PROLiNK Default Login - Username, Password and IP Address

Địa chỉ IP mặc định cho PROLiNK

Based on your local ip address, pick the correct IP address from the list above and click Admin. You should be redirected to your router admin interface.

Đăng nhập mặc định của PROLiNK

50 %
Địa chỉ IP:
192.168.123.254
Tên đăng nhập:
admin
Mật khẩu:
password
50 %
Địa chỉ IP:
192.168.1.254
Tên đăng nhập:
-
Mật khẩu:
admin

PROLiNK Router Login

Thực hiện theo các hướng dẫn sau để đăng nhập vào PROLiNK Router.

  1. Kết nối cáp Router với máy tính xách tay hoặc máy tính của bạn. Hoặc sử dụng mạng không dây của bạn.

    Lời khuyên - Tốt nhất là sử dụng kết nối có dây trong khi thiết lập Router PROLiNK. Điều này tránh nguy cơ đột nhiên bị đăng xuất khi lưu các thay đổi của bạn.

  2. Mở trình duyệt web bạn chọn và nhập địa chỉ IP của Router PROLiNK. Bạn có thể tìm thấy địa chỉ IP ở mặt sau của bộ định tuyến của bạn.

  3. Bây giờ hãy nhập tên người dùng và mật khẩu mặc định của Router bằng cách truy cập trang quản trị. Nếu bạn không có tên người dùng và mật khẩu, bạn có thể thử một trong những mật khẩu mặc định cho Router PROLiNK.

PROLiNK Routers Help

Nếu bạn không thể đăng nhập vào bộ định tuyến của bạn, thì có lẽ bạn đang nhập sai tên người dùng hoặc mật khẩu. Hãy nhớ ghi chú cả hai sau khi bạn thay đổi chúng.

  • Quên mật khẩu đăng nhập? Cố gắng thiết lập lại đăng nhập bộ định tuyến của bạn. Để thực hiện việc này, nhấn và giữ nút đen nhỏ được tìm thấy ở phía sau bộ định tuyến của bạn trong khoảng 10 giây. Điều này sẽ đặt lại bộ định tuyến của bạn về cài đặt gốc.
  • Trang đăng nhập bộ định tuyến không tải? Nếu trang đăng nhập không tải, hãy đảm bảo thiết bị bạn đang sử dụng được kết nối với mạng không dây. Bạn cũng sẽ cần kiểm tra xem địa chỉ IP của bộ định tuyến sai có được đặt làm địa chỉ mặc định không.
  • Đôi khi các trang có thể có vấn đề tải, hoặc vấn đề với tốc độ. Trong trường hợp này, mạng của bạn có thể đang sử dụng một địa chỉ IP khác. Nếu điều này xảy ra, hãy tham khảo danh sách bộ định tuyến địa chỉ IP của chúng tôi và tìm đúng địa chỉ. Nếu bạn cần bất kỳ sự giúp đỡ, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về Làm thế nào để tìm địa chỉ IP của Router.

FAQ Brands

1. What is the username and password of PROLiNK routers?

The majority of the PROLiNK routers have a default username of admin and a default password of admin

2. What is the default password of a PROLiNK router?

The majority of the PROLiNK routers have the default password admin

3. What is the default IP of a PROLiNK router?

The majority of the PROLiNK routers use 192.168.1.254 as the default IP address

4. How to log in to a PROLiNK router?

First, type the router’s IP address in your browser address bar, Then, enter your router username and password, and then click OK or LOGIN.
Above, you can find the most probable default credentials.

5. How to troubleshoot a PROLiNK router?

First check if the WAN cable is connected to the correct port of the router which is labelled as “WAN”. Then check if you are connected either by using the Wi-Fi network or a LAN cable connected to a LAN-labelled port of the router.

6. How to reset PROLiNK router login password?

Resetting the admin password of most PROLiNK routers is simple and requires pushing a reset button, located on the router itself, for 5 to 10 seconds.