192.168.20.1 - Login Admin

192.168.20.1 IP Address

Để truy cập trang admin loại 192.168.20.1 vào thanh địa chỉ của trình duyệt web của bạn hoặc nhấp vào liên kết bên dưới.

Dựa trên địa chỉ IP Local của bạn, đây là địa chỉ ip quản trị Router của bạn. Đây chỉ là trường hợp nếu bạn ở cùng lớp mạng với Router wifi của bạn.

Cách đăng nhập 192.168.20.1

Thực hiện theo các bước đơn giản này để đăng nhập vào Router của bạn bằng 192.168.20.1 địa chỉ IP.

  1. Kết nối cáp Router với máy tính của bạn. (Bạn cũng có thể sử dụng mạng không dây). Kiểm tra kỹ thiết bị mà bạn muốn kết nối với wi-fi.

    Mẹo - Nên sử dụng kết nối có dây trong khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào. Điều này tránh nguy cơ đột nhiên bị đăng xuất khi bạn nhấp vào nút Lưu.

  2. Mở trình duyệt web và nhập địa chỉ IP của Router vào thanh địa chỉ. Bạn có thể tìm thấy địa chỉ IP ở mặt sau của bao bì đựng Router. Nếu địa chỉ không đúng, bạn sẽ phải xem tài liệu hướng dẫn sử dụng Router. IP được liệt kê là Degault Gateway là đúng.

  3. Đã đến lúc nhập tên người dùng và mật khẩu mặc định của Router bằng cách truy cập trang quản trị. Bạn có thể thử thông tin đăng nhập được đưa ra dưới đây. Các giá trị mặc định cho quản trị viên là:

    root | user | admin

    Nếu không có cách nào ở trên thành công, hãy nhập tên bộ định tuyến của bạn vào trình duyệt của bạn để xác định tên người dùng và mật khẩu đăng nhập mặc định mà bạn cần. Bạn sẽ được chuyển đến trang cấu hình của mô hình nơi có thể quản lý cài đặt mạng và bộ định tuyến.

Xử lý sự cố 192.168.20.1

Nếu bạn không thể đăng nhập vào bộ định tuyến của bạn, thì có lẽ bạn đang nhập sai tên người dùng hoặc mật khẩu. Ngoài ra, hãy nhớ ghi chú cả hai sau khi bạn thay đổi chúng.

  • Quên mật khẩu đăng nhập? Cố gắng thiết lập lại đăng nhập bộ định tuyến của bạn. Để thực hiện việc này, nhấn và giữ nút đen nhỏ được tìm thấy ở phía sau bộ định tuyến của bạn trong khoảng 10 giây. Điều này sẽ đặt lại bộ định tuyến của bạn về cài đặt gốc.
  • Trang đăng nhập bộ định tuyến không tải? Nếu trang đăng nhập không tải, hãy đảm bảo thiết bị bạn đang sử dụng được kết nối với mạng không dây. Bạn cũng sẽ cần kiểm tra xem địa chỉ IP của bộ định tuyến sai có được đặt làm địa chỉ mặc định không.
  • Đôi khi các trang có thể có vấn đề tải, hoặc vấn đề với tốc độ. Trong trường hợp này, mạng của bạn có thể đang sử dụng một địa chỉ IP khác. Nếu điều này xảy ra, hãy tham khảo danh sách bộ định tuyến địa chỉ IP của chúng tôi và tìm đúng địa chỉ. Nếu bạn cần bất kỳ sự giúp đỡ, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về Làm thế nào để tìm địa chỉ IP của Router.

Thương hiệu sử dụng 192.168.20.1

FAQ IP adddress

1. What is 192.168.20.1.?

192.168.20.1 is a default IP address. The IP address always contains 4 sets of numbers ranging between 0 and 255. This is because each device connected to the internet is supposed to have a unique address. So, the first three sets are the network id, and the last set is the device id. In 192.168.20.1 the network id is 192 and the device id is 168.20.1

2. How to log in to 192.168.20.1. / How to login into 192.168.20.1. / How to use 192.168.20.1.

First, type 192.168.20.1 in your browser’s address bar. Then, enter username and password, and then click OK or Login.

3. What are the (most common) default logins for 192.168.20.1.?

The most common default logins for 192.168.20.1 IP address are Username: admin, Password: admin

4. What is the (most common) default username for 192.168.20.1.?

The most common default username for 192.168.20.1 address is admin

5. What is the (most common) default password for 192.168.20.1.?

The most common default password for 192.168.20.1 address is admin

6. 192.168.20.1. - How to Access Router IP Address?

First, type 192.168.20.1 in your browser’s address bar, Then, enter your username and password, and then click OK or LOGIN.
The most common default logins to access 192.168.20.1 are - username: admin, password: admin

7. How to login into 192.168.20.1. / Hot to go to 192.168.20.1. / How to use 192.168.20.1.

First, type 192.168.20.1 in your browser’s address bar, Then, enter your username and password, and then click OK or LOGIN.
The most common default logins to access 192.168.20.1 are - username: admin, password: admin