Netgear Default Login - Username, Password and IP Address

Địa chỉ IP mặc định cho Netgear

Đăng nhập mặc định của Netgear

98 %
Địa chỉ IP:
192.168.1.1
Tên đăng nhập:
admin
Mật khẩu:
password
1 %
Địa chỉ IP:
10.0.0.138
Tên đăng nhập:
admin
Mật khẩu:
admin
0 %
Địa chỉ IP:
192.168.0.1
Tên đăng nhập:
superuser
Mật khẩu:
password
0 %
Địa chỉ IP:
192.168.0.1
Tên đăng nhập:
admin
Mật khẩu:
1234

Netgear Router Login

Thực hiện theo các hướng dẫn sau để đăng nhập vào Netgear Router.

  1. Kết nối cáp Router với máy tính xách tay hoặc máy tính của bạn. Hoặc sử dụng mạng không dây của bạn.

    Lời khuyên - Tốt nhất là sử dụng kết nối có dây trong khi thiết lập Router Netgear. Điều này tránh nguy cơ đột nhiên bị đăng xuất khi lưu các thay đổi của bạn.

  2. Mở trình duyệt web bạn chọn và nhập địa chỉ IP của Router Netgear. Bạn có thể tìm thấy địa chỉ IP ở mặt sau của bộ định tuyến của bạn.

  3. Bây giờ hãy nhập tên người dùng và mật khẩu mặc định của Router bằng cách truy cập trang quản trị. Nếu bạn không có tên người dùng và mật khẩu, bạn có thể thử một trong những mật khẩu mặc định cho Router Netgear.

Netgear Routers Help

Nếu bạn không thể đăng nhập vào bộ định tuyến của bạn, thì có lẽ bạn đang nhập sai tên người dùng hoặc mật khẩu. Hãy nhớ ghi chú cả hai sau khi bạn thay đổi chúng.

  • Quên mật khẩu đăng nhập? Cố gắng thiết lập lại đăng nhập bộ định tuyến của bạn. Để thực hiện việc này, nhấn và giữ nút đen nhỏ được tìm thấy ở phía sau bộ định tuyến của bạn trong khoảng 10 giây. Điều này sẽ đặt lại bộ định tuyến của bạn về cài đặt gốc.
  • Trang đăng nhập bộ định tuyến không tải? Nếu trang đăng nhập không tải, hãy đảm bảo thiết bị bạn đang sử dụng được kết nối với mạng không dây. Bạn cũng sẽ cần kiểm tra xem địa chỉ IP của bộ định tuyến sai có được đặt làm địa chỉ mặc định không.
  • Đôi khi các trang có thể có vấn đề tải, hoặc vấn đề với tốc độ. Trong trường hợp này, mạng của bạn có thể đang sử dụng một địa chỉ IP khác. Nếu điều này xảy ra, hãy tham khảo danh sách bộ định tuyến địa chỉ IP của chúng tôi và tìm đúng địa chỉ. Nếu bạn cần bất kỳ sự giúp đỡ, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về Làm thế nào để tìm địa chỉ IP của Router.
Model sử dụng Netgear

A6250
-
-
AC1450
admin / password
192.168.1.1
AC1450v1
admin / password
192.168.1.1
C3000
admin / password
192.168.0.1
C3000v2
admin / password
192.168.0.1
C3700
admin / password
192.168.0.1
C3700v2
admin / password
192.168.0.1
C6220
admin / password
192.168.0.1
C6250
admin / password
-
C6300
admin / password
-
C6300-100NAS
admin / password
-
C6300v2
admin / password
-
C7000
admin / password
192.168.0.1
C7000 v2
admin / password
192.168.0.1
C7100V
admin / password
192.168.0.1
C7500
admin / password
192.168.0.1
C7500-100NAS v1
admin / password
-
C7800
-
-
C7800v1
-
-
CAX80
admin / password
-
CG2003D
admin / password
192.168.0.1
CG3000
admin / password
192.168.0.1
CG3000D
admin / password
192.168.0.1
CG3000D-100NAS
admin / password
192.168.0.1
CG3000Dv2
admin / password
192.168.0.1
CG3000v2
admin / password
192.168.0.1
CG3000v2 (-2STAUS)
admin / password
192.168.0.1
CG3100Dv3
admin / password
192.168.0.1
CG3300D
-
192.168.0.1
CG814WB
admin / password
192.168.0.1
CG814WG
admin / password
192.168.0.1
CG814WGv1
admin / password
192.168.0.1
CG814WGv2
superuser / password
192.168.0.1
CG814WH
-
-
CG814W v1
-
-
CGD24N
-
-
CGD24Nv1
admin / password
192.168.0.1
CGD24Nv2
admin / password
192.168.0.1
D6000
-
-
D6100
admin / password
-
D6200
admin / password
-
D6200v1
admin / password
192.168.0.1
D6200v2
admin / password
-
D6300
admin / password
192.168.0.1
D6300v1
admin / password
192.168.0.1
D6400
admin / password
-
D6400-100UKS
admin / password
-
D7000
admin / password
-
D7000-100NAS
admin / password
-
D7000v2
admin / password
-
D7800
admin / password
-
DG834GBv5
admin / password
192.168.0.1
DG834GPN
admin / password
192.168.0.1
DG834GT
admin / password
192.168.0.1
DG834Gv1
admin / password
192.168.0.1
DG834Gv2
admin / password
192.168.0.1
DG834Gv3
admin / password
192.168.0.1
DG834Gv4
admin / password
192.168.0.1
DG834Gv5
admin / password
192.168.0.1
DG834GVSP
admin / password
192.168.0.1
DG834Nv1
admin / password
192.168.0.1
DG834Nv2
admin / password
192.168.0.1
DG834PN
admin / password
192.168.0.1
DGFV114G
admin / password
192.168.1.1
DGN1000
admin / password
192.168.0.1
DGN2000
admin / password
192.168.0.1
DGN2200v1
admin / password
192.168.0.1
DGN2200v3
admin / password
192.168.0.1
DGN2200v4
admin / password
192.168.0.1
DGN3500
admin / password
192.168.0.1
DGND3300
admin / password
192.168.0.1
DGND3300v1
admin / password
192.168.0.1
DGND3700
admin / password
192.168.0.1
DGND3700v1
admin / password
192.168.0.1
DGND3700v2
admin / password
192.168.0.1
DGND3800B
-
-
DGND3800B-100GRS
-
-
DGND4000
admin / password
192.168.0.1
EVG2000
admin / admin
10.0.0.138
FM114P
admin / password
192.168.0.1
FVG318v1
admin / password
192.168.0.1
FVG318v1v1
admin / password
192.168.0.1
FVS318N
admin / password
192.168.1.1
FVW318
admin / password
192.168.0.1
FWAG114
admin / password
192.168.0.1
FWAG114NA
admin / password
192.168.0.1
FWG114Pv1
admin / password
192.168.0.1
FWG114Pv2
admin / password
192.168.0.1
Jaguar (Nighthawk X12)
admin / password
-
JaguarNighthawk X12
admin / password
-
Jaguar (RAX80)Nighthawk AX8
admin / password
-
Jaguar (RAX80)Nighthawk AX8 (Nighthawk X12)
admin / password
-
JDGN1000
admin / admin
192.168.1.1
JNR1010v2
admin / password
-
JNR3000
admin / password
-
JNR3210
admin / password
192.168.1.1
JR6100
-
192.168.1.1
JR6150
-
-
JWNR2000v1
admin / password
192.168.1.1
JWNR2000v2
admin / password
192.168.1.1
KWGR614
admin / password
192.168.1.1
Leopard
admin / password
-
Leopard (Nighthawk X16)
admin / password
-
Leopard (RAX120)
admin / password
-
Leopard (RAX120)Nighthawk AX12
admin / password
-
Leopard (RAX120)(Nighthawk AX12)
admin / password
-
LG6100D
admin / password
192.168.0.1
LG6100D-1SNNAS
admin / password
192.168.0.1
MBR1210
admin / password
192.168.0.1
MBR1210 H2
admin / password
192.168.0.1
MBR1515
admin / password
192.168.0.1
MBR1516
admin / password
192.168.0.1
MBR624GU
admin / password
192.168.0.1
MBR814X
-
-
MBRN3000
admin / password
192.168.0.1
MR314
admin / 1234
192.168.0.1
MR60
-
-
MR814v1
admin / password
192.168.0.1
MR814v2
admin / password
192.168.0.1
MR814v3
admin / password
192.168.0.1
MVBR1210C
admin / password
192.168.0.1
N150R
admin / admin
192.168.1.1
N300R
admin / password
192.168.1.1
Nighthawk AC2100
admin / password
192.168.1.1
Nighthawk AC2400
admin / password
192.168.1.1
Nighthawk AX4 RAX40
-
-
Nighthawk M1 (MR1100)
-
-
Nighthawk M1MR1100
-
-
Nighthawk M5 Fusion (MR5000)
-
-
Nighthawk M5 Fusion (MR5000-2A1NAS)
-
-
Orbi Cable Router (CBR40)
admin / password
-
Orbi Outdoor Satellite (RBS50Y)
admin / password
-
Orbi Outdoor Satellite (RBS50Y) Gen2
admin / password
-
Orbi Pro Ceiling Satellite (SRC60)
-
-
Orbi Pro Router (SRR60)
-
-
Orbi Pro RouterSRR60
-
-
Orbi RouterPro (SRR60)
-
-
Orbi Router (RBR10)
-
-
Orbi Router (RBR150)
-
-
Orbi Router (RBR20)
admin / password
-
Orbi RouterRBR20
-
-
Orbi Router (RBR40)
admin / password
192.168.1.1
Orbi RouterRBR40
admin / password
192.168.1.1
Orbi Router (RBR50)
admin / password
192.168.1.1
Orbi RouterRBR50
admin / password
192.168.1.1
Orbi Router (RBR50v2)
admin / password
-
Orbi Router (RBR850)
-
-
Orbi RouterRBS50
admin / password
192.168.1.1
Orbi SatelliteRBR20
-
-
Orbi Satellite (RBS20)
admin / password
-
Orbi Satellite (RBS20) Gen2
-
-
Orbi Satellite (RBS40)
admin / password
192.168.1.1
Orbi SatelliteRBS40
admin / password
192.168.1.1
Orbi Satellite (RBS50)
admin / password
192.168.1.1
Orbi SatelliteRBS50
admin / password
192.168.1.1
Orbi Satellite (RBS50v2)
-
-
Orbi Voice Satellite (RBS40V)
-
-
Orbi Wall Plug SatelliteRBW30
admin / password
192.168.1.1
PR2000
admin / password
-
R6000
admin / password
192.168.1.1
R6020
admin / password
192.168.1.1
R6050
admin / password
-
R6080
admin / password
192.168.1.1
R6100
admin / password
192.168.1.1
R6120
admin / password
192.168.1.1
R6200
-
-
R6200v1
admin / password
192.168.1.1
R6200v2
admin / password
-
R6220
admin / password
192.168.1.1
R6220-100NAS
admin / password
-
R6220100NAS
admin / password
-
R6230
admin / password
192.168.1.1
R6250
admin / password
192.168.1.1
R6260
admin / password
-
R6300
-
-
R6300 v1
admin / password
192.168.1.1
R6300 v2
admin / password
192.168.1.1
R6350
admin / password
-
R6400-100NAS
admin / password
192.168.1.1
R6400-100NAS v1
admin / password
192.168.1.1
R6400 v1
admin / password
192.168.1.1
R6400v1 (-100NAS)
admin / password
192.168.1.1
R6400 v2
admin / password
-
R6700
admin / password
-
R6700 v2
admin / password
192.168.1.1
R6700 v3
admin / password
-
R6800
admin / password
192.168.1.1
R6850
admin / password
-
R6900P
admin / password
-
R6900P-100NAS
admin / password
-
R6900v1
admin / password
-
R6900v2
admin / password
192.168.1.1
R7000
admin / password
-
R7000P
admin / password
-
R7000P-100NAS
admin / password
-
R7100LG
admin / password
192.168.1.1
R7300DST
admin / password
-
R7450
admin / password
192.168.1.1
R7500
admin / password
-
R7500-100NAS v1(''Nighthawk X4'')
admin / password
-
R7500v1
admin / password
-
R7500v2
admin / password
-
R7800
admin / password
-
R7800-100NAS
admin / password
-
R7800-100NAS (v2)
admin / password
-
R7800-100NAS (v2)(''Nighthawk X4S'')
admin / password
www.routerlogin.net
R7900
admin / password
-
R7900-100NAS
admin / password
-
R7900-100NAS(Nighthawk X6)
admin / password
-
R7900P
admin / password
-
R7900P(Nighthawk X6S)
admin / password
-
R7960P
admin / password
-
R7960P(Nighthawk X6S)
admin / password
-
R8000
admin / password
-
R8000-100NAS
admin / password
-
R8000P
admin / password
-
R8000P-100NAS
admin / password
-
R8000P-100NAS(Nighthawk X6S)
admin / password
-
R8300
admin / password
-
R8300-100NAS
admin / password
-
R8300-100NAS(Nighthawk X8)
admin / password
-
R8500
admin / password
-
R8500-100NAS
admin / password
-
R8500-100NAS(Nighthawk X8)
admin / password
-
R8900
admin / password
-
R8900-100NAS
admin / password
-
R8900-100NAS(Nighthawk X10)
admin / password
-
R9000
admin / password
-
R9000-100NAS
admin / password
-
R9000-100NAS(Nighthawk X10)
admin / password
-
RAX120
admin / password
-
RAX120 (Leopard)Nighthawk AX12
admin / password
-
RAX120 (Nighthawk AX12)
admin / password
-
RAX20
admin / password
-
RAX200 (Nighthawk AX20)
-
-
RAX200 (Nighthawk Tri-Band AX12)
-
-
RAX40-NAS100(Nighthawk AX4)
admin / password
-
RAX40 (Nighthawk AX4)
admin / password
-
RAX75
admin / password
-
RAX80 (Jaguar)Nighthawk AX8
admin / password
-
RAX80 (Nighthawk AX8)
admin / password
-
RS400
-
-
SRXN3205
admin / password
192.168.1.1
VersaLink B90-755025-15
-
192.168.1.254
VersaLink B90-755025-1514
-
192.168.1.254
VEVG2500-1NCGES (Numericable)
admin / password
192.168.0.1
VEVG2500 (Numericable)
admin / password
192.168.0.1
VVG2000-1
-
-
VVG2000-1 (B/D)
-
-
WAC124
admin / password
192.168.0.100
WGM124
admin / password
192.168.1.1
WGPS606
admin / password
-
WGR101
admin / password
192.168.0.1
WGR612
admin / password
192.168.1.1
WGR612v1
admin / password
-
WGR613VAL
admin / password
192.168.61.1
WGR614L
admin / password
192.168.1.1
WGR614v1
admin / password
192.168.0.1
WGR614v10
admin / password
192.168.1.1
WGR614v2
admin / password
192.168.0.1
WGR614v3
admin / password
192.168.0.1
WGR614v4
admin / password
192.168.0.1
WGR614v5
admin / password
192.168.0.1
WGR614v6
admin / password
192.168.1.1
WGR614v7
admin / password
192.168.1.1
WGR614v8
admin / password
192.168.1.1
WGR614v9
admin / password
192.168.1.1
WGR615V
admin / password
192.168.61.1
WGR615V v1
admin / password
192.168.61.1
WGR615V v2
admin / password
192.168.61.1
WGR826V
-
-
WGT624v1
admin / password
192.168.0.1
WGT624v2
admin / password
192.168.0.1
WGT624v3
admin / password
192.168.1.1
WGT624v4
admin / password
192.168.1.1
WGT634U
admin / password
192.168.1.1
WGU624
admin / password
192.168.1.1
WN2000RPTv2
admin / password
192.168.1.1
WN2000RPTv3
-
-
WN3000RP
admin / password
192.168.1.250
WN604
admin / password
192.168.0.100
WNDAP360
admin / password
192.168.0.100
WNDR3300v1
admin / password
192.168.1.1
WNDR3300v2
-
-
WNDR3400
-
-
WNDR3400v1
admin / password
192.168.1.1
WNDR3400v2
admin / password
192.168.1.1
WNDR3400v3
admin / password
192.168.1.1
WNDR3700v1
admin / password
192.168.1.1
WNDR3700v2
admin / password
192.168.1.1
WNDR3700v3
admin / password
192.168.1.1
WNDR3700v4
admin / password
192.168.1.1
WNDR3700v5
admin / password
-
WNDR3709v30
admin / password
192.168.1.1
WNDR3800
admin / password
192.168.1.1
WNDR4000
admin / password
192.168.1.1
WNDR4300
admin / password
-
WNDR4300v1
admin / password
192.168.1.1
WNDR4300v2
admin / password
192.168.1.1
WNDR4500
admin / password
-
WNDR4500v1
admin / password
192.168.1.1
WNDR4500v2
admin / password
192.168.1.1
WNDR4500v3
-
-
WNDR4700
admin / password
-
WNDR4700CENTRIA
admin / password
-
WNDR4700 (CENTRIA)
admin / password
-
WNDRMACv1
admin / password
192.168.1.1
WNR1000v1
admin / password
192.168.1.1
WNR1000v2
admin / password
192.168.1.1
WNR1000v2h2
admin / password
192.168.1.1
WNR1000v3
admin / password
192.168.1.1
WNR1000v4
admin / password
-
WNR1500
admin / password
-
WNR2000v1
admin / password
192.168.1.1
WNR2000v2
admin / password
192.168.1.1
WNR2000v3
admin / password
192.168.1.1
WNR2000v4
admin / password
-
WNR2000v5
admin / password
-
WNR2200
admin / password
192.168.1.1
WNR2200v1
admin / password
192.168.1.1
WNR2500
admin / password
-
WNR3500Lv1
admin / password
192.168.1.1
WNR3500Lv2
admin / password
192.168.1.1
WNR3500U
admin / password
192.168.1.1
WNR3500U (WNR3500L-100NAR)
admin / password
192.168.1.1
WNR3500v1
admin / password
192.168.1.1
WNR3500v2
admin / password
192.168.1.1
WNR612v2
admin / password
192.168.1.1
WNR612v3
-
-
WNR834A
admin / password
-
WNR834AA
admin / password
-
WNR834B v1
admin / password
192.168.1.1
WNR834Bv1
admin / password
192.168.1.1
WNR834B v2
admin / password
192.168.1.1
WNR834Bv2
admin / password
192.168.1.1
WNR834M
admin / password
192.168.1.1
WNR854T
admin / password
192.168.1.1
WPN824N
admin / password
192.168.1.1
WPN824v1
admin / password
192.168.1.1
WPN824v2
admin / password
192.168.1.1
WPN824v3
admin / password
192.168.1.1
WPNT834
admin / password
192.168.1.1
WPNT834B1
admin / password
192.168.1.1
XR300
-
-
XR450
admin / password
www.routerlogin.net
XR450 (Nighthawk Pro Gaming)
admin / password
www.routerlogin.net
XR500
admin / password
admin
XR500 (Nighthawk Pro Gaming)
admin / password
www.routerlogin.net
XR700
admin / password
-
XR700-100NAS(Nighthawk Pro Gaming)
admin / password
-

FAQ Brands

1. What is the username and password of Netgear routers?

The majority of the Netgear routers have a default username of admin and a default password of admin

2. What is the default password of a Netgear router?

The majority of the Netgear routers have the default password admin

3. What is the default IP of a Netgear router?

The majority of the Netgear routers use 192.168.1.254 as the default IP address

4. How to log in to a Netgear router?

First, type the router’s IP address in your browser address bar, Then, enter your router username and password, and then click OK or LOGIN.
Above, you can find the most probable default credentials.

5. How to troubleshoot a Netgear router?

First check if the WAN cable is connected to the correct port of the router which is labelled as “WAN”. Then check if you are connected either by using the Wi-Fi network or a LAN cable connected to a LAN-labelled port of the router.

6. How to reset Netgear router login password?

Resetting the admin password of most Netgear routers is simple and requires pushing a reset button, located on the router itself, for 5 to 10 seconds.