill RNX-N150RT v1 admin admin
Rosewill RNX-N150RT v2 admin admin
Rosewill RNX-EasyN4 admin admin
Rosewill RNX-N150RT admin admin
Rosewill T600N admin admin
Ruckus Wireless MediaFlex 2825 (VF2825) admin password
Ruckus Wireless MediaFlex 2825 (VX2825) admin password
Ruckus Wireless VideoFlex 2825 admin password
Runtop WR-1230 admin -
Runtop WR-4457 admin -
Runtop WS4000 admin -
Sabrent NT-WRPT admin admin
Sagemcom F@st 1704Windstream - -
Sagemcom F@ST 2504n V6 - -
Sagemcom F@ST 1704 (Windstream) admin admin
Sagemcom F@ST 1704n - -
Sagemcom F@ST 2504 - -
Sagemcom F@st 1704n - -
Sagemcom F@ST 2304n - -
Sagemcom F@st 2404 - -
Sagemcom F@ST 2504nv.6 - -
Sagemcom F@ST 2604 admin admin
Sagemcom F@ST 3202 - -
Sagemcom F@ST 2704v2 - -
Sagemcom F@ST 2704N - -
Sagemcom F@ST 2705WS - -
Sagemcom F@ST 2764 - -
Sagemcom F@st 2804v5 admin admin
Sagemcom F@ST 3284U admin admin
Sagemcom F@ST 3486 - -
Sagemcom F@ST 3686v2.2 - -
Sagemcom F@ST 3686AC (v2.2) - -
Sagemcom F@ST 3890V3 Claro Peru - -
Sagemcom F@ST 3890AX - -
Sagemcom F@st 3965CV - -
Sagemcom F@st 4310 (sticker on the bottom of device) admin
Sagemcom F@ST 4320 US - -
Sagemcom F@ST 4350 (FAST4350) - -
Sagemcom F@ST 5250 admin -
Sagemcom F@st 5260CV - -
Sagemcom F@ST 5280 (RAC2V1S) - -
Sagemcom F@ST 5310 (FAST5310) - -
Sagemcom F@ST 5350GV - -
Sagemcom F@ST 5355 (Telstra) - -
Sagemcom F@ST 5370E - -
Sagemcom F@st 5650GVT - -
Sagemcom F@ST 5655V2 - -
Sagemcom Livebox3 (Play) - admin
Sagemcom SE567 (Frontier) - -
Sagemcom F@ST 5360 - -
Sagemcom F@ST 2504n - -
Sagemcom F@ST 2704R - -
Sagemcom F@ST 3764 - -
Sagemcom F@ST 5260CV - -
Sagemcom F@ST 5280 - -
Sagemcom F@ST 5350AC - -
Sagemcom F@ST 1704N - -
Sagemcom F@ST 2404 - -
Sagemcom F@ST 2804 v5 admin admin
Sagemcom F@ST 3965CV - -
Sagemcom F@ST 4350 - -
Sagemcom F@ST 5310 - -
Sagemcom F@ST 5350 - -
Sagemcom F@ST 5355 - -
Sagemcom SE567 (Frontier Communications) - -
Sagemcom F@ST 1704 admin admin
Sagemcom F@ST 3686 admin admin
Salt Fiber BoxSaltbox 1 A (1.0) admin admin
Salt Saltbox1 A 1.0 - -
Salt Fiber Box admin admin
Samsung ET-WV520 - -
Samsung ET-WV520B(WEGUS) - -
Samsung ET-WV525B(WEGUS) - -
Samsung ET-WV530B(WEGUS) - -
Samsung CY-SWR1100 - -
Samsung ET-WV530 - -
Samsung ET-WV525 - -
SAPIDO GR-1736 admin admin
SAPIDO RB-1132 - -
SAPIDO RB-1830 - -
SAPIDO BR261c admin admin
SAPIDO RB-1732 - -
SAPIDO RB-1733 - -
SAPIDO RB-1800 - -
SAPIDO RB-1132 v2 - -
SAPIDO RB-1232 admin admin
Scientific Atlanta DPR362 - -
Securifi Almond admin admin
Securifi AlmondAL1 admin admin
Securifi Almond2012# AL1 admin admin
Securifi AlmondAL1 (2012) admin admin
Securifi Almond#ERROR! - -
Securifi Almond#NAME? - -
Securifi Almond-2014 - -
Securifi AlmondAL2-BLK-US (2015) - -
Securifi AlmondAL3 - -
Securifi Almond3S (A3S) - -
Securifi Almond (2014) - -
Securifi Almond 3S - -
Securifi Almond 3 - -
Securifi Almond+ - -
Securifi Almond (2012) admin admin
Senao WBR5200MGN admin admin
Senao SL-2511AP1 PLUS - -
Senao SL-2511SR - -
Senao WBR2100AFN admin admin
Senao WBR4200AGN admin admin
Senao WSR-3018 admin -
Senao WSR-3800 - -
SerComm H500-sv1 - -
SerComm H500-sv1 (Vodafone) VF-ESVodafone-H-500-s admin
SerComm IP706ST - -
SerComm IP806GA - -
SerComm IP806GA/GB v1 admin password
SerComm NA900A - -
SerComm IP806GAv4 admin password
SerComm RV6699 v2 admin none
SerComm VD625 (TIM) admin admin
SerComm PS801Hv1 - -
SerComm PS801Hv2 - -
SerComm VD625 admin admin
SerComm H500-s admin VF-ESVodafone-H-500-s
SerComm IP1006GA/GB admin password
SerComm IP1006RR admin password
SerComm IP1006SR admin password
SerComm IP806GA/GB v4 admin password
SerComm IP806GA/GB v2 admin password
SerComm IP806GA/GB v3 admin password
SerComm IP806MA - -
SerComm IP806SM - -
SerComm IP906SM - -
SerComm NA900 - -
SerComm IP806GA/GBv2 admin password
SFR Neufbox 6 - -
Shanghai DareGlobal Technologies DB120-WG - -
Shanghai DareGlobal Technologies P.DG A2100N admin password
Shenzhen Gongjin Electronics AP699E8.1U10-4 - -
Shenzhen Gongjin Electronics AP699E8N.7U31C-4 - -
Shenzhen Gongjin Electronics AP699GE5C2.FW97-5-1 - -
Shenzhen Gongjin Electronics Gaw9.2Z18-4 - -
Shenzhen MTN Electronics WR-150 admin admin
Shenzhen DareGlobal Technologie P.DG A2100N - -
Shenzhen DareGlobal Technologies P.DG A2100N - -
Shenzhen Gongjin Electronics AP699E8.1U10-4 - -
Shenzhen Gongjin Electronics AP699E8N.7U31C-4 - -
Shenzhen Gongjin Electronics AP699GE5C2.FW97-5-1 - -
Shenzhen Gongjin Electronics Gaw9.2Z18-4 - -
Shenzhen Gongjin Electronics Gaw9B.2Z18-4 - -
Shenzhen Gongjin Electronics AP699E8N.8U31H-4 - -
Shenzhen Gongjin Electronics Gaw9.5Z97-4 admin admin
Shenzhen MTN Electronics MTO-WR976NV1.0 - -
Shenzhen MTN Electronics WR-150 - -
Shenzhen MTN Electronics MTO-WR976N - -
Shiko TL-WR741NDv4.3 Shiko Shiko
Siemens SE515 - -
Siemens SE587 WLAN dsl (S30853-S1083-L161) admin admin
Siemens SpeedStream 6520 - -
Siemens SpeedStream 6520 (Frontier Communications) - -
Siemens SpeedStream 6520 (060-N651-A20) - -
Siemens SS2624 - -
Siemens SX762v2 admin admin
Siemens SX763v2 admin admin
Siemens Gigaset SE515 - -
Siemens Gigaset SE505 v1 - -
Siemens Gigaset SE505 v2 - -
Siemens Gigaset SE505 v3 - -
Siemens Gigaset SE567 - -
Siemens Gigaset SE587 admin admin
Siemens Gigaset SX762 admin admin
Siemens SS2524 - -
Siemens SS2623 admin -
Siemens SS2624 v2 - -
Siemens SS2624 v1 - -
Siemens SpeedStream 6520 (060-N652-A22) admin admin
Siemens Gigaset SX763 admin admin
Siligence SAS SGA441SW - -
SimpliNET SN3R - -
SimpliNET SN3E - -
Sitecom Greyhoundv1 001 - -
Sitecom WL-304v1 001 admin admin
Sitecom WL-304v1 (001) admin admin
Sitecom WL-306v1 001 admin admin
Sitecom WL-308v1 001 admin admin
Sitecom WL-309 admin admin
Sitecom WL-309v1 001 admin admin
Sitecom WL-309v1 (001) admin admin
Sitecom WLR-6100v1 - 001 - -
Sitecom WLR-6100v1 - admin
Sitecom WLR-7100v1 - 001 'randomly generated'' admin
Sitecom WLR-8100v1 - 001 'randomly generated'' admin
Sitecom WLR-8200v1 001 - -
Sitecom WLR-8200v1 (001) - -
Sitecom WL-106 - -
Sitecom WL-111 - -
Sitecom WL-122 sitecom sitecom
Sitecom WL-183 admin admin
Sitecom WL-304 admin admin
Sitecom WL-306 admin admin
Sitecom WL-351 v1 002 admin admin
Sitecom WLR-6100 - -
Sitecom WLR-8100 - -
Sitecom WLR-6000 - admin
Sitecom WLR-9000 - -
Sitecom WLR-9500 - -
Sitecom WLR-7100 'randomly generated'' admin
Sitecom WL-308 admin admin
Sitecom WLR-8200 - -
Sitecom WLR-9000v1 001 - admin
Sitecom WLR-9100 (Greyhound) v1 - -
Sitecom WLR-9500v1 001 - admin
Sitecom Greyhound v1 - -
SmartRG SR310N admin 1234
SmartRG SR505N admin admin
SmartRG SR550n admin admin
SmartRG SR700ac - -
SmartRG SR808ac Broadcom -
SmartRG SR900ac admin admin
SmartRG SR905ac admin admin
SMC SMCD3GNV v2 (3A) highspeed cusadmin
SMC SMCWBR11S-3GN admin smcadmin
SMC SMCWBR14-N5 smcadmin admin
SMC SMC2404WBR - -
SMC SMC2804WBRP-G smcadmin -
SMC SMC7004AWBR v2 - -
SMC SMC7004AWBR v1 - -
SMC SMC7004VWBR v1 - -
SMC SMC7404WBRA - -
SMC SMC7904WBRA-N2 - -
SMC SMC7904WBRAS-N2 v2 admin smcadmin
SMC SMC7908VoWBRA2 - -
SMC SMC8014WG cusadmin password
SMC SMC8014WN2 - -
SMC SMCD3GNV (Comcast) admin password
SMC SMCD3GN - -
SMC SMCD3GN4 - -
SMC SMCWBR14-N5 rev A1 admin smcadmin
SMC SMCWBR14-N5 rev A2 admin smcadmin
SMC SMCD3GNV3 cusadmin highspeed
SMC SMCD3GNV v2? cusadmin highspeed
SMC SMCWBR14S-N5 rev A1 admin smcadmin
SMC SMCWBR14S-N5 rev A2 admin smcadmin
SMC SMCITG100 admin smcadmin
SMC SMCWBR14-3GN admin smcadmin
SMC SMCWBR14-G smcadmin -
SMC SMC8014WG-TWC cusadmin password
SMC SMCWBR14-G2 smcadmin -
SMC SMCWBR14-GM smcadmin -
SMC SMCWBR14S-3GN admin smcadmin
SMC SMCWBR14S-N2 smcadmin -
SMC SMCWBR14S-N3 admin smcadmin
SMC SMCWBR14S-NL admin smcadmin
SMC SMCWBR14T-G smcadmin -
SMC SMCWEBS-N admin smcadmin
SMC SMCWGBR14-N2 admin smcadmin
SMC SMC2804WBR - -
SMC SMCWBR14-N5A2 smcadmin admin
SMC SMC2804WBR v1 smcadmin -
SMC SMC7004WFW - -
SMC SMC7904WBRA2 smcadmin -
SMC SMC7004VWBR v2 - -
SMC SMC7904WBRA-N smcadmin -
SMC SMC8014W-G - -
SMC SMCWBR14S-N4 admin smcadmin
SMC SMCWBR14S-N smcadmin -
SMC SMCWBR14S-N5 smcadmin admin
SMC SMCWBR14S-N5A1 smcadmin admin
SMC SMCWBR14S-N5A2 smcadmin admin
SMC SMCWGBR14 smcadmin admin
SMC SMCWGBR14-N Admin smcadmin
SMC SMC8014W-G (TWC)# 2A cusadmin password
SMC SMC8014WG (TWC)# 2A cusadmin password
SMC SMC8014WG-TWC# 2A cusadmin password
SOHOware AeroGuard AAP1000 - -
SonicWALL TZ 105W (APL22-09C) - -
SonicWALL TZ 180 Wireless (APL17-049) admin password
SonicWALL TZ 190 Wireless (APL18-046) admin password
SonicWALL TZ 210 (APL20-065) - -
SonicWALL TZ 170 Wireless (APL14-034) admin password
SonicWALL APL20-065 - -
SonicWALL APL22-09C - -
SonicWALL APL14-034 admin password
SonicWALL APL17-049 admin password
SonicWALL APL18-046 admin password
SonicWALL TZ 170 (APL14-034) admin password
SonicWALL TZ 180W APL17-049 admin password
SonicWALL TZ 190WAPL18-046 admin password
Sony PCWA-A500 - -
Soundwin W200 admin admin
Soyo AWRO3101 - admin
SparkLAN WAPA-250N - -
SparkLAN WMB-100 - -
SparkLAN WX-6615GT - -
SparkLAN WX-6615 - -
SparkLAN WX-6615M - -
SparkLAN WRTR-300 admin -
SparkLAN WRTR-508N(P) - -
SparkLAN WX6615GT - -
Sprint Overdrive Pro 3G/4G Mobile Hotspot - -
Sprint Overdrive 3G/4G Mobile Hotspot - -
Sputnik AP 160 - -
StarTech PM1115UWGB admin none
SUNMI FW010 - -
Sweex LW310V2 sweex mysweex
Synology MR2200ac - -
Synology RT1900ac - -
Synology RT2600ac - admin
Synology RT1900AC - -
Synology RT1900ac (R1) - admin
TCL T1 (SL-WR802J) admin admin
T-Com Speedport W500V - -
T-Com Speedport W700V - -
T-Com Speedport W701V - -
T-Com Speedport W723V Typ B - -
T-Com Speedport W724V Typ B - -
T-Com Speedport W 500V - -
T-Com Speedport W723V Typ A - -
technicolor (Thomson) TG703 - -
technicolor C1100T (CenturyLink) - admin
technicolor CGA0101v2 - -
technicolor CGA0112 admin password
technicolor CGA2121 - -
technicolor CGA0101 admin password
technicolor TC8717C - -
technicolor CGA4131 - -
technicolor CGM4140COM - -
technicolor CGM4231 - -
technicolor DWA1230 - admin
technicolor TC8305C admin password
technicolor TC8706C (Comcast) - -
technicolor TC8715D - -
technicolor TC8717T - -
technicolor TD5130v1 - root
technicolor TD5136 v2 - user
technicolor TD5137 admin admin
technicolor TG589vac v2 HP - admin
technicolor TG788vn v2 - -
technicolor CGA4131COM (Comcast) - -
technicolor CGM4140COMXB6-T (Comcast) - -
technicolor CGM4331COM - -
technicolor MediaAccess TC8706C - -
technicolor TC7200 admin admin
technicolor TC7200 (Thomson) admin admin
technicolor TC8717C (Comcast) - -
technicolor TC8717CXB3 (Comcast) - -
technicolor TD5130 - -
technicolor TG703 - -
technicolor TG703 (Thomson) 'blank'' 'blank''
technicolor CGA01011 admin password
technicolor TC8305C1 admin password
technicolor TC8305CComcast# 1.0 admin password
technicolor TC8305CComcast 1.0 admin password
Tecom WL5041 admin -
Tecom AW4042U-G admin admin
Tecom AW4042U-N admin admin
Tecom AW4061 admin system
Tecom GR2512 admin admin
Tecom GW5051 admin admin
Tecom GW6000 admin admin
Tecom IG6600 admin1234 123456
Tecom WB1000 admin admin
Tecom GW6200 - -
Telsey CPVL7 - -
Telsey CPL7 (2GGV) - -
Telsey CPVL7 (2GGV) - -
Tenda A5 - -
Tenda AC10 - -
Tenda AC10U - -
Tenda AC18 - -
Tenda AC11 - -
Tenda AC15 - -
Tenda AC5 - -
Tenda AC6 V2 - -
Tenda AC7 - -
Tenda D151 admin admin
Tenda D151 v3 admin admin
Tenda AC9 v3 - -
Tenda D151 v2 admin admin
Tenda D152 - -
Tenda F3 - -
Tenda D302 admin admin
Tenda F1200 admin -
Tenda F3-16 admin -
Tenda F300 admin -
Tenda F303 admin -
Tenda F452 admin -
Tenda F9-17 admin -
Tenda 4G301 admin admin
Tenda A31 - -
Tenda A8 - -
Tenda Mesh3-18 (Nova MW6 2018) - -
Tenda FH1201 admin -
Tenda FH1202 admin -
Tenda FH303 v1 - -
Tenda FH456 - -
Tenda FH456-16 - -
Tenda HG305-G admin admin
Tenda Mesh3 (Nova MW6) - -
Tenda N150 admin -
Tenda N3 - -
Tenda N300 v6 - -
Tenda N301 admin admin
Tenda N6 admin admin
Tenda nova MW5 (Mesh5s) - -
Tenda W150D v6 (??) admin admin
Tenda W150M admin admin
Tenda W150M+ admin admin
Tenda W15E V2 - -
Tenda W311R v2 admin admin
Tenda W311R v3 admin admin
Tenda W15E - -
Tenda W1800R admin admin
Tenda W268R (later) admin admin
Tenda W3002R - -
Tenda W302R admin admin
Tenda W303R v1 (??) - -
Tenda W307R v1 (??) admin admin
Tenda W330R admin admin
Tenda W368R - -
Tenda W568R admin admin
Tenda 4G300 admin admin
Tenda nova MW5 (Mesh5) - -
Tenda W307R v3 admin admin
Tenda 4G600 admin admin
Tenda N300 - -
Tenda 3G150S admin -
Tenda A5V1.0 admin -
Tenda A6 admin -
Tenda AC10v1.1 - -
Tenda AC11v1.1 - -
Tenda AC15 (AC1900) - -
Tenda AC15/AC1900 (none) (none)
Tenda AC18 (AC1900) - -
Tenda AC5v1.1 - -
Tenda AC6 - -
Tenda AC6v1 - -
Tenda AC9 - -
Tenda AC9v3.2 - -
Tenda D151v1 admin admin
Tenda D301 admin admin
Tenda F3v1.0 admin -
Tenda FH303 - -
Tenda FH303 v2 admin -
Tenda FH456v2 - -
Tenda Mesh3 - -
Tenda Mesh3f (Nova MW3) - -
Tenda N300v3 - -
Tenda N5+ - -
Tenda N60 admin admin
Tenda N8+ - -
Tenda N80 admin admin
Tenda N80 (N9+) admin admin
Tenda N9+ - -
Tenda Nova MW6 (Mesh3) - -
Tenda W15EV1 - -
Tenda W268R admin admin
Tenda W268R (earlier) admin admin
Tenda W303R - -
Tenda W303Rv1 - -
Tenda W303R v3 (??) admin -
Tenda W307R3 admin admin
Tenda W307Rv1 admin admin
Tenda W311R3 - -
Tenda W311RV3.0 admin admin
Tenda W311R2 - -
Tenda W311RV2 - -
Tenda W311RV2.0 - -
Texas Instruments AR7Wi (AR7W 92-8275-01 rev 4) Admin Admin
Texas Instruments AR7Wi Reference Design - -
Thomson TWG850-4U - -
Thomson SpeedTouch 585 (ST585) v6 - -
Thomson DWG875T admin -
Thomson SpeedTouch 716v5 - Administrator
Thomson SpeedTouch 780 WL - Administrator
Thomson TG585v7 - -
Thomson TG787 admin admin
Thomson TWG870 - -
Thomson DCW725 admin -
Thomson SpeedTouch 585 v6 - Administrator
Thomson ST585v6 - -
Thomson TG585v8 - -
Thomson TG787 (Technicolor) admin admin
Thomson TWG850-4U2 admin -
Thomson TWG850-4Uv2.0 admin -
Tilgin HG2381 - -
Top Global 3G Phoebus (MB6000) public public
Top Global MB6800 public public
Toshiba WBG-1200A - -
Toshiba WRC-1000 admin password
TRENDnet TEW-231BRP - -
TRENDnet TEW-432BRP D1.0R / D1.1R admin admin
TRENDnet TEW-231BRP V1 - -
TRENDnet TEW-311BRP admin admin
TRENDnet TEW-411BRP - -
TRENDnet TEW-431BRP - -
TRENDnet TEW-432BRP C1.1R admin admin
TRENDnet TEW-432BRP B1.0R admin admin
TRENDnet TEW-432BRP C1.0R admin admin
TRENDnet TEW-634GRU - -
TRENDnet TEW-631BRP V2.0R - admin
TRENDnet TEW-633GR - admin
TRENDnet TEW-652BRP V1.xR admin admin
TRENDnet TEW-635BRM V2.0R - -
TRENDnet TEW-639GR V2.0R - admin
TRENDnet TEW-639GR V3.0R - admin
TRENDnet TEW-651BR V1.0R admin admin
TRENDnet TEW-652BRP V3.xR admin admin
TRENDnet TEW-652BRP V2.xR admin admin
TRENDnet TEW-652BRU admin admin
TRENDnet TEW-673GRU - -
TRENDnet TEW-657BRM - -
TRENDnet TEW-671BR admin admin
TRENDnet TEW-711BR V2.xR admin admin
TRENDnet TEW-712BR admin admin
TRENDnet TEW-714TRU - -
TRENDnet TEW-713BR admin admin
TRENDnet TEW-721BRM V1.0R - -
TRENDnet TEW-731BR V2.xR admin admin
TRENDnet TEW-751DR (unreleased) - -
TRENDnet TEW-658BRM admin admin
TRENDnet TEW-659BRV V1.0R - -
TRENDnet TEW-672GR - -
TRENDnet TEW-692GR V1.0R admin admin
TRENDnet TEW-718BRM admin admin
TRENDnet TEW-732BR admin admin
TRENDnet TEW-733GR - -
TRENDnet TEW-816DRM - -
TRENDnet TEW-812DRU v2 admin admin
TRENDnet TEW-818DRU V1.0R 'randomly generated'' admin
TRENDnet TEW-823DRU V1.xR 'randomly generated'' admin
TRENDnet TEW-828DRU V1.0R 'randomly generated'' admin
TRENDnet TEW-827DRU v1.0R - -
TRENDnet TEW-829DRU v1.0R - admin
TRENDnet TEW-AP100 - -
TRENDnet TPL-111BR admin admin
TRENDnet TEW-812DRU v1 admin admin
TRENDnet TEW-436BRM admin admin
TRENDnet TEW-632BRP admin admin
TRENDnet TEW-639GR V1.0R - -
TRENDnet TEW-752DRU - -
TRENDnet TEW-811DRU - -
TRENDnet TEW-211BRP - admin
TRENDnet TEW-432BRP D1.2R / D1.3R admin admin
TRENDnet TEW-432BRP D2.0R / D2.1R admin admin
TRENDnet TEW-452BRP B1.1R admin admin
TRENDnet TEW-511BRP admin -
TRENDnet TEW-611BRP - admin
TRENDnet TEW-723BRM v1.0R admin admin
TRENDnet TEW-731BR V1.xR admin admin
TRENDnet TEW-751DR V1.0R 'randomly generated'' admin
TRENDnet TEW-411BRPplus - -
TRENDnet TEW-432BRPD1.2R - -
TRENDnet TEW-432BRPC1.xR admin admin
TRENDnet TEW-435BRM admin password
TRENDnet TEW-436BRMV1.0R admin admin
TRENDnet TEW-452BRPBR.1R admin admin
TRENDnet TEW-631BRP V1.0R - admin
TRENDnet TEW-632BRPA1.xR - -
TRENDnet TEW-633GRV1.xR - admin
TRENDnet TEW-634GRUV1.0R - -
TRENDnet TEW-635BRM V1.0R admin password
TRENDnet TEW-639GRV1.0 - -
TRENDnet TEW-651BR - -
TRENDnet TEW-651BR V2.xR admin admin
TRENDnet TEW-652BRPV3.1R admin admin
TRENDnet TEW-652BRPv2 - -
TRENDnet TEW-652BRPv1 - -
TRENDnet TEW-652BRUV1.0R admin admin
TRENDnet TEW-658BRMV1.0R admin admin
TRENDnet TEW-659BRV admin -
TRENDnet TEW-672GRV1.0R - -
TRENDnet TEW-673GRUA.v - -
TRENDnet TEW-691GR - admin
TRENDnet TEW-691GRV1.0R - admin
TRENDnet TEW-692GRv1.0R admin admin
TRENDnet TEW-712BRV1.0R - -
TRENDnet TEW-718BRMV1.0R admin admin
TRENDnet TEW-718BRM5V1.0R admin admin
TRENDnet TEW-731BR - -
TRENDnet TEW-731BRV1.0R - -
TRENDnet TEW-732BRV1.0R admin admin
TRENDnet TEW-733GRV1.0R 'randomly generated'' admin
TRENDnet TEW-751DR - -
TRENDnet TEW-752DRUv1.0R 'randomly generated'' admin
TRENDnet TEW-810DR 'randomly generated'' admin
TRENDnet TEW-811DRUV1.0R - -
TRENDnet TEW-812DRUV2.0R - -
TRENDnet TEW-812DRU - -
TRENDnet TEW-812DRUV1.0R - -
TRENDnet TEW-812DRUV2.xR admin admin
TRENDnet TEW-813DRU V1.0R 'randomly generated'' admin
TRENDnet TEW-816DRMV1.0R - admin
TRENDnet TEW-827DRU1.0R 'randomly generated'' admin
TRENDnet TEW-827DRU v2.0R - admin
TROY Wireless EtherPortal - -
TROY Wireless EtherPortal - -
Turris Omnia - -
Turris MOX - -
Turris v1 - -
TwinMOS 73-TMRB4-001 - -
Ubee DDW2600 user user
Ubee DDW2602 - -
Ubee DDW262 - -
Ubee EVW3200 - -
Ubee RAC2V1U - -
Ubee DDW3600 - -
Ubee UBC1310-BA00 - -
Ubee DDW3611 - -
Ubee DVW2110 - -
Ubee DVW222B - -
Ubee DVW324 - -
Ubee DVW325 - -
Ubee DVW32C - -
Ubee U10C019 user user
Ubee U10C022 user user
Ubee EVW3200WiFi (EVW320B) - -
Ubee RAC2V1U (UBH1707-AA00) - -
Ubee U10C019 (Ambit) user user
Ubiquiti Networks airRouter ubnt ubnt
Ubiquiti Networks AmpliFi Router (AFi-R) - -
Ubiquiti Networks PowerAP N ubnt ubnt
Ubiquiti Networks airRouter HP ubnt ubnt
Ubiquiti Networks AFi-R - -
Ubiquiti Networks AirRouter ubnt ubnt
Ubiquiti Networks airRouter (AR) ubnt ubnt
Ubiquiti Networks airRouterHP (AIR-HP) ubnt ubnt
Ubiquiti Networks airRouterHP (AR-HP) ubnt ubnt
Ubiquiti Networks AirRouterHP - -
U-MEDIA WRT-383U - admin
Unbranded 3G Wireless Router MiFi H1 admin admin
Unbranded 3G Router admin admin
Unbranded 3G Wireless Router MiFi admin admin
Unbranded WAR-54M-01 admin admin
Unbranded XDX-RN502JV2.0 admin admin
Unbranded XDX-RN502R - -
Unex (iNexQ) ISW050u admin 1324
Unex ISW050u 1324 admin
Uniden WNR2004 - -
UPVEL UR-825AC - -
UPVEL UR-326N4G - -
USRobotics USR5436 - -
USRobotics USR5463 admin -
USRobotics USR5465 - -
USRobotics USR8011 - -
USRobotics USR8022 - -
USRobotics USR8054 - admin
USRobotics USR9106 admin admin
USRobotics USR9108 admin admin
USRobotics USR5462 admin -
USRobotics USR5461 - -
USRobotics USR5464 - -
USRobotics USR9113 - -
UTT AC650W admin admin
Verizon LRV5-100 - -
Verizon LVR1 - -
ViewSonic WR100 (VS10276) - -
ViewSonic WR100 - -
ViKosmo VK-100RTg - -
Virgin Media Super Hub 2 - -
Virgin Media Super Hub 1 'randomly generated'' admin
Virgin Media Super Hub 3 - -
Virgin Media Super Hub2 (VMDG485) - -
Virgin Media Super Hub1 (VMDG480) 'randomly generated'' admin
Virgin Media Super Hub3 (VMDG505) - -
VisionNet M505+ enduser password
Visonicom VAC1201M - -
Visonicom VAC751R - -
Visonicom VAC1203R - -
VIZIO XWR100 - -
Vodafone DSL-EasyBox 602 - -
Vodafone DSL-EasyBox 802 - -
Vodafone DSL-EasyBox 803 root 123456
Vodafone DSL-EasyBox 903 root 123456
Vodafone DSL-EasyBox 803A 123456 root
Vonets VOPWRT root root
Watchguard Firebox T55-W (MS5AE5W) admin readwrite
Watchguard Firebox Edge X20e-W / X20eW - -
Watchguard Firebox T35-W (MS3AE5W) admin readwrite
Watchguard FS2E5W admin readwrite
Watchguard Firebox SOHO 6 (BF4S16E5W) user pass
Watchguard BF4S16E5W - -
Watchguard Firebox Edge X20e-W / X20eW (XP2E6W) - -
Watchguard Firebox Edge XP2E6w - -
Watchguard MS3AE5W readwrite admin
Watchguard MS5AE5W readwrite admin
Well Communications AWR-2440 Admin Admin
Well Shin WS-437-1 admin admin
Westell A90-9100EM15-10 - -
Westell A90-9150V60-10 - -
Westell D90-327W15-06 - -
Westell 7500 (A90-750015-07) - -
Westell 7501 (A90-750115-07) admin password
Westell D90-327W30-06 - -
Westell VersaLink 7550 (B90-755025-15) - -
Westell A90-750015-07 - -
Westell A90-750115-07A - -
Westell A90-9150EM15-00 - -
Westell Versalink9100 (A90-9100EM15-10) - -
Westell Versalink7500 (A90-750015-07) - -
Westell Versalink9150 (A90-9150V60-10) - -
Westell WireSpeed 2410 - -
Westell A90-750115-07 admin password
Westell Versalink7501 (A90-750115-07) admin password
Western Digital My Net N900 Central (1TB) admin password
Western Digital My Net N900 Central (2TB) admin password
Western Digital My Net AC1300 admin password
Western Digital My Net N750 admin password
Western Digital My Net N600 admin password
Western Digital My Net N750 (E2F) - -
Western Digital My Net N900 admin password
Western Digital My Net AC1300 Router admin password
Western Digital My Net N600 (D2F) admin password
Western Digital My Net N900 (F2F) admin password
Western Digital My Net N900 Central admin password
WeVO 11AC NAS Router admin DZY-W2914NSV2
WeVO Hi1200AC admin DZY-W2914NSV2
WeVO W2914NS v2 admin DZY-W2914NSV2
WeVO W622SL - -
WeVO Hi1200ACv2 DZY-W2914NSV2 admin
Widemac SL-R6801 (XDX-RN502H) admin admin
Widemac SL-R7206 (XDX-RN502R) - -
Widemac SL-R7205 (XDX-RN502J) admin admin
Widemac SL-R720x (XDX-RN502J) admin admin
Winstars WS-WN527A2 - -
Winstars WS-WN535G3R admin -
Winstars WS-WN536A8 admin admin
Winstars WS-WR511N1 admin admin
Winstars WS-WR511NR2 - -
Winstars WS-WN535G3E - -
Winstars WS-WN566A2 admin admin
Winstars WS-WN511N2v2 - -
Winstars WS-WN566A2A admin admin
Winstars WS-WN566A2 (rev A) admin admin
Winstars WS-WN575A2 admin admin
Winstars WS-WN577A2 admin admin
Winstars WS-WN577A2 (rev A) admin admin
Wippies (BeWAN) BWA iBox V1.0 - -
Wippies WifiBox (APG61) - -
Wippies BWA iBoxV1.0 (BeWAN) - -
Wippies BWA iBox V1.0 - -
WISE TIGER WT-RT8501 admin -
WISE TIGER WT-RT8501v1 admin -
Wistron NeWeb RT-200G - password
XAVi X5671 admin admin
XAVi X7968 admin admin
Xiaomi MiWiFi 3G - -
Xiaomi MiWiFi 3A - -
Xiaomi MiWiFi 4 - -
Xiaomi MiWiFi HD - -
Xiaomi MiWiFi (R1D) - -
Xiaomi MiWiFi (R2D) - -
Xiaomi MiWiFi 3 - -
Xiaomi MiWiFi 3C - -
Xiaomi MiWiFi 4Q - -
Xiaomi MiWiFi Lite - -
Xiaomi MiWiFi Mini - -
Xiaomi MiWiFi Pro - -
Xiaomi MiWiFiR3 - -
Xiaomi MiWiFiR3C - -
Xiaomi MiWiFiR1D - -
Xiaomi MiWiFiR2D - -
Xiaomi MiWiFiR4Q - -
Xiaomi MiWiFi4A - -
Xiaomi MiWiFi HDR3D - -
Xiaomi MiWiFi LiteR1CL - -
Xiaomi MiWiFi MiniR1CM - -
Xiaomi MiWiFi ProR3P - -
X-Micro XWL-11bRRG - -
X-Micro XWL-11GRAG admin admin
X-Micro XWL-11GRAR admin admin
X-Micro XWL-11GRIX admin 1234
Xterasys XR-1405b - -
Xterasys XR-1405B - admin
Xunlei rs1309 - -
YouHua WR1200JS admin admin
YouHua WR1200JS1 admin admin
ZBT WE826 - -
ZBT WG2626 admin admin
ZBT Manuf. mdl - root
ZBT WE1326V03 admin admin
ZBT WE1326 admin admin
ZBT WE826B0 - root
ZBT WE-826 - root
ZBT WE-826B0 - root
ZBT WG2626 (SATA V03) - -
ZBT WG2626V03 admin admin
ZBT WG3526 admin admin
Z-Com XI-2250 - -
Z-Com XN-2050 - -
Zero One Technology AF411W admin 0
Zero One Technology PAN1000W - -
Zero One Technology PUN1000W - -
Zero One Technology AF 0 admin
Zhuhai FTZ Oplink Communications OPU1120 - -
Zinwell ZW-N5800 - -
ZIO 3300N - -
ZIO FreeZIO admin 123456789
ZIO V11 - -
ZIO X11 - -
ZIO X11A - -
ZIO ZIO-3300N - -
Zonet ZSR4154WS admin admin
Zonet ZSR1134WE guest guest
Zonet ZSR1104WE admin 1234
Zoom 5350 admin admin
Zoom 4506 3G - -
Zoom 5352 admin admin
Zoom 5354 - -
Zoom 5363 admin admin
Zoom ADSL WLAN X6 Modem/Router, Series 1046 (5590) admin zoomadsl
Zoom Wireless-G Router, Series 1056 (4401) - -
Zoom X6 ADSL Modem, Series 1084 - -
Zoom Series 1100 Model 4504 admin -
Zoom Wireless-N Series 1095 - -
Zoom X7N ADSL Modem, Series 1091 admin zoomadsl
Zoom ADSL Modem / Router w/ Wireless-N, Series 1093 admin zoomadsl
Zoom X6 ADSL Router, Series 1046 (5590A) - -
Zoom X6 ADSL Router, Series 1058 (5590C) admin zoomadsl
Zoom X6v ASDL VoIP Wireless Router, Series 1067 (5697) user password
Zoom 4501 - -
Zoom X7N ADSL Modem Series 1091 - -
Zoom 4401 - -
Zoom 5363 (AC1901) admin admin
Zoom 5590 zoomadsl admin
Zoom 3G Wireless-N Travel Router# Series 1096 admin -
Zoom 5590C zoomadsl admin
Zoom 569x - -
Zoom ADSL Modem / Router w/ Wireless-N# Series 1093 - -
Zoom X6 ADSL Modem Series 1084 - -
Zoom X6 ADSL Modem# Series 1084 - -
Zoom X6 ADSL RouterSeries 1046 (5590A) - -
Zoom X7N ADSL Modem# Series 1091 - -
Zoom X7n# 5790 (5790-00-00AG) zoomadsl admin
Zoom 5697 user password
ZTE ZXHN H118Nv2.3 - -
ZTE ZXV10H108N(v2 ?) - -
ZTE ZXV10 H618BE8 - -
ZTE MF10 admin admin
ZTE MF28G - -
ZTE MF28D - -
ZTE ZXHN H108N v2 - -
ZTE MF28B - -
ZTE ZXDSL 931WII V1 admin admin
ZTE ZXHN H118Na v2.3 - admin
ZTE ZXV10 H618B - -
ZTE ZXV10 W300E - -
ZTE WF820#ERROR! ltecl4r0 1admin0
ZTE WF820+ 1admin0 ltecl4r0
ZTE ZXHN H389A - -
ZTE ZXHN H108Nv2.5 - -
ZTE ZXHN H108Nv1.x admin admin
Zunidata R4020A admin admin
Zunidata R405G-A - -
ZuniDigital ZR301 admin admin
ZuniDigital ZGR304 - -
ZuniDigital ZGR304F admin admin
ZyXEL EMG3425-Q10A admin 1234
ZyXEL AMG1202-T10A - -
ZyXEL AMG1202-T10B admin 1234
ZyXEL AMG1302-T10A - -
ZyXEL C1000Z - -
ZyXEL EMG3415-B10A - admin
ZyXEL Keenetic Giga admin 1234
ZyXEL Keenetic Giga III admin admin
ZyXEL NVG2053 - -
ZyXEL Keenetic Ultra II admin admin
ZyXEL Keenetic Ultra - -
ZyXEL MWR102 admin 1234
ZyXEL MWR222 1234 -
ZyXEL NBG-318S - -
ZyXEL NBG-334SH 1234 -
ZyXEL NBG334W 1234 -
ZyXEL NBG4104 - -
ZyXEL NBG4114 - -
ZyXEL NBG-415N - -
ZyXEL NBG-416N 1234 -
ZyXEL NBG-417N 1234 -
ZyXEL NBG-418N v2 admin 1234
ZyXEL NBG-419N v1 admin 1234
ZyXEL NBG-419N v2 1234 -
ZyXEL NBG5615 - -
ZyXEL NBG420N 1234 -
ZyXEL NBG6515 admin 1234
ZyXEL NBG4604 1234 -
ZyXEL NBG-418N v1 admin 1234
ZyXEL NBG2105 - -
ZyXEL NBG460N 1234 -
ZyXEL NBG4615 v2 1234 -
ZyXEL NBG5715 1234 -
ZyXEL NBG6503 admin 1234
ZyXEL NBG6604 - -
ZyXEL NBG6615 admin 1234
ZyXEL NBG6815 - -
ZyXEL P-2601HN-F3 admin 1234
ZyXEL P-2602HWN-D7A admin 1234
ZyXEL NBG6716 - -
ZyXEL NBG6817 (Armor Z2) - -
ZyXEL P-660HN-T1A admin 1234
ZyXEL P-660HN-T1A v2 admin 1234
ZyXEL P-660HN-T1H admin 1234
ZyXEL P-660HN-T3A admin 1234
ZyXEL P-660HW-D1 - -
ZyXEL P-660W-T1 v2 - -
ZyXEL P-661HNU-F3 admin 1234
ZyXEL P-663HN-51 admin 1234
ZyXEL P-870HW-51a - -
ZyXEL P-1302-T10B admin 1234
ZyXEL P-2601HN-F1 admin 1234
ZyXEL VMG1312-B10A - -
ZyXEL VMG3312-B10B admin 1234
ZyXEL VMG3925-B10B admin 1234
ZyXEL WAP6804 - -
ZyXEL P-2812HNU-F1 admin 1234
ZyXEL P-2812HNU-F3 admin 1234
ZyXEL P-320W v3 1234 -
ZyXEL P-320W 1234 -
ZyXEL P-330W v1 admin 1234
ZyXEL P-334WT - -
ZyXEL P-6101C - -
ZyXEL P-660HW-61 - -
ZyXEL P-660HW-T1 v2 admin 1234
ZyXEL P-870HN-51b admin 1234
ZyXEL P-870HN-53b admin 1234
ZyXEL P-870HNU-51c admin 1234
ZyXEL P-873HNUP-51B admin 1234
ZyXEL P8802T - -
ZyXEL PK5000Z (Qwest) - -
ZyXEL Prestige 334W (P-334W) 1234 -
ZyXEL Prestige 964 user 1234
ZyXEL VFG6005N admin 1234
ZyXEL WSQ20 - -
ZyXEL WSQ60 - -
ZyXEL WSR30 - -
ZyXEL X150N - -
ZyXEL X-550 admin 1234
ZyXEL ZyWALL 2WG 1234 -
ZyXEL AMG1202-10A 1234 -
ZyXEL EMG6765-Q10A - admin
ZyXEL HomeSafe 100W (HS-100W) - -
ZyXEL Keenetic Lite II admin 1234
ZyXEL PK5001Z (CenturyLink) 'randomly generated'' admin
ZyXEL X650 - -
ZyXEL EMG3425-Q10AA01 1234 admin
ZyXEL HomeSafe 100W - -
ZyXEL Keenetic 4G 1234 admin
ZyXEL Keenetic 4G rev B admin 1234
ZyXEL Keenetic Giga (I Gen.) 1234 admin
ZyXEL Keenetic Giga II - -
ZyXEL Multy X (WSQ50) - -
ZyXEL MWR102V2.04r1 1234 admin
ZyXEL NBG334WEE 1234 -
ZyXEL NBG-415Nv1 - -
ZyXEL NBG-416Nver B 1234 -
ZyXEL NBG-418N - -
ZyXEL NBG-419N 1234 admin
ZyXEL NBG460Nv1 1234 -
ZyXEL NBG4615 1234 -
ZyXEL NBG4615 v1 1234 -
ZyXEL NBG5615v1 1234 -
ZyXEL NBG6515 (EU0101F) 1234 admin
ZyXEL NBG6616 1234 -
ZyXEL NBG6617 1234 -
ZyXEL NBG6617 (EU0101F) 1234 -
ZyXEL NBG6815 (EU0101F) 1234 -
ZyXEL NBG6816 (Armor Z1) admin 1234
ZyXEL P-2601HNF1 1234 admin
ZyXEL P-2601HNLF1 - -
ZyXEL P-2601HNLF3 - -
ZyXEL P-2602HWND7A - -
ZyXEL P-330W - -
ZyXEL P-330W v2 - -
ZyXEL P-660HNT3A - -
ZyXEL P660HN Lite EE - -
ZyXEL P-660HN-T1HT1H 1234 -
ZyXEL P660HW 1234 -
ZyXEL P660HW-B1A - -
ZyXEL P-660HW-D1 v2 - -
ZyXEL P-660HW-T1T1 - -
ZyXEL P-660HW-T1 v1 - -
ZyXEL P-660W - -
ZyXEL P-660W-T1v3 - -
ZyXEL P-661HNUF3 - -
ZyXEL P-663HN-51v1 1234 admin
ZyXEL P-870HW-51a (v2) - -
ZyXEL P-870HN51b 1234 admin
ZyXEL P-870HNU51c - -
ZyXEL PK5001Z 'randomly generated'' admin
ZyXEL Prestige 334W - -
ZyXEL Prestige 334WT (P-334WT) - -
ZyXEL VMG4380-B10A admin 1234
ZyXEL VMG9827-B50A - -
ZyXEL WSQ50 - -
ZyXEL WSQ50 (Multy X) - -
Đây là các thông tin xác thực phổ biến của Router.
Thương hiệu IP đăng nhập Tên đăng nhập Mật khẩu
D-Link http://192.168.0.1 - admin
TP-LINK http://192.168.1.1 admin admin
Netgear http://192.168.1.1 admin password