Kasda - KW5212H Router Login - Username, Password and IP Address

Router Model: KW5212H

 • Username: admin
 • Password: adslroot
 • IP Address: 192.168.1.1 Login
 • SSID: WLAN

Địa chỉ IP mặc định cho KW5212H

Based on your local ip address, pick the correct IP address from the list above and click Admin. You should be redirected to your router admin interface.

Đăng nhập mặc định của Kasda

71 %
Địa chỉ IP:
192.168.1.1
Tên đăng nhập:
admin
Mật khẩu:
admin
29 %
Địa chỉ IP:
192.168.1.1
Tên đăng nhập:
admin
Mật khẩu:
adslroot

Kasda KW5212H Router Login

Để đăng nhập với tư cách quản trị viên vào Kasda KW5212H Router sử dụng hướng dẫn dưới đây.

 1. Kết nối PC hoặc Laptop của bạn thông qua cáp với Router của bạn. Hoặc thay vào đó sử dụng mạng không dây của bạn.

  Lời khuyên - Bạn nên thực hiện kết nối bằng cách sử dụng cáp được gắn vào Router Kasda KW5212H. Điều đó sẽ ngăn bạn mất kết nối trong lúc cấu hình router.

 2. Bằng cách sử dụng trình duyệt web bạn chọn và nhập địa chỉ IP của Router KW5212H, bạn sẽ truy xuất đến trang đăng nhập. Bạn có thể tìm thấy địa chỉ IP ở mặt sau của bộ định tuyến của bạn.

 3. Bây giờ hãy nhập tên người dùng và mật khẩu mặc định của bộ định tuyến của bạn và bạn sẽ được cấp quyền truy cập vào bảng quản trị của nó. Nếu bạn không biết tên người dùng và mật khẩu là gì thì hãy tìm một số tên mặc định của Router KW5212H với thương hiệu Kasda.

Kasda KW5212H Routers Support

Nếu bạn gặp vấn đề khi đăng nhập vào bộ định tuyến KW5212H, thì có lẽ bạn đang sử dụng sai tên người dùng hoặc mật khẩu. Đừng quên lưu trữ các chi tiết đăng nhập sau khi bạn đã đặt lại chúng.

 • Quên mật khẩu đăng nhập? Cố gắng thiết lập lại đăng nhập bộ định tuyến của bạn. Để thực hiện việc này, nhấn và giữ nút đen nhỏ được tìm thấy ở phía sau bộ định tuyến của bạn trong khoảng 10 giây. Điều này sẽ đặt lại bộ định tuyến của bạn về cài đặt gốc.
 • Trang đăng nhập bộ định tuyến không tải? Nếu trang đăng nhập không tải, hãy đảm bảo thiết bị bạn đang sử dụng được kết nối với mạng không dây. Bạn cũng sẽ cần kiểm tra xem địa chỉ IP của bộ định tuyến sai có được đặt làm địa chỉ mặc định không.
 • Đôi khi các trang có thể có vấn đề tải, hoặc vấn đề với tốc độ. Trong trường hợp này, mạng của bạn có thể đang sử dụng một địa chỉ IP khác. Nếu điều này xảy ra, hãy tham khảo danh sách bộ định tuyến địa chỉ IP của chúng tôi và tìm đúng địa chỉ. Nếu bạn cần bất kỳ sự giúp đỡ, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về Làm thế nào để tìm địa chỉ IP của Router.